Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Info pro cizince – jak se dostat na místo #17

Open
honzajavorek opened this issue Feb 27, 2016 · 2 comments
Open

Info pro cizince – jak se dostat na místo #17

honzajavorek opened this issue Feb 27, 2016 · 2 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Adresa dobrý, ale možná by bylo taky dobrý dát vědět ideální spojení. Např. číslo tramvaje a zastávka od nádraží/autobusu, apod. Taky se to hodí i pro české přespolní, mimochodem. Ne každý ví, na které nádraží v Ostravě jet atd.

@kvbik
Copy link
Member

kvbik commented Mar 3, 2016

good idea. prazsky meetup ma sraz na schodech venku u vylezu z metra B Andel. bohuzel nam zrusili ten apple obchod, takze se to misto uz spatne popisuje.

@torsava
Copy link
Contributor

torsava commented Aug 21, 2021

Venues už teď mají mimo pole address také notes, kde se tato informace dá napsat. Ale pole notes není v současné chvíli možné poskytnout v bilingvní formě — toto by stálo za to doimplementovat.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

4 participants