Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
static
readme.md

readme.md

Distribuce Pythonních aplikací

Máš napsaný program, teď ho stačí jen dostat k uživatelům. Ale jak? Webovou aplikaci nasadíš na server; program, který má běžet na počítači uživatele, je potřeba připravit jinak.

Ukážeme si jak napsat jednoduchý GUI program (s okýnkem a tlačítkem), a ukážeme si, jak ho „zabalit“:

 • na PyPI, aby si ho mohl vyzkoušet kdokoli, kdo už má nainstalovaný Python,
 • pro Windows jako .exe,
 • pro Mac jako .app,

a možná další...

Co budeš potřebovat

 • Python 3.6
 • Git
 • Programátorský editor

Instalace & nastavení – viz začátečnický kurz.

Účty na webových službách

Budeš-li mít před workshopem trochu času, založ si předem účty u těchto služeb (pokud je ještě nemáš):

Knihovny z PyPI

Pro urychlení instalace si ve virtuálním prostředí nainstaluj následující:

$ python -m pip install pyinstaller pyglet PyQt5 importlib-resources travis-encrypt

Program k zabalení

 • Máš-li Asteroidy ze začátenického kurzu, dej je do Gitu; můžeš pracovat s nimi!

 • Pro tvorbu "okýnkové" aplikace si nainstaluj Qt Designer:

  • Fedora: sudo dnf install qt5-designer
  • Debian: sudo apt-get install qttools5-dev-tools
  • Mac: brew install qt5; brew linkapps qt5
  • Windows: z instalátoru

[warning] Instalační postup na Macu je pochybný, víme o lepším? Podle diskuze s Honzou:

$ brew linkapps qt5
Warning: `brew linkapps` has been deprecated and will eventually be removed!
Unfortunately `brew linkapps` cannot behave nicely with e.g. Spotlight using
either aliases or symlinks and Homebrew formulae do not build "proper" `.app`
bundles that can be relocated. Instead, please consider using `brew cask` and
migrate formulae using `.app`s to casks.
Linking: /usr/local/opt/qt/libexec/Assistant.app
Linking: /usr/local/opt/qt/libexec/Designer.app
Linking: /usr/local/opt/qt/libexec/pixeltool.app
Linking: /usr/local/opt/qt/libexec/qdbusviewer.app
Linking: /usr/local/opt/qt/libexec/qml.app
Linking: /usr/local/opt/qt/libexec/Linguist.app
Linked 6 apps to /Applications

qt5 by mělo používat brew cask a ne brew, protože to pak dělá problémy: když dám brew uninstall qt5 tak mi žádnej designer nezmizí; musím jít do Applications a ty linky ručně pomazat. Ale ty původní binárky se odinstalovaly dobře

Podle mě to musí opravit qt5, mělo by se distribuovat jako cask, tedy grafická aplikace, ne jako command line tool.

Ukázkový program

Než začneme balit, potřebujeme nějaký program. My si vytvoříme kalkulačku:

Obrázek aplikace

Případně můžeš použít i Asteroidy ze začátečnického kurzu (pokud je máš hotové), nebo, kdyby kalkulačka nefungovala, Dámu ze vzorového repozitáře (naklonuj Gitem a přečti README).

GUI šablona

Vytvoř si nový adresář, ve kterém budeš kalkulačku tvořit.

Aplikaci vytvoříme pomocí PyQt5, knihovny pro vytváření „klasických” grafických uživatelských rozhraní. V aktivovaném virtuálním prostředí si ji nainstaluj pomocí:

(venv)$ python -m pip install pyqt5

Poté spusť QT Designer, v úvodním okně vyber „Dialog without Buttons” a klikni „Create”.

Obrázek úvodního okýnka Designeru

Poté nastrkej na okno uprostřed několik ovládacích prvků, podle obrázku:

Obrázek úvodního okýnka Designeru

Pak v menu vyber FormLay Out in a Grid. Tím se prvky urovnají. Kdyby se neurovnaly správně, popřesunuj je myší.

Potom postupně poklikej na funkční prvky, a každému nastav vlastnosti v Property Editor:

 • První číslo:
  • objectName na sb_operand1
 • Vybírací políčko:
  • objectName na cb_operator
 • Druhé číslo:
  • objectName na sb_operand2
 • Textový popisek:
  • text na =
 • Třetí číslo:
  • objectName na sb_result
  • readOnly zaškrtnout
 • Samotné okno Dialog:
  • windowTitle na Kalkulačka

Pak vyber všechna tři políčka pro čísla (s Ctrl) a nastav jim:

 • minimum na -99999.99

 • maximum na 99999.99

  Obrázek úvodního okýnka Designeru

Poté dvakrát klikni na vybírací políčko pomocí tlačítka + přidej 4 prvky, a postupně je přepiš na +, -, * a /. Potvrď pomocí OK.

Výsledek zkus pomocí Ctrl+R. Ještě jsme nenapsali žádný kód, ale už to umí docela dost věcí!

Hotovou šablonu okýnka si ulož jako kalkulacka.ui.

Kód

Kód pro oživení kalkulačky vypadá následovně; ulož si ho jako kalkulacka.py:

from PyQt5 import QtWidgets, uic


def main():

  # Vytvoření aplikace a okna
  app = QtWidgets.QApplication([])
  window = QtWidgets.QDialog()

  # Načtení ovládacích prvků podle šablony
  with open('kalkulacka.ui', encoding='utf-8') as f:
    uic.loadUi(f, window)

  # Vyhledání ovládacích prvků, se kterými chceme pracovat
  sb_operand1 = window.findChild(QtWidgets.QDoubleSpinBox, 'sb_operand1')
  sb_operand2 = window.findChild(QtWidgets.QDoubleSpinBox, 'sb_operand2')
  cb_operator = window.findChild(QtWidgets.QComboBox, 'cb_operator')
  sb_result = window.findChild(QtWidgets.QDoubleSpinBox, 'sb_result')

  # Funkce, kterou chceme zavolat po jakékoli změně vstupu
  def calculate(new_value):
    """Recalculate and display the result"""

    # Získání hodnot
    op1 = sb_operand1.value()
    op2 = sb_operand2.value()
    operator = cb_operator.currentText()

    # Výpočet
    try:
      if operator == '+':
        result = op1 + op2
      elif operator == '-':
        result = op1 - op2
      elif operator == '×':
        result = op1 * op2
      elif operator == '÷':
        result = op1 / op2
      else:
        raise ValueError('bad operator')
    except Exception:
      # Zobrazení chyby
      sb_result.setPrefix('ERR! ')
      sb_result.setValue(0)
    else:
      # Zobrazení výsledku
      sb_result.setPrefix('')
      sb_result.setValue(result)

  # Přiřazení funkce jednotlivým ovládacím prvkům
  sb_operand1.valueChanged.connect(calculate)
  sb_operand2.valueChanged.connect(calculate)
  cb_operator.currentTextChanged.connect(calculate)

  # Spuštění toho všeho
  window.show()
  return app.exec()

main()

Doufám, že je to srozumitelné. Spuštěním python kalkulacka.py se kalkulačka spustí, a měla by fungovat.

Chceš-li pokračovat s kalkulačkou, směle do toho – jinak se přepni na Asteroidy či Dámu :)

Organizace projektu

Jeden Pythonní soubor je pro začátek fajn, ale než se projekt rozroste, je dobré mu dát nějakou strukturu. Pro kalkulačku chceme mít následující soubory:

+ README
+ LICENSE
+ kalkulacka/
 + __main__.py
 + __init__.py
 + logic.py
 + kalkulacka.ui

Do README dej popisek. Tento soubor se ukáže návštěvníkům na GitHubu; měl by ideálně obsahovat informace o tom, jak se projekt naklonuje, nainstaluje, spustí či otestuje.

Do LICENSE zkopíruj text GNU GPL v3. Projekty používající PyQT musí být šířeny pod touto licencí. (Balíš-li hru, nebo jiný projekt který nepoužívá PyQt5, soubor LICENCE zatím nezakládej.)

Šablonu kalkulacka.ui přesuň do adresáře kalkulacka. (U hry přesuň jiné použité soubory – obrázky.)

V kalkulacka/__init__.py bude rozhraní balíčku:

from kalkulacka.logic import main

__all__ = ['main']

V kalkulacka/__main__.py bude kód pro spuštění:

from kalkulacka import main

main()

Do kalkulacka/logic.py přesuň stávající kód, a vymaž volání main() na konci. Taky bude potřeba změnit jméno načítaného souboru na kalkulacka/kalkulacka.ui.

Výsledek bude Pythonní balíček – modul s více soubory – který můžeš spustit takto:

$ python -m kalkulacka

A mělo by to fungovat.

Zazipování

Jedna možnost, jak dát svůj kód ostatním k dispozici, je tzv. Zip app: archiv, který Python umí přímo spustit.

Na jeho vytvoření použijeme nástroj zipapp, který je součástí Pythonu:

$ python -m zipapp . -o kalkulacka.pyz --main kalkulacka:main

Co to znamená?

 • python -m zipapp: Pythone, spusť modul zipapp s těmito volbami:
 • .: zabal aktuální adresář,
 • -o kalkulacka.pyz: výsledek dej do souboru kalkulacka.pyz,
 • --main kalkulacka:main: a zařiď, aby se po spuštění zavolala funkce main z modulu kalkulacka.

[warning] Tento příkaz zazipuje celý aktuální adresář! Když budeš chtít archiv vytvořit znovu, smaž předtím výsledný soubor, kalkulacka.pyz, aby se ti starý archiv nepřidal do toho nového.

Až to budeš mít, spusť:

$ python kalkulacka.pyz

Funguje? Mělo by!

Spouštění pyzů

Zkus si archiv .pyz přejmenovat, aby měl koncovku .zip, a rozbalit si ho. Není v něm nic než zazipované soubory!

Existuje v něm ale speciální soubor __main__.py, který se pomocí příkazu python kalkulacka.pyz spustí. Vypadá nějak takhle:

import kalkulacka
kalkulacka.main()

Když tento prográmek dáš do __main__.py ve svém adresáři, nemusíš nástroji zipapp dávat volbu --main kalkulacka:main.

Pokud jsi na Unixovém systému (Linux, macOS), můžeš nástroji zipapp přidat ještě jednu volbu: --python '/usr/bin/env python3'. Tím vytvoříš „zamospouštěcí“ archiv, který má „shebang“ – informaci o tom, že se má spouštět pomocí Pythonu. Pro spuštění pak můžeš psát jen:

$ ./kalkulacka.pyz

… nebo archiv zkopírovat do adresáře, ve kterém máš spustitelné soubory, a pouštět ho jenom jménem. Na některých Linuxech to jde takto:

$ cp kalkulacka.pyz ~/.local/bin/kalkulacka
$ kalkulacka

Izolované prostředí

Není radno usínat na vavřínech. Zkus si udělat nový adresář, přepnout se do něj, a spustit náš archiv (z teď už nadřazeného adresáře):

$ mkdir test_dir
$ cd test_dir
$ python ../kalkulacka.pyz

Dostaneš chybu: kód se snaží otevřít soubor kalkulacka/kalkulacka.ui, což je cesta, která závisí na aktuálním adresáři.

Náš archiv sice ten datový soubor obsahuje, ale program se pro něj do archivu nedívá!

Tenhle problém ilustruje, že testovat zabalené programy je dobré v nějakém izolovaném prostředí: v jiném adresáři, v jiném virtuálním prostředí – ideálně na úplně jiném počítači. Do takového prostředí pak dáš jen archiv, který chceš šířit ostatním, a můžeš mít (větší) jistotu, že ten archiv nezávisí na nějakých věcech kolem.

Načítání souborů a pkg_resources

Jak to zařídit, aby se program díval na svoje soubory? Existuje modul pkg_resources, který umí otevřít soubor, který leží „vedle” Pythonního modulu. A je jedno, jestli je to normální .py soubor, nebo jestli je ze zazipovaného archivu.

Jak na to? V kódu, který otevírá soubory, naimportuj pkg_resources, a pak místo:

with open('kalkulacka/kalkulacka.ui', encoding='utf-8') as f:
  ...

piš:

with pkg_resources.resource_stream('kalkulacka', 'kalkulacka.ui') as f:
  ...

Jméno souboru se rozdělilo na dvě části: 'kalkulacka' je jméno Pythonního modulu, t.j. to, co by se psalo za import. A kalkulacka.ui je jméno souboru, který leží „vedle“ souboru s tím modulem.

Dočasné rozbalení

Občas je potřeba dostat místo obsahu souboru jeho jméno. V kalkulačce to tak není, ale funkce pyglet.image.load, která se používá ve hrách, neumí pracovat s už otevřeným souborem. Potřebuje jméno souboru z disku. Ukázka z Dámy:

spritesheet = pyglet.image.load('dama/spritesheet.png')

U zazipovaného archivu máme problém: ten soubor na disku vůbec není, nejde normálně otevřít. Naštěstí pkg_resources umožňuje soubor dočasně z archivu vybalit, a dát cestu použitelnou s open a podobnými funkcemi. Jen je potřeba dočasně vybalené soubory zase uklidit:

# Dočasené vybalení
path = pkg_resources.resource_filename('dama', 'spritesheet.png')

# Načtení obrázku
spritesheet = pyglet.image.load(path)

# Úklid (po tomto soubor v `path` přestane existovat!)
pkg_resources.cleanup_resources()

Kdy to použít?

Trik s pkg_resources je potřeba použít jen pro soubory, které jsou součástí tvé aplikace – obrázky, šablony, soubory s překlady, a tak podobně.

Jiné soubory – např. ty, které bude načítat a ukládat tvůj textový editor, nebo dočasné soubory a jiné které tvůj program mění – by měly používat normální open.

Spousta knihoven použitelných na aplikace se kterými je často potřeba distribuovat další soubory, mají na práci s nimi vlastní nástroje. Výjimky nejsou ani Pyglet (viz Application resources) a PyQt (viz PyQt5 Resource System). Tento návod ale ukazuje, jak se se soubory dá pracovat z jakéhokoli Pythonního programu.

[note] Modul pkg_resources je velice užitečný, ale taky celkem starý a nemotorný. Vzniká jeho náhrada, importlib_resources, která za pár měsíců snad bude dost vyladěná pro normální použití. Čteš-li tento text v roce 2018 (či později), koukni na tamější dokumentaci!

PyPI a balíčky sdist

Archiv .pyz je zajímavá věc, ale přece jen je to spíš taková hračka. Když takhle zabalený program chceš dát uživatelovi, tak ten uživatel už musí mít nainstalovaný nejen Python, ale i závislosti tvé aplikace (jako PyQt5 nebo Pyglet).

Jde to i tak, aby uživatel mohl mít nainstalovaný jenom Python, a aby se tvá aplikace dala instalovat pomocí python -m pip install. Používá se to spíš než u aplikací u znovupoužitelných knihoven (jako Pytest, PyQt5, Pyglet, Requests), ale podívejme se, jak na to.

Základ je vytvoření souboru setup.py s potřebnými informacemi. Začni s tímto, a jednotlivé informace si pozměň:

from setuptools import setup, find_packages

with open('README') as f:
  long_description = ''.join(f.readlines())

setup(
  name='kalkulacka',
  version='0.1',
  description='A demo calculator',
  long_description=long_description,
  author='Petr Viktorin',
  author_email='encukou@gmail.com',
  license='GPLv3',
  url='https://github.com/encukou/kalkulacka',
  packages=find_packages(),
  classifiers=[
    'Programming Language :: Python',
    'Programming Language :: Python :: 3',
    'Programming Language :: Python :: 3.6',
  ],
  zip_safe=False,
  package_data={
    'kalkulacka': ['*.ui'],
  },
  install_requires=[
    'PyQt5',
  ],
  entry_points={
    'console_scripts': [
      'kalkulacka = kalkulacka:main',
    ],
  },
)
 • name je jméno tvého balíčku. Vzhledem k tomu, že se bude instalovat pomocí python -m pip jmeno, je asi jasné že musí být unikátní – tedy ne kalkulacka, to mám zabrané já. Pro účely tohoto kurzu doporučuji dát do jména třeba své uživatelské jméno z GitHubu.
 • version je verze. Začni na 0.1, další verzi dej 0.2, a tak dál. Až budeš mít pocit že je tvůj program odladěný a spolehlivý, přejdi na 1.0, 1.1, atd. A když pak zjistíš, že je potřeba poučit se z chyb onoho starého „spolehlivého“ kódu a udělat velké změny, začni s 2.0. (Možných způsobů verzování je samozřejmě víc, ale začni takhle.)
 • description je krátký, jednořádkový popisek. V angličtině, protože přes pip může instalovat kdokoli na světě.
 • long_description je dlouhý popisek. V našem případě se automaticky načítá z README. Víš-li co je ReStructured Text, použij to; jiné formáty zatím nejsou podporovány.
 • author a author_email říkají, kdo jsi
 • license říká, jak se tvůj program dá používat. Pokud ještě licenci nemáš, použij třeba MIT: do souboru LICENSE dej text licence, a do setup.py dej license='MIT',. Používáš-li PyQT5, musíš použít GPLv3, jako výše. Více k licencím viz choosealicense.com.
 • URL říká, kde lze projekt najít. Máš-li kód na GitHubu, dej sem jeho URL.
 • packages specifikuje, které Pythonní balíčky v modulu jsou. Tady stačí říct řekneme nástrojům, ať použijí co najdou.
 • classifiers jsou štítky. Je fajn tady vyznačit verze Pythonu, se kterými balíček testuješ. Dají se použít i jiné (pozor, pouze z tohoto seznamu!), ale upřímně, ty ostatní nejsou k ničemu.
 • zip_safe=False je tu z historických důvodů – vypíná to překonanou technologii. Doporučuji použít.
 • package_data určuje, jaké soubory kromě těch Pythonních je třeba u jednotlivých modulů mít. Balíš-li hru, použiješ např ['*.png', '*.wav'] pro obrázky a zvuky.
 • install_requires je seznam závislostí – když dá uživatel pip install kalkulačka, automaticky se nainstaluje i PyQt5. U her budeš nejspíš chtít 'pyglet'.
 • entry_points XXX

Jak to budeš mít, postav z toho balíček:

$ python setup.py sdist

V adresáři dist/ se objeví soubor s názvem kalkulacka-0.1.tar.gz (případně s příponou .zip). To je on – soubor, který si kdokoliv s Pythonem nainstalovat!

[note] Doporučuju před každým zavoláním python setup.py sdist adresář dist smazat, pokud existuje. Nebudeou se v něm pak neválet staré soubory. (Je-li historie projektu v Gitu, tak staré „sdisty“ se dají kdykoli vytvořit znovu.)

XXX Přidat ``dist/do.gitignore`

Lokální zkouška

Zkus si „sdist“ nainstalovat v izolovaném prostředí:

 • otevři si novou příkazovou řádku
 • udělej si nový, prázdný adresář,
 • vytvoř si nové, prázdné virtuální prostředí:
  • Linux: python3 -m venv __venv__
  • Windows: py -3 -m venv __venv__
 • aktivuj si prostředí:
  • Linux: . __venv__/bin/activate
  • Windows: __venv__\Scripts\activate
 • nainstaluj si svůj balíček – měl by „přitáhnout“ i všechny závislosti:
  $ python -m pip install /celá/cesta/k/tvému/sdist/balíčku.tar.gz
 • zkus ho!
  $ python -m kalkulacka

Funguje-li to, gratuluji – takový balíček můžeš šířit mezi Pythonisty. (Zatím je pořád potřeba, aby uživatel měl už nainstalovaný Python.)

Manifest a licence

Většina licencí – včetně MIT i GPLv3 – říká, že když licencované dílo sdílím, musím licenci přiložit. To aktuálně náš „sdist“ nedělá. Pojďme zajistit, abychom to sdílení měli právně víc v pořádku.

