New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Anketa mezi českou Py komunitou ohledně práce #37

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Sestavit a rozeslat anketu ohledně pracovních podmínek - kolik Pythonistů je na volné noze, v jakých platových rozmezích se pohybují jak zkušení Pythonisti, atd. Hodilo by se všem, hlavně Pyvci a všem Python firmám u nás :)

@lspdv

This comment has been minimized.

Member

lspdv commented Sep 4, 2016

Fakt?! Zajimaci, toz kdyz uz v tom budu, tak muzu udelat i nastrel tohohle. Ale tam budes asi vic zasahovat do uprav, bo ja nevim. Ale naklikam to za tebe aspon

@lspdv lspdv self-assigned this Sep 4, 2016

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment