New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Kurzy/školení Pythonu pro firmy #9

Open
honzajavorek opened this Issue Aug 20, 2016 · 6 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Poptávka ve větších firmách nebo státních institucích by byla. Co my na to? Dokázal by to někdo zorganizovat?

Nemusí to být zadarmo - buď by to mohlo přinést peníze do kasy Pyvce a mohlo by to zaplatit nějaké výdaje (kurzy apod. co jsou zadarmo pro veřejnost), nebo by to aspoň mohlo zaplatit náklady na kurz samotný (tzn. čas lidí, nějakou přípravu, ...).

Jsem XXX a v XXX vedu Odbor XXX.

Kluci z našeho odboru XXX a XXX, kteří se zúčastnili Vašeho nedávného srazu české Python komunity, mi poskytli na Vás kontakt.

Vzhledem k jejich nadšení a naší docela různorodé zkušenosti s Pythonem v našem týmu jsme se shodli, že by bylo pro nás přínosem zorganizovat základní, cca 2-denní školení na zvládnutí základů v tomto programovacím jazyce.

Kluci mi říkali, že se zabýváte popularizací Pythonu i organizováním kurzů, tak jsem se Vás chtěl zeptat, zda byste byli ochotni pro nás připravit dvoudenní kurz.
@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Aug 20, 2016

cc @yaplik

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 20, 2016

Asi souvisí i s #23

@ghost ghost referenced this issue Aug 23, 2016

Closed

Akademie #40

@yaplik

This comment has been minimized.

Member

yaplik commented Aug 23, 2016

Ahoj, hoď to na mě, zkusím s tím něco udělat.

@encukou encukou assigned encukou and unassigned encukou Aug 23, 2016

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Aug 23, 2016

Poslal jsem ti pozvánku do organizace Pyvec, až tu budeš tak se to bude dát formálně hodit na tebe :)

@yaplik yaplik self-assigned this Aug 23, 2016

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 25, 2018

Zatím nevidím, že by se v tomto směru něco dělo. Nicméně už jsou minimálně dvě velké korporace, v nichž se našli aktivní lidi a udělali si interní kurz podle materiálů z PyLadies.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 25, 2018

Tohle udělal GitHub za mě. Vypadá to, že @yaplik už nelze přiřadit.

image

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment