Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Web pyworking.cz

Build Status

Jak to rozběhat u sebe

O vše se umí postarat Makefile - mělo by stačit napsat make flask-run a automaticky se vytvoří Python venv, nainstalují do něj závislosti a spustí se webovka v development režimu (Flask).

Testy se spustí pomocí make check

Poznámka: pokud si projekt nainstalujete přes pip bez parametru -e, budete muset nastavit env proměnnou DATA_DIR (viz #15).

Jak to nasadit

Zatím nasazuje ručně Petr M. 😇

About

Homepage of PyWorking events / Domovská stránka PyWorking událostí

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published