http://www.question2answer.org/ alustan fi käännökset
PHP
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Question2Answer alustan suomenkieliset käännökset.

Käännöksien pohjana käytetty seuraavia lähteitä:

https://gitorious.org/q2a-fi/q2a-fi

https://github.com/koulutuksenpilvivayla/pilvivayla-kysy/tree/devel/qa-lang/fi

Käännöstyö tehdään Transifex palvelussa, josta tiedostot vedetään tähän repositoryyn.

  1. Kaikki käännöstyö tehdään transifex palvelussa. Olet tervetullut auttamaan kääntämisessä. https://www.transifex.com/projects/p/q2a-finnish-suomi-translation/

  2. Joka yö vedämme uudet käännökset Transifexista väliaikaiseen repositoryyn palvelimelle suorittamalla skriptin crontabia hyväksi käyttäen. Käytössä oleva skripti löytyy osoitteesta: https://github.com/q2a-suomi/q2a-transifex-script

  3. Sieltä samainen skripti puskee gitin avulla muutokset tähän repositoryyn.