New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přeložit talk o mentorování od Anny O. #63

Closed
honzajavorek opened this Issue Sep 12, 2017 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@honzajavorek
Copy link
Member

honzajavorek commented Sep 12, 2017

Anna Ossowski měla na PyCon CZ 2017 skvělý talk o mentorství. Poslala mi přepis, a já udělal https://github.com/honzajavorek/become-mentor. Bylo by fajn trochu nakopnout mentorskou kulturu v ČR a myslím, že by pomohlo přeložit tu přednášku. Navíc jsem to Anně slíbil. Co je potřeba udělat?

Myslel jsem, že to zvládnu přeložit sám, ale nezvládnu. @zuzejk napadlo, že by se to možná dalo nějak rozdělit mezi PyLadies, že by mohly pomoct. Ono by se to dalo překládat i kousek po kousku, každý jedno okénko... 😄 Zakládám tedy issue, kde bychom se možná mohli nějak zkoordinovat.

@baradrb

This comment has been minimized.

Copy link

baradrb commented Sep 12, 2017

Já vám to pak celý proofnu, ale bohužel nestíhám udělat původní překlad.

@lubojr

This comment has been minimized.

Copy link

lubojr commented Sep 25, 2017

Pustím se do překladu. :)

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Oct 28, 2017

Překlad přidán! @lubojr 👍 🏅

@kvbik

This comment has been minimized.

Copy link
Member

kvbik commented Oct 30, 2017

pecka vsichni! 🎖 dekuji!

bude tenhle text zit takhe na GH? rozhodne by to video mohlo odkazovat na ten prepis totiz!

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Copy link
Member

honzajavorek commented Oct 30, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment