New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Tržiště práce #35

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 8 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Udělat dedikovaný job board? Nějaký inteligentni monitoring nabidek prace a jejich agregace a analyza - jobs, startupjobs, facebook pyonieri, django-cs, konference py?

@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Aug 20, 2016

Zahrnul bych i poptávku...
Idálně bych se rád našel v nějakém katalogu českých Pythonistů, kde by si mě třeba mohl někdo najít :-)

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 22, 2016

@PyDeq tak na to uz je pyvec/python.cz#139, samozřejmě to souvisí

@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Aug 22, 2016

Oops, přehlédl jsem.

@nobodyguy

This comment has been minimized.

nobodyguy commented Sep 8, 2016

Mám scrapování StartupJobs.cz, prace.cz a jobs.cz + ukládání do mongoDB (nebo kamkoliv jinam), je to napsané za použití Scrapy. Chtěl jsem udělat i zasílání relevantních nabídek subscribnutým lidem na určité tagy, ale to zatím nemám technicky namyšlené, aby to bylo nějak rozumně a efektivně udělané.
Během dneška hodím link na repo.

@nobodyguy

This comment has been minimized.

nobodyguy commented Sep 9, 2016

https://github.com/nobodyguy/jobot
Je to spis takovy pracovni prototyp.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Sep 15, 2016

Super! Mě tohle téma strašně zajímá, ale nejsem teď schopen se mu před PyConem věnovat. Nenech se zdržovat, vytvoř prototyp, repozitář ti klidně dáme tady na Pyvec a zkus to nějak rozjet. Jak budu mít nějakou energii, mrkneme na to a zakomponujeme do python.cz třeba.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Mar 5, 2017

Svoje job boards mají už i jednotlivé JS frameworky - https://vuejobs.com/?ref=vuejs Možná by stálo za to s tímhle pohnout.

@honzajavorek honzajavorek changed the title from Nabídky práce to Tržiště práce Aug 26, 2017

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 26, 2017

Probrali jsme to na sprintu u ohně a závěry jsou následující:

  • Mít job board pro Python v ČR na python.cz by bylo fajn, ale to je tak všechno. Momentálně lidi z HR mají kam posílat nabídky a programátoři mají kde je číst. Skupina Pyonieri na Facebooku žije inzeráty, ale zatím nám nepřijde, že jich je příliš mnoho. Udělat dedikovaný job board by umožnilo tuto věc podchytit, centralizovat, něco na inzerátech vydělat pro Pyvec (inzeráty pro juniory by byly zadarmo) a vyčistit tím trochu skupinu Pyonieri. Ale to by bylo tak všechno.
  • Co je ale nutně potřeba a je to reálný problém, je job board pro nabídky práce pro juniory. Toto by velice uživily především PyLadies. Druhá věc je, že tyto nabídky by nemysely být jen na Python, juniorní PyLadies berou všechno, co se hodí pro juniory. Samozřejmě čím blíž ke komunitě, tím líp, ale rozhodně by nemělo smysl to omezovat jen na Python. Třeba i Apiary otevíralo juniorskou pozici, je to v podstatě firma spřátelená s komunitou, ale pozice byla na JavaScript.

Dohodli jsme se, že by tedy mělo smysl udělat job board na nabídky dedikované začátečníkům. Ten dáme někam na web pyladies.cz. V podstatě by to mělo být na bázi jednoho vyladěného formuláře a jedné stránky, kde se to bude zobrazovat. Jako backend by byly Google Spreadsheets, kde může kdokoliv nabídky administrovat (upravovat, expirovat, ...) jednoduchou klikačkou. Jako zpracovatelé tohoto nápadu jsme se nabídli @messa a já. Člověkem, pro kterého to budeme primárně dělat a kdo bude věc asi nejvíc používat, je momentálně @zuzejk.

Do budoucna můžeme naznat, že job board funguje a má smysl i pro ten python.cz a můžeme ho tam udělat, ale zatím nás to nepálí a nebudeme to řešit. Proto zatím pyvec/python.cz#209 zavřu.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment