Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
Pyworking - Internety.odp
Pyworking - Internety.pptx
readme.md

readme.md

Internety

Naše úmysly:

  • jak se data přenáší po světě a jak se vlastně dostanou na místo určení
  • jak velké představují žraloci nebezpečí pro internety
  • co je IP adresa a proč je důležitá
  • na co potřebujeme DNS
  • co je doména a jak ji ochránit před útoky
  • proč je důležitý ten zelený zámeček v prohlížeči, když třeba platíme kartou online
  • jak můžeme bezpečněji komunikovat
  • jak vlastně vypadá hacking, pokud nejste v americkém filmu

Prezentace

https://docs.google.com/presentation/d/1N9M2RxW_My2kSDSqVO17Q37XxPzVUaByrXR_dl4tl5E/edit#slide=id.g22427c00cf_0_20

Odkazy

Mapy internetu:

Žraloci:

Pro tvůrce aplikací:

Social engineering:

Jak programovat sitove programy v Pythonu: https://docs.python.org/3/library/socket.html

Úloha: programování komunikace po síti

V tomto repozitáři je ukázka chat serveru a klienta. Chat klient je pro větší jednoduchost rozdělen na dvě části - čtecí (pro čtení zpráv v chatu) a odesílací (pro zaslání nové zprávy).