New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Dotovat diplomky v Pythonu? #32

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

  • Vychytávat diplomové práce v Pythonu a udělovat lidem za použití Pythonu nějaký bonus?
  • Kontaktovat aspoň ty lidi a zvát je na Pyvo nebo jim napsat o tom, že existuje python.cz?
  • Motivovat cíleně lidi do diplomek v Pythonu?
@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Aug 20, 2016

Můj názor je, že to je přehnané. S diplomkami v Pythonu nejsou spojené žádné náklady, proto je ani není třeba dotovat. Pokud má někdo rád Python, napíše to v Pythonu. Pokud ho nemá rád (tedy se s ním ještě nesetkal :-) ), peníze asi nejsou dost na to, aby ho to přesvědčilo. Resp. i kdyby ho/jí to přesvědčilo, kvalita asi nebude nic moc a tím pádem může utrpět pověst dotujícího...

Možná, když už, tak udělat něco jako SOČ... Prostě nějakou soutěž diplomek psaných v Pythonu a třeba udělovat nějaký odměny za nejlepší....

Taky by mi přišlo celkem dobré vytvořit nějaký celorepublikový katalog diplomek (s věřejným API :-) ). Red Hat už má veřejně nějaký seznam diplomek. Seznam myslim taky. Tak něco v tom smyslu, ale pro všechny školy/firmy. Plus třeba k tomu nabídku nějakého koučingu.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Ta dotace nemusí být finanční. Můžeme to pojmout jako "akvizici nových duší" a prostě jenom napsat bota, který bude monitorovat nové diplomky v Pythonu, abychom autorům mohli poslat třeba e-mail o tom, jestlipak ví, že Python je fajn, má stránku, srazy, atd. A že když přijdou na sraz a ukážou diplomku, dostanou samolepku nebo tričko 😄 Taky to co teď píšu beru spíš jako brainstorming, než úplně vážné návrhy.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Ta soutěž atd. jsou taky dobré nápady! Akorát nevím jak vymyslet algoritmus na "nejlepší". Jedině nějaká porota.

@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Aug 20, 2016

Taky nevymyslim nic lepšího než porotu... Leda Pylint hodnocení :-P :-D

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment