New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přihlásit se jako přednášející #57

Open
iScrE4m opened this Issue May 3, 2017 · 2 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@iScrE4m

iScrE4m commented May 3, 2017

Jako zajemce o to nejak prispet a prednaset bych vedle

I ty můžeš přednášet! :)

rad videl tlacitko, ktere me navede jak se z muzes stane skutecnost. Muze to byt navod, nebo mailto odkaz, nebo nejaky jednoduchy formular.

@messa

This comment has been minimized.

Contributor

messa commented May 4, 2017

To "I ty můžeš přednášet! :)" jsem tam původně napsal, aby to nebylo úplně prázdné :) Máš pravdu, že je to takové do prázdna.

Podle mě by to mohl být odkaz na sekci "Informace pro přednášející" na titulní straně, která odkazuje na Kontakt na organizátory. Nějaké nápady i od ostatních?

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Sep 12, 2017

Formular ala cfp, ktery, kdyz uz nic, tak posle aspon mail organizatorum?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment