New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

.ical a nejistá pyva #106

Closed
honzajavorek opened this Issue Sep 16, 2018 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Sep 16, 2018

Je nějaký způsob v rámci .ical, jak systematicky rozlišit nejistá Pyva od jistých? Že bych ta nejistá na https://python.cz/akce/ udělal třeba šedou barvou a tak. Ale nechce se mi dělat

>>> import re
>>> re.match(r'\([^\)]+ Pyvo\?\)', '(Brněnské Pyvo?)')

to mi přijde takový hloupý. Nebo je to možná good enough?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Sep 16, 2018

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 21, 2018

Až se spraví #103, normální události budou mít URL, ale ty nenaplánované ne. Bude to stačit?

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Nov 24, 2018

To se obávám, že stačit nebude, protože RSS reader na python.cz by se měl k jednotlivým feedům chovat agnosticky - bere je z YAML souboru jeden po druhém a bez speciální péče je splácne dohromady a pak vyhodnocuje jednotlivé eventy. Tzn. pokud mám Google Calendar ze kterého nepřijde URL k události, považoval bych ho za neplánovaný event, a to není správně.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 24, 2018

Jaký by byl ideální způsob, jak dát tuhle informaci vědět? Ten regex mi přijde horší než special-case na Pyva + kouknout na URL.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Nov 24, 2018

encukou added a commit to encukou/pyvo.cz that referenced this issue Nov 25, 2018

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Nov 25, 2018

Existují kategorie! viz #110

@encukou encukou closed this in #110 Dec 10, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment