New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Mít připravené virtuální mašiny / dockery s připraveným Pythonem, Djangem, ... #25

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 14 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

...krátký návod jak to rychle nahodit a jet, aby si to mohl každý hned vyzkoušet a neinstaloval to sto let.

@msgre to částečně řeší na https://github.com/msgre/djgirls

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Aug 20, 2016

Připravujeme ve Fedoře instalovatelný live image „Python Classroom“. Django tam nebude (což je záměr, aby sis to nainstaloval do virtualenvu). Bude tam ale všecko, co potřebuješ. Z toho jde udělat jednoduše i mašiny a dockery. Postnu sem link, až bude co.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Tak to pak nějak vrazíme na http://python.cz/zacatecnici

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Jan 6, 2017

Nikam se to zatím nepohlo (člověk, co to slíbil, se k tomu nedostal), vzhledem k tomu, že skončila výuka MI-PYT, můžu se na to vrhnout já.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Jan 10, 2017

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Mar 1, 2017

Nějaké info https://fedoraproject.org/wiki/Changes/PythonClassroomLab

Co nevidět by mělo být něco na otestování.

@hroncok hroncok removed their assignment Mar 1, 2017

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Mar 2, 2017

Testovací Docker:

docker run -ti candidate-registry.fedoraproject.org/f26/python-classroom
@hroncok

This comment has been minimized.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 26, 2017

@hroncok Ses tady toho chytil, tak se tě zeptám... jak bychom mohli zavřít toto issue? Pochopil jsem, že Docker image už existují? Takže chybí jen to nějak zakomponovat na python.cz?

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Aug 26, 2017

Docker i vagrant image existují. Viz https://fedoramagazine.org/introducing-python-classroom-lab/ a https://labs.fedoraproject.org/python-classroom/ má smysl mít o tom sekci na python.cz?

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 26, 2017

No smyslem bylo mít to někde na stránce pro začátečníky, aby mohli nahodit dva tři příkazy v terminálu a frčet python / django. Aby nemuseli bojovat s virtualenvem a kdo ví čím. Otázka je, jestli tohle je ve výsledku jednodušší, nebo ne.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Aug 26, 2017

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 26, 2017

Tak to asi můžeme zavřít. Ale trochu mi chybí způsob, jak by se o tom někdo mohl dovědět. Nechceme o tom aspoň přidat zmínku do https://github.com/pyvec/guide/tree/master/guides? Poslal bys PR? A pak bychom to tady zavřeli.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 25, 2018

@hroncok Co ten PR? 😉

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Aug 25, 2018

Promiň, furt na mě někdo mluví, tak nestíhám.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment