http://www.question2answer.org/ alustan fi käännökset
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
fi
.gitignore
LICENSE
README.md
update.log

README.md

Question2Answer alustan suomenkieliset käännökset.

Käännöksien pohjana käytetty seuraavia lähteitä:

https://gitorious.org/q2a-fi/q2a-fi

https://github.com/koulutuksenpilvivayla/pilvivayla-kysy/tree/devel/qa-lang/fi

Käännöstyö tehdään Transifex palvelussa, josta tiedostot vedetään tähän repositoryyn.

  1. Kaikki käännöstyö tehdään transifex palvelussa. Olet tervetullut auttamaan kääntämisessä. https://www.transifex.com/projects/p/q2a-finnish-suomi-translation/

  2. Joka yö vedämme uudet käännökset Transifexista väliaikaiseen repositoryyn palvelimelle suorittamalla skriptin crontabia hyväksi käyttäen. Käytössä oleva skripti löytyy osoitteesta: https://github.com/q2a-suomi/q2a-transifex-script

  3. Sieltä samainen skripti puskee gitin avulla muutokset tähän repositoryyn.