Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Chci mít možnost dostat města se srazem jako JSON #105

Open
honzajavorek opened this issue Sep 16, 2018 · 3 comments
Open

Chci mít možnost dostat města se srazem jako JSON #105

honzajavorek opened this issue Sep 16, 2018 · 3 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Asi není nutné hned dělat kompletní API se všemi daty, ale něco by se hodilo. Například na python.cz teď dělám tuhle šílenost, abych vůbec dostal seznam měst, ve kterých se koná Pyvo. Taky jsem je chtěl seřadit podle velikosti města, takže tam dělám jednu ještě mnohem větší šílenost, navíc velmi křehkou.

Líbilo by se mi, kdyby jiné weby mohly v klidu dostat následující informace v nějaké JSON podobě:

image

V zásadě mi jde o toto:

  • meetup_name: Pražské Pyvo
  • meetup_city: Praha (případně Prague, content negotiation na angličtinu?)
  • meetup_url: https://pyvo.cz/praha-pyvo/
  • meetup_coords: latitude & longitude města, aby se dala třeba vykreslit obecná mapa

Bonusově, ale ne nutně, by se dalo ještě dodat:

Alternativně taky previous_event_* věci. Úplně nejúžasnější by byl i parametr &sort nebo tak něco, co by mi srazy seřadilo buď podle počtu obyvatel města, nebo podle nejbližšího dalšího srazu atd.

@frenzymadness
Copy link
Member

Nechci se v tom zbytečně vrtat, ale zaujalo mě to řazení podle počtu obyvatel.

Podle mě není vůbec nic špatného na abecedním řazení. Myslím si, že řazení podle počtu obyvatel bude právě to matoucí, protože když svoje město nenajdeš mezi prvními dvěma, nemáš vůbec tušení, kde hledat dále, protože z pořadí měst nebude jasné, podle čeho jsou seřazené.

Obchody s více pobočkami (pokud nepoužívají lokaci uživatele a zobrazení prodejen podle vzdálenosti od něj) také řadí své pobočky abecedně příp. abecedně podle krajů, i když je tam také vyšší pravděpodobnost, že návštěvník je z města s vyšším počtem obyvatel.

Srazů je teď tolik, že není třeba to měnit, jen mi to přišlo zajímavé. Nebo se pletu a je na tohle další z řady UX zaříkavadel?

@honzajavorek
Copy link
Member Author

honzajavorek commented Sep 17, 2018 via email

@honzajavorek
Copy link
Member Author

Založil jsem pyvec/python.cz#286 k diskusi.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants