Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přihlásit se jako přednášející #57

Open
djetelina opened this issue May 3, 2017 · 2 comments
Open

Přihlásit se jako přednášející #57

djetelina opened this issue May 3, 2017 · 2 comments

Comments

@djetelina
Copy link

Jako zajemce o to nejak prispet a prednaset bych vedle

I ty můžeš přednášet! :)

rad videl tlacitko, ktere me navede jak se z muzes stane skutecnost. Muze to byt navod, nebo mailto odkaz, nebo nejaky jednoduchy formular.

@messa
Copy link
Contributor

messa commented May 4, 2017

To "I ty můžeš přednášet! :)" jsem tam původně napsal, aby to nebylo úplně prázdné :) Máš pravdu, že je to takové do prázdna.

Podle mě by to mohl být odkaz na sekci "Informace pro přednášející" na titulní straně, která odkazuje na Kontakt na organizátory. Nějaké nápady i od ostatních?

@honzajavorek
Copy link
Member

Formular ala cfp, ktery, kdyz uz nic, tak posle aspon mail organizatorum?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants