Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Adresa pražského Pyva je matoucí #104

Open
honzajavorek opened this issue Sep 15, 2018 · 1 comment
Open

Adresa pražského Pyva je matoucí #104

honzajavorek opened this issue Sep 15, 2018 · 1 comment

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Já vím, je to tam vysvětlené, ale ne každý si to přečte a na Pyvo pak chodí lidi zmateně, často dojedou na druhou stranu kopce, atd., protože Věneček je trochu jinde.

Možná by šlo upozadit "Na Věnečku", ať to nemate lidi, a dát tam především adresu, a to ve tvaru, který když vložím do mapy.cz i Google Maps, tak vyjede špendlík na správný domeček? Teď to tak není:

image

image

(Oboje je podle mě dost matoucí)

cc @kvbik @aleszoulek @whiskybar

@honzajavorek
Copy link
Member Author

Toto se projeví i na python.cz až bude pyvec/python.cz#280 mergnuto.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant