Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Databazy intro (8.4.2017).pptx
readme.md

readme.md

DB Pyworking – info k obsahu

 • Co je to databáze, relační databáze, proč se používá a jak ji použít z Pythonu
 • Základy SQL - jazyka pro manipulaci s daty v relační databázi: CREATE TABLE, INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
 • Pokročilé dotazování: agregace, JOIN
 • Databázové principy: indexy, ACID, transakce
 • Vše si prakticky ukážeme i na příkladech v Pythonu
 • Abychom vše reálně použili, vytvoříme si jednoduchou webovou aplikaci ve Flasku pracující s databází SQLite

slides Jupyter notebook s příklady ze slajdů

https://github.com/messa/db-workshop-web-app branch dokonceno obsahuje autorské řešení :) pro zájemce je v branchi sqlalchemy řešení pomocí tzv. ORM, to je Python knihovna, která, stručně řečeno, za vás řeší ty otazníčky a umí vyjádřit SQL dotazy pomocí Python konstrukcí. Je to ale samo o sobě rozsáhlé téma.

Todo web app anketa:

 • Rozmyslet si strukturu tabulek
 • Vyplnit tělo funkce prepare_schema; tip: CREATE TABLE IF NOT EXISTS [název] … - nevyhodí chybu, pokud tabulka už existuje
 • Vyplnit tělo funkce insert_suggestion - vložení návrhu
 • Upravit list_suggestions, aby to vracelo data vložená přes insert_suggestion
 • Vyzkoušet si vložit nový návrh (suggestion) :)
 • Doplnit tělo funkce insert_vote a upravit list_suggestions, aby u jednotlivých návrhů byl i počet hlasů
 • Bonus: zabránit dvojitému hlasování pomocí cookie, do které si uložíte nějakou náhodnou hodnotu, která pak bude identifikovat daného hlasujícího uživatele - http://flask.pocoo.org/docs/0.12/quickstart/#cookies
 • Tip: nezapomenout na commit ;)

Priklad - Kniznica

Clenove

 • id_clena
 • Meno
 • Priezvisko
 • Rodne_cislo

Knihy

 • id_knihy
 • Nazov_knihy
 • Pocet_kusov_celkom

Pujcky

 • Id_clena
 • Id_knihy
 • Pozicane_od
 • Pozicane_do

Priklady:

 • Vytvorit tabulky
 • Zadat 5 clenov, 5knih, 5vypujcek
 • Vyselectovat knihy knihy co su pozicane, kym a do kedy (tj. Meno, kniha, do kedy)
 • Vypisat knihy co su teraz v knihovne (nie pujcene) - toto je poněkud advanced :) probereme spolu
 • Vypsat Top3 nejčastěji půjčované knihy, zoradene podla #vypozicani

Python sqlite3 dokumentace