Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Info pro cizince – jak se dostat na místo #17

Open
honzajavorek opened this issue Feb 27, 2016 · 1 comment
Open

Info pro cizince – jak se dostat na místo #17

honzajavorek opened this issue Feb 27, 2016 · 1 comment
Labels

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

@honzajavorek honzajavorek commented Feb 27, 2016

Adresa dobrý, ale možná by bylo taky dobrý dát vědět ideální spojení. Např. číslo tramvaje a zastávka od nádraží/autobusu, apod. Taky se to hodí i pro české přespolní, mimochodem. Ne každý ví, na které nádraží v Ostravě jet atd.

@kvbik
Copy link
Member

@kvbik kvbik commented Mar 3, 2016

good idea. prazsky meetup ma sraz na schodech venku u vylezu z metra B Andel. bohuzel nam zrusili ten apple obchod, takze se to misto uz spatne popisuje.

@encukou encukou added the help wanted label Oct 16, 2016
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
3 participants