Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
archiv.tar.gz
barvy.ipynb
cie1931xy_blank.svg
cie1931xy_border.svg
cie1931xy_full.svg
cie1931xy_gamut.svg
cie1931xy_purple.svg
cie1931xy_rgb.svg
cone-fundamentals-with-srgb-spectrum.png
linear_visible_spectrum.svg
mix_demo.py
pathlib.ipynb
readme.md
soubory.md
the_dress_reduced.svg

readme.md

Soubory a barvy

Na tomto workshopu si seřadíme fotky podle barev – něco jako když Google zjišťuje které obrázky jsou žluté.

Naučíme se u toho něco o:

  • Souborech a adresářích, a jak k nim z Pythonu přistupovat
  • Teorii barev
  • Práci s poli s pomocí knihovny NumPy

Kdy a kde

17. 6. v Brně – bude upřesněno

Příprava

Před workshopem si prosím připrav sadu barevných obrázků – ideálně fotografií, třeba z dovolené. Mělo by jich stačit 10, ale ideál je 100 nebo i víc. Není třeba je nějak třídit, klidně můžou být v několika různých adresářích/složkách. Jen se ujisti že ti nebude vadit, když je někdo cizí na tvém monitoru uvidí.

Z fotek vyber zhruba tři v různých barvách, na kterých budeš program zkoušet (např. modrá obloha, zelený les, žlutá kytka).

V aktivovaném virtuálním prostředí (s Pythonem 3) si pak nainstaluj potřebné závislosti:

$ python -m pip install --upgrade pip
$ python -m pip install notebook numpy pillow ipywidgets

Materiály