New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vrátit Radimovi kameru, kterou propůjčil brněnskému Pyvu #31

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 11 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

@naro Dlužíme ti za brněnské Pyvo pořád kameru. Má ji @encukou. Měli byste se asi nějak domluvit a společnými silami zavřít tento issue 😄

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 2, 2017

Kameru pořád mám. Kam ji mám přinést?

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Feb 2, 2017

Možná by to šlo nějak vyřešit přes @VerosK, oba jsou z Kuřimi, ale s Věrošem se vidíme častěji. Na loňském PyConu jsem @naro nezahlédl.

@naro

This comment has been minimized.

naro commented Feb 2, 2017

Jsem absolutně neschopný jedinec. Mohl bys ji prosím dát někdy Věrošovi?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 2, 2017

@VerosK, přijdeš 23. 2. na Pyvo?

@VerosK

This comment has been minimized.

VerosK commented Feb 5, 2017

Zapsal jsem si Pyvo do kalendáře, snad přijdu.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 10, 2017

OK!

Mimochodem, kdybys náhodou chtěl na únorovém Pyvu zapřednášet, dej vědět :)

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 26, 2017

@VerosK @encukou Jak do dopadlo? 😄

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Aug 26, 2017

Nedopadlo.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 25, 2018

Chceme, aby to nějak ještě někdy dopadlo, nebo je to promlčeno?

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Aug 25, 2018

Tož to je na @naro. Já tu kameru doma snad najdu, můžu ji podle domluvy někam dopravit.

@naro

This comment has been minimized.

naro commented Aug 25, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment