Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
46 lines (44 sloc) 2.17 KB
city: plzen
start: 2018-11-14 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 6
topic: Testování - kód ve vašich služách
venue: beer-factory
description: |
Vážení přátelé a příznivci našich setkání!
Pro nadcházející setkání jsme vybrali téma Testování.
Připraven je úvod pro laiky, kteří svět testování teprve obcházejí z opatrné vzdálenosti,
ale i přednáška která nás ponoří do větších hlubin této oblasti.
Ať už jste v této oblasti začátečníci či experti, pro všechny je určen
nepodceňujte čas plodných diskuzí po skončení přednášek.
Je to prostor, kdy si můžeme vzájemně předat mnoho cenných zkušeností.
Speciální pozvání patří účastnicím našeho kurzu PyLadies jakož i zájemkyním o další běh.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
- title: Jak začít s testováním
description: |
Základní pojmy z oblasti testování a stručný návod s ukázkami, jak jednoduše začít testovat s knihovnou Doctest.
speakers:
- Filip Vaculík
- title: Testovací framework Pytest
speakers:
- Tomáš Bedřich
- title: NeMockujme celý svět
description: |
Integrační test API musí být opravdu kompletně integrační.
Pokud není, tak test coverage nikdy nebude 100%, jak se může zdát.
Vláďa vám ukáže, jak lze vytvářet navazující služby (např. databázi) pro každý
testcase zvlášť a pak spouštět testy tak, aby co nejvěrněji odpovídaly reálnému používání API.
speakers:
- Vladimír Kašpar, Heureka.cz
- title: Lightning talks
lightning: true
description: |
Pokud máte zkušenost se zajímavou technologii, projektem, nebo chcete prezentovat sebe, či svou firmu a její aktivity,
nebojte se přihlásit o slovo. K dispozici můžete mít plných 5 minut pro své téma.
Témata možno domluvit mailem na filip.vaculik@jsi.cz případně ve vhodnou chvíli při akci.
Také sbíráme náměty na přednášky pro další Pyva viz. [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
urls: []