New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Vyhodnotit zpětnovazebník #64

Open
honzajavorek opened this Issue Sep 12, 2017 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Sep 12, 2017

Dělali jsme zpětnovazebník na Pyvo srazy. Byla u toho i soutěž, ta je vyhodnocená. Běželo to pak ještě snad půl roku (už bez soutěže) a v srpnu jsme odkaz na něj sundali. Máme tam spoustu odpovědí. Chtělo by to je projít a nějak hezky vyhodnotit, napsat třeba článek s nějakými závěry na blog.python.cz, možná ta data někam anonymizovaně otevřít.

Data se nachází v nějakém spreadsheetu na Google Drive Pyvce.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 12, 2017

Kolik tam je odpovědí?

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Sep 12, 2017

78

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 25, 2018

Nechtěli jsme na toto zneužít @kokes? 🤔 Nechtěli bychom na to zneužít nově vznikající PyData? 🤔 No každopádně jsou to už teď rok stará data, ale snad by z nich šlo ještě něco vyčíst.

@kokes

This comment has been minimized.

kokes commented Aug 25, 2018

Data jsem kdysi dostal, řešily se i formuláře z PyConu (a taky takové ty JetBrains/StackOverflow surveys). Nějak úplně minimálně jsem se v tom šťoural, závěry mám skoro žádné. Co z toho chcem vytáhnout? Můžu na to mrknout někdy v týdnu.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 25, 2018

Já myslím, že hlavním záměrem bylo zjistit, jestli současný formát Pyva odpovídá tomu, co lidi chtějí, a zda nemůžeme něco vylepšit. Najít slabiny.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment