New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vytvořit seznam opensource projektů #62

Open
messa opened this Issue Aug 31, 2017 · 9 comments

Comments

Projects
None yet
6 participants
@messa

messa commented Aug 31, 2017

Nápad: udělat seznam opensource projektů, které vytvořili nebo do kterých hodně přispívají lidi z cz/sk Python komunity.

K čemu by to bylo dobrý:

  • prezentace, co všecho komunita dělá
  • možnost pro studenty apod. najít si projekt pro získání nějaké praxe
  • "programátorská seznamka" - najdu lidi, kteří řeší podobný problém, nebo řeší něco podobně jako já
  • možná i takové virtuální CV pro opensource projekty a prostředek pro hledání práce/zakázek/lidí

Co si o tom myslíte?

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 31, 2017

Mě napadlo, že by tahle data možná šlo vytahat i z GitHubu. Najít lidi, kteří mají location někde v ČR a dělají hodně Pythonu. Nebo OSS projekty, které jsou v Pythonu a mají nějaké lidi z ČR jako významné contributors. Samozřejmě GitHub není celý svět, ale možná lepší, než to stavět ručně.

@PyDeq

This comment has been minimized.

PyDeq commented Aug 31, 2017

Mně to přijde super! A spíš bych se přikláněl k tomu manuálnímu zadávání, protože občas lidi na GitHub cpou věci, který zas tak zajímavý nejsou, a pokud to má mít smysl, tak by to chtělo tu databázi udržet nějak přehlednou. Ale pak zase hrozí zastarávání údajů...

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 31, 2017

Manuálně to není těžký začít. Já vycházím akorát z toho, že máme seznam firem, je tam i seznam jednotlivců, a oboje si musíme hodně zahradničit sami. Firmy se občas přidají samy, ale často ne. Jednotlivci se nepřidávají snad vůbec. Když jsem to vytvořil, dal jsem tam zkusmo 5 lidí z hlavy a říkal jsem si, že zbytek se přidá sám, ale skoro nikoho si nepamatuju, že by se přidával.

Takže já jsem pak k těm manuálním věcem trochu skeptický, ale klidně to pojďme zkusit. Dopracujme ovšem formu a cíle, které to má plnit.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Sep 1, 2017

Tak jsem jen zběžně mrknul na možnosti GitHub API a toto s ním možné není. Nelze analyzovat všechny uživatele, nelze vytřídit podle země ani freeform textu location, takže analyzovat to celé a udělat statistiku je crawling / data problém a vidím to spíš na bakalářku, než něco, co můžeme snadno generovat pro python.cz. Zjistit zda daný uživatel je z ČR, pokud si to vyloženě nenapsal do profilu, není přímočaré - a do profilu si to nenapíše hodně lidí. Jedině že bychom nějak zúžili ten problém - tzn. třeba mít ruční seznam repozitářů, a pak už zbytek (lidi, statistiky) vypočítat z GitHub API.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 1, 2017

Co mít seznam lidí? A stránku, kam se můžeš přihlásit pomocí GitHubu, že jsi český Pythonista.

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Sep 1, 2017

Jak zařídit, aby takováhle věc zůstala aktuální (i po tom, co opadne počáteční nadšení)?
(Já osobně jsem v tomhle spíš pesimista: většinu toho co je v prvním příspěvku dělají Pyva líp.)

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Sep 1, 2017

@hroncok To souvisí i s pyvec/python.cz#139, možná.

@messa

This comment has been minimized.

messa commented Sep 1, 2017

@encukou Pyvo špatně škáluje. A závisí to na tom, co kdo řekne při představování nebo jestli si o něčem vezme talk/lightning talk. Pyvo je super, ale lepší by bylo mít něco, do čeho se před Pyvem podíváš, jestli se na Pyvu náhodou nechceš setkat s někým, koho ještě neznáš.

@kvbik

This comment has been minimized.

Member

kvbik commented Sep 1, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment