Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (36 sloc) 1.96 KB
city: plzen
start: 2019-03-13 18:00:00
name: Plzeňské Pyvo
number: 8
topic: Webové frameworky
venue: beer-factory
description: |
Vážení přátelé a příznivci našich setkání!
Vaše další přání bylo téma webových frameworků. Co stojí za dnešními webovými stránkami, propojuje prohlížeče s
databázemi, validuje formuláře a odesílá e-maily? To a spoustu dalších věcí mají na svědomí webové aplikace, pro něž
jsou webové frameworky jakousi kostrou, nebo chcete-li zkratkou, abychom nemuseli pořád vymýšlet kolo. Přijďte se
seznámit s typickými i méně známými nástroji z této oblasti.
Jako vždy očekávejte alespoň jedno povídání cílené spíše na začátečníky a druhé spíše na pokročilé. Přesto se
tentokrát budeme snažit spíše představit co nejvíc možností. Ať už jste začátečníci či experti, pro všechny
je určen čas plodných diskuzí po skončení přednášek. Je to prostor, kdy si můžeme vzájemně předat mnoho
cenných zkušeností. Speciální pozvání patří účastnicím našeho kurzu PyLadies jakož i zájemkyním o další běh.
talks:
- title: Úvodní slovo
speakers:
- Filip Vaculík
- Tomáš Bedřich
- title: Django (detaily připravujeme)
speakers:
- Martin Kubát
- title: Flask (detaily připravujeme)
- title: Aiohttp (detaily připravujeme)
speakers:
- Honza Smitka
- title: Lightning talks
lightning: true
description: |
Pokud máte zkušenost se zajímavou technologii, projektem, nebo chcete prezentovat sebe, či svou firmu a její aktivity,
nebojte se přihlásit o slovo. K dispozici můžete mít plných 5 minut pro své téma.
Témata možno domluvit mailem na filip.vaculik@jsi.cz případně ve vhodnou chvíli při akci.
Také sbíráme náměty na přednášky pro další Pyva viz. [pyvo.cz#info-for-speakers](https://pyvo.cz/#info-for-speakers).
urls: []