Pomocné soubory, které není potřeba instalovat, jako README a LICENSE, se vyjmenovat v souboru MANIFEST.in. (Ale ten README je speciální; setup.py ho začlení vždycky.) Vytvoř MANIFEST.in, a napiš do něj:

include LICENSE

Pak vytvoř nový „sdist“. Umíš-li ho otevřít v archivovacím programu, můžeš zkontrolovat, že v něm LICENSE je.

Nahrání na PyPI

XXX Viz MI-PYT, sekce "Upload na PyPI".

AppInstaller

XXX

$ python -m pip install pyinstaller
$ pyinstaller __main__.py -n kalkulacka-app \
  --exclude-module tkinter \
  --add-data kalkulacka:kalkulacka \

Pozor, na Windows je kalkulacka;kalkulacka – středník místo dvojtečky!

vytvoří adresář kalkulacka-app, a v něm spustitelný kalkulacka-app nebo kalkulacka-app.exe. Ten funguje. Jen potřebuje všechny ty soubory okolo.

Vypadá-li všechno dobře, smaž celý adresář dist, a pusť pyinstaller znovu, tentokrát s přidanou volbou -F.

XXX

XXX Pak přidej ještě -w – na Win a macOS bude vidět rozdíl.

XXX Přidat ``build/a*.spec` do `.gitignore`

XXX Testy

$ python -m pip install pytest

Do test_kalkulacka/test_dummy.py:

def test_dummy():
  pass

AppVeyor pro Windows

XXX

Na GitHub s tím!

Na stránkách Appveyoru povolit toto repo

Do appveyor.yml:

clone_folder: c:\projects\kalkulacka
clone_depth: 2

platform: x64

environment:
 matrix:
 - PYTHON: "C:\\Python36-x64"

cache:
- C:\Users\appveyor\pip\wheels
- '%LOCALAPPDATA%\pip\Cache'

install:
- "%PYTHON%\\python.exe -m pip install -U pip"
- "%PYTHON%\\python.exe -m pip install pyglet pytest pyinstaller"

build: off

test_script:
- "%PYTHON%\\python.exe -m pytest test_kalkulacka"

after_test:
- "%PYTHON%\\python.exe -m PyInstaller __main__.py -n kalkulacka-app --exclude-module tkinter --add-data kalkulacka;kalkulacka -F -w"

artifacts:
- path: dist\*

commit, push, magic, check Artefacts tab

Travis CI pro Linux

XXX

Je potřeba si na github.com vygenerovat pro Travis Personal access token s právem public_repo, pak ho zašifrovat pomocí:

$ pythomn -m pip install travis-encrypt
$ python -m travis <JMENO> kalkulacka

Za <JMENO> doplň své uživatelské jméno na GitHubu, a za kalkulacka jméno repozitáře.

Pak povolit repozitář na Travis CI.

Pak do .travis.yml napsat:

language: python
sudo: false
cache: pip

matrix:
 include:
  - os: linux
   python: 3.6
   language: python

install:
 - python3 -m pip install --upgrade pip
 - python3 -m pip install PyQt5 pytest pyinstaller

script:
 - python3 -m pytest -vv test_kalkulacka/
 - pyinstaller __main__.py -n kalkulacka-app
   --exclude-module tkinter
   --add-data kalkulacka:kalkulacka
   -F -w

deploy:
  provider: releases
  api_key:
    secure: B32mRGKN54tJG6WydSMI26JSVU/r+l/45m6Ykg/9gQnyWQgXO6bD7Wn8zTRvXjasVkxxKcwlCnSBcKnfOY16fSmU55eSpSvfWU5Y+NcT2zp4jYzeBgfYr8jSKsllW0WU9sKy/YBQfXOdlqh5xs9BcuB9qzgx/6OGU1HVFKIkvuwYvry7+g08tpvImUMm8xqAcYnvsH+D9VivOKSqYOGjDLcTY9NACa+K3ObXlfC2guHcTU9pBi4t23MyhQyH0SHUVhZ4KuZSXUAE7TqMGb0LlDQzrqIwtBcHnhsVWHIOpN/lXt1rn5GdrqvWeRRablz1tM4q3u0CKl/PWp9AC+HZYdXrM7CgqONP9u+vjhhB6e8d76tzli5Cki5WXP4aOK2aSBpGT0sr1T/guMW4J50oWw2RFdRie3mg+dYoBSiSZpwkATb907xzuECR1efzPu8XygIb4oLMIaXizLVZiBxqykKlTU0dZRtA6PzZCXpRKO7r8U8MdCoY2zG3FIWqBuQK/CrGuu5aTWcZzSbyYzwltoQbvguU42h4k9NwV+TC17G/t3/x/8yMmwbjVb0Qww0HiD5wGvrZzc+vxWOWEIf7iqF9qwPqr1ZY7Xp2W1ifqgz/gEr+dkoJeRcrKsCqpKg+jUuVYkqbvGuakiNAlmqhE7dZYOL/YNy4omRRJEzsFjs=
  file_glob: true
  file: dist/*
  skip_cleanup: true
  on:
    tags: true

commit, push, wait for test

tag, push, magic

radši spíš ty sdisty na PyPI

Travis CI pro Mac

XXX

language: python
sudo: false
cache: pip

matrix:
 include:
  - os: linux
   python: 3.6
   language: python
  - os: osx
   language: generic

install:
 - |
  if [[ "$(uname -s)" == 'Darwin' ]]; then
    brew install python3
  fi
 - python3 -m pip install --upgrade pip
 - python3 -m pip install PyQt5 pytest pyinstaller importlib_resources

script:
 - python3 -m pytest -vv test_kalkulacka/
 - pyinstaller __main__.py -n kalkulacka-app
   --exclude-module tkinter
   --add-data kalkulacka:kalkulacka
   -F -w
 - |
  if [[ "$(uname -s)" == 'Darwin' ]]; then
    zip -r dist/kalkulacka-app.app.zip dist/kalkulacka-app.app
    rm -rvf dist/kalkulacka-app.app
  fi
 - for f in $(ls dist); do mv dist/$f dist/$(uname -s)-$f; done

deploy:
  provider: releases
  api_key:
    secure: B32mRGKN54tJG6WydSMI26JSVU/r+l/45m6Ykg/9gQnyWQgXO6bD7Wn8zTRvXjasVkxxKcwlCnSBcKnfOY16fSmU55eSpSvfWU5Y+NcT2zp4jYzeBgfYr8jSKsllW0WU9sKy/YBQfXOdlqh5xs9BcuB9qzgx/6OGU1HVFKIkvuwYvry7+g08tpvImUMm8xqAcYnvsH+D9VivOKSqYOGjDLcTY9NACa+K3ObXlfC2guHcTU9pBi4t23MyhQyH0SHUVhZ4KuZSXUAE7TqMGb0LlDQzrqIwtBcHnhsVWHIOpN/lXt1rn5GdrqvWeRRablz1tM4q3u0CKl/PWp9AC+HZYdXrM7CgqONP9u+vjhhB6e8d76tzli5Cki5WXP4aOK2aSBpGT0sr1T/guMW4J50oWw2RFdRie3mg+dYoBSiSZpwkATb907xzuECR1efzPu8XygIb4oLMIaXizLVZiBxqykKlTU0dZRtA6PzZCXpRKO7r8U8MdCoY2zG3FIWqBuQK/CrGuu5aTWcZzSbyYzwltoQbvguU42h4k9NwV+TC17G/t3/x/8yMmwbjVb0Qww0HiD5wGvrZzc+vxWOWEIf7iqF9qwPqr1ZY7Xp2W1ifqgz/gEr+dkoJeRcrKsCqpKg+jUuVYkqbvGuakiNAlmqhE7dZYOL/YNy4omRRJEzsFjs=
  file_glob: true
  file: dist/*
  skip_cleanup: true
  on:
    tags: true

trvá to...

Toť vše; hodně štěstí!