New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Webhosting á la Webzdarma #53

Open
tomasbedrich opened this Issue Feb 19, 2017 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
5 participants
@tomasbedrich

tomasbedrich commented Feb 19, 2017

Ve srovnání s PHP má Python má pro nováčky relativně vysokou startovní bariéru. Bohužel, nevím o žádném webhostingu, který by umožňoval za 5 minut vytvořit funkční webovou aplikaci běžící na reálné doméně. Pro PHP takový hosting existuje, např.: Webzdarma.

Navrhoval bych vytvořit pro uživatele hosting, který bude mít následující vlastnosti:

  • velmi krátký registrační formulář s výběrem domény 3. řádu
  • "webové FTP", prostor na disku řekněme 100 MB
  • předpřipravený obraz Flasku s "Hello World" aplikací (v podstatě toto, jen pomocí HTML šablony)
  • vše v češtině
  • ?? (MySQL databáze s PHPMyAdminem / Adminerem)
@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 20, 2017

Aktuálne na kurzech/workshopech používáme PythonAnywhere, který tohle splňuje až na to že je v angličtině.
A místo "webového FTP" nasazujeme Gitem, i když to umí oba přístupy.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Feb 20, 2017

Můžeme k tomu sepsat alespoň super jednoduchý český návod a dát ho na python.cz? A k návodu ještě třeba článek na Zdrojak? Klidně může být návodů do budoucna víc, ať nepodporujeme jen jednu firmu. Sami provozovatelé hostingu je můžou poslat v PR podle stejný šablony a sami uvidí, jak moc "jednoduché" je jejich řešení oproti tomu, co tam máme. Doporučené by bylo vždy to, které má nejméně potřebných kroků :D

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 20, 2017

Návod je aktuálně na https://github.com/cvut/MI-PYT/blob/master/tutorials/02_flask.md v rámci návodu na Flask. V rámci přesunu na naucse ho můžu oddělit.

@benabraham

This comment has been minimized.

Member

benabraham commented Feb 21, 2017

@encukou V rámci webkurzu pro PyLadies budem deployment taky řešit, asi to vyjde z toho tutorialu a budem to učit 11. 3., takže bude asi skoro samostatnej text o tom, uvidíme.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Feb 21, 2017

Ten MI-PYT tutoriál vychází z DjangoGirls, tak se kdyžtak koukněte i tam kdyby MI-PYT byl zase moc pro vysokoškoláky :)

@frenzymadness

This comment has been minimized.

frenzymadness commented Aug 28, 2017

To zní velmi zajímavě. Posledních 20 minut si hraji s myšlenkou, že bychom si podobnou službu rozběhali sami na nějaké VPS, ale pak jsem si uvědomil, kolik by to bylo práce a závazků do budoucna a zase mě to přešlo 😄

Nicméně, pokud by o to zájem byl, rád bych se toho účastnil.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment