Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
63 lines (60 sloc) 2.46 KB
city: plzen
start: 2019-01-09 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 7
topic: Databáze, aneb jádro pudla
venue: beer-factory
description: |
Vážení přátelé a příznivci našich setkání!
Na základě vašeho přání jsme na příště vybrali téma Databáze.
Rádi bychom udělali napřed seznámení s terminologií pro úplné začátečníky, pak jednu lehkou
přednášku jako praktický úvod do používání DB v Pythonu a nakonec nějakou lahůdku pro zkušenější Pythonisty.
Ať už jste v této oblasti začátečníci či experti, pro všechny je určen čas plodných diskuzí po skončení přednášek.
Je to prostor, kdy si můžeme vzájemně předat mnoho cenných zkušeností.
Speciální pozvání patří účastnicím našeho kurzu PyLadies jakož i zájemkyním o další běh.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
- title: Seznámení s terminologií, motivace
speakers:
- Tomáš Bedřich
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=1EWK2EVYllk
- slides: https://slides.com/tomasbedrich/databaze
- title: Praktický úvod do MongoDB pro začátečníky
speakers:
- Petr Messner
description: |
Petr nám ukáže, jak spustit MongoDB u sebe na počítači a připojit se k němu pomocí Pythonu.
Naučíme se základy toho, jak s touto DB vůbec pracovat a co vše se s ní dá dělat.
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=P4Jby6RmQWU
- title: ElasticSearch – použití, testování, tipy & triky
speakers:
- Martin Kubát
description: |
Martin nám poví, k čemu se používá ElasticSearch, různé tipy a triky pro práci s ním a něco málo k tématu testování.
Přednáška je obzvláště vhodná pro ty, kteří znají relační DB a pokukují po jiných možnostech.
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=Uxh50U77Fbo
- title: Pozvánka na Startup Weekend a AimtecHackathon
speakers:
- Pavel König
lightning: true
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=g_-YoNRtEec
- title: Pozvánka na DevBattle v TechHeaven
speakers:
- Jan Steinbach
lightning: true
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=blZevPTm5Pg
- title: Bezpečnostní rizika spojená s databázemi
speakers:
- Vladimír Smitka
lightning: true
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=QTQtzJey2uA
urls: []