Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
64 lines (63 sloc) 1.82 KB
city: praha
start: 2018-12-19 19:00:00
name: Pražské Pyvo
number: 93
topic: Vánoční hardwarový speciál
description: |
Pyvo hardwarové, Pyvo vánoční! Přineste ostatním ukázat všechna blikátka, dejchátka, točítka, hry –
prostě vše, co najdete na půdě hardwarového, po dědečkovi i babičce!
Směňte to, co už máte a nepotřebujete, za to, co rozhodně nutně potřebujete. Připravte si na to rozhodně i lightning talk, ať se něco nového dozvíme.
venue: na-venecku
urls: []
talks:
- title: Photoboxee - automatizovaný fotobox
speakers:
- Jan Lucina
language:
audio: cs
slides: cs
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=m__GE0Da6P8
- slides: https://docs.google.com/presentation/d/1yNoBeWvyfuzRzncJnK56MZ_V4sDgf0jpHDpOW11Z12g/view
- title: Kouzelné zrcadlo
speakers:
- Radek Švarz
language:
audio: cs
slides: cs
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=i-nYJjepZ1I
- title: Jak nakreslit ručičkové hodiny
speakers:
- Ondřej Caletka
lightning: true
language:
audio: cs
slides: cs
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=dzkhGW5dMi8
- slides: https://docs.google.com/presentation/d/11zymTXAWujLNuZBaXF5MspweuwWTqIV9z5X2n02Racs/view
- title: NodeConf EU badge
speakers:
- Honza Javorek
lightning: true
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=rUH1ZvWsbGs
- link: https://nodeconfeubadge.org/
- title: Tech únikových her
speakers:
- Adam Ježek
lightning: true
- title: OctopusLAB – zábavné destičky
speakers:
- Jan Čopák
lightning: true
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=UeT-SZSKIGg
- link: https://www.octopuslab.cz/
- title: fun with sscanf
speakers:
- Miro Hrončok
lightning: true
coverage:
- video: https://www.youtube.com/watch?v=IejPH4ERBJc