Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
237 lines (170 sloc) 9.66 KB

Windows 10 1903 vs Linux Mint Mate 19.2

windows-10-1903-april2019-19h1

Pewnie wiele osób zastanawiało się tak jak ja, jaka wydajność jest pomiędzy Linuxem oraz Windowsem na słabszym sprzęcie. W internecie jest dużo testów porównujących oba systemy, lecz zazwyczaj używane są do tego dużo nowsze sprzęty. Stworzyłem więc swój własny test tych dwóch systemów na laptopie z 2011 roku.

Sprzęt

Sprzęt HP EliteBook 8460p
CPU - Intel i5 2540m
GPU - Intel HD 3000(OpenGL 3.3 na Linuxie, OpenGL 3.1 na Windowsie)
Dysk - 128GB SSD
RAM - 8 GB

Pendrive użyty do instalacji obrazów DT101 G2 - 8GB

Do testu użyłem następujących systemów, których premiera była w pierwszym półroczu, dzięki czemu na obu systemach istniały aktualizacje do pobrania.

Rozmiar plików instalacyjnych na pendrive na pendrive:
Windows 10 1903 - 4,9GB
Linux Mint Mate - 2,1GB

Zajętość

Instalacja Systemu

Instalację systemów przeprowadzałem z włączoną siecią WiFi. Podczas instalacji Linuxa zaznaczyłem opcję instalacji własnościowych sterowników.

Windows:

Pokazanie ekranu instalacji - 1:09
Rozpoczęcie instalacji - 1:48
Zakończenie instalacji - 9:37
Rozpoczęcie tworzenia domyślnego konta(Podstawowa konfiguracja systemu) - 12:25
Pokazanie pulpitu - 15:37
Instalacja wszystkich dostępnych aktualizacji i sterowników(Po instalacji brak podstawowych sterowników dla Intel HD 3000 oraz szeregu urządzeń, przez co aktualizacje były wymagane do poprawnego działania systemu) - 43:01

Linux:

Pokazanie ekranu instalacji - 1:04
Rozpoczęcie instalacji - 2:07
Zakończenie instalacji - 8:16
Pokazanie pulpitu - 9:01
Instalacja wszystkich dostępnych aktualizacji i sterowników - 17:59

Instalacja

Rozmiar systemu po instalacji:
Windows – 25,9 GB
Linux – 8,9 GB

Rozmiar

Inne uwagi:
W losowych momentach tuż po uruchomieniu systemu, na krótki czas usługi Antywirusa(Antimalware Service Executable), sklepu Microsoft Store(wsappx) oraz inne brały nawet po 40% procesora oraz używały nawet kilkadziesiąt MB/s transferu dysku.
Nie działają na Windowsie przyciski przyciemniania i przyjaśniania, inne przyciski zdają się działać.
Na Windowsie potrzebne były dwa restarty systemu aby dokończyć aktualizowanie systemu. Na Linuxie nie wystąpiły żadne problemy z instalację aktualizacji, lecz na wszelki wypadek również uruchomiłem ponownie komputer(czas został zliczony).
W menedżerze urządzeń w Windowsie brakuje sterowników do 5 urządzeń(po wyszukaniu wszystkich aktualizacji w Windows Update)

Uruchamianie

W Windowsie 10 wyłączyłem szybkie uruchamianie, aby system się całkowicie wyłączał i wyniki były możliwe do porównania. Na Windowsie nie było żadnego nadanego hasła a na Linuxie jedynie jednoliterowe 'q'.

Windows

Czas od naciśnięcia przycisku do pokazania pulpitu - 22s
Wykorzystywana pamięć RAM - 1,5GB tuż po uruchomieniu systemu

Linux

Czas od naciśnięcia przycisku do pokazania pulpitu - 22s
Wykorzystywana pamięć RAM - 700MB tuż po uruchomieniu systemu

RAM

Uruchamianie

Instalacja Programów

Programy instalowałem na dwa sposoby, na Linuxie poprzez linię komend a na Windowsie poprzez wyszukiwarkę internetową.

Windows VLC - 1:08
Libreoffice - 2:40
Blender - 1:06

Adobe Reader - 2:15
SumatraPDF - 0:31

Linux
VLC - 0:31
Libreoffice - 1:13
Blender - 1:16

Gry

Z racji braku dobrych i prostych metod zliczania klatek zwykłych grach postanowiłem sprawdzić jedynie otwartoźródłowy klon Minecrafta - MineTest.
Gra Xonotic została przetestowana za pośrednictwem Phoronix Test suite.

Minetest

Ustawione zostały najwyższe możliwe podstawowe ustawienia graficzne.

Windows

25-35 fps podczas chodzenia i patrzenia przed siebie, 40-50 fps podczas patrzenia w dół lub górę

Linux

20-25 fps podczas chodzenia, 50-60 fps podczas patrzenia na niebo i ziemię

Minetest

Godot Engine

q Godot Engine jest to darmowy i otwartoźródłowy silnik do tworzenia gier posiadający natywny
Testowaną wersją jest 3.2 alpha 2 do pobrania tutaj - https://downloads.tuxfamily.org/godotengine/3.2/
Na Windowsie na tym sprzęcie można używać jedynie GLES 2, a na Linuxie zarówno GLES 2 jak i GLES 3.

Windows

Wyświetlenie 100 CPUParticles GLES 2 - 13 fps
Bunnymark GLES 2 - 1120

Linux

Wyświetlenie 100 CPUParticles GLES 2 - 40 fps
Wyświetlenie 100 CPUParticles GLES 3 - 39 fps
Bunnymark GLES 2 - 2056
Bunnymark GLES 3 - 2379 Zrzut ekranu z 2019-10-25 17-20-29
GodotEngine

Bunnymark

Phoronix Test Suite 7.0.1

Phoronix Test Suite to oprogramowanie do przeprowadzania zautomatyzowanych testów oprogramowania.
Wiele z nich jest jedynie dostępnych tylko na Linuxa lub Windowsa. Każdy z testów trwał zazwyczaj po kilka/kilkanaście minut w 3 lub więcej próbach, więc byłem zmuszony nieco ograniczyć ich liczbę. Niektóre z testów mimo, że były dostępne na obydwu systemach nie działały prawidłowo(nie zawarłem ich tutaj).

Unigine [fps]

s

Windows

Unigine Valley Directx 9 800x600 FullScreen - 8,13
Unigine Valley OpenGL 800x600 FullScreen - Nie Działa
Unigine Heaven Directx 9 - 11,45
Unigine Heaven OpenGL 800x600 FullScreen - Nie Działa

Linux

Unigine Valley OpenGL Linux - 8,27
Unigine Heaven OpenGL Linux - 11,86

Unigine

GIMP [s]

Windows

Resize - 34,9
Rotate - 41,7
AutoLevels - 72,3
Unsharp-Mask - 96,9

Linux

Resize - 22,2
Rotate - 25,4
AutoLevels - 30,7
Unsharp-Mask - 37,2

GIMP

Xonotic[fps] 800x600 Low

A Windows - 98,4
Linux - 81,22

Xonotic

GIT[s]

Windows - 19,48
Linux - 8,58

GIT

GPU TESTS[Punkty]

Windows

Furmark - 588
PixmarkPiano - 122
PixmarkVolpslosion - 405

Linux

Furmark - 359
PixmarkPiano - 51
PixmarkVolpslosion - 205

GPU

x264[fps]

Windows - 11,37
Linux - 12,49

x264

7-zip compression[MIPS]

Windows - 7979
Linux - 8319
7ZIP

FFmpeg[s]

Windows - 15,03
Linux - 14,51
FFMPEG

Firefox 69.0.2

Octane 2.0

Windows - 20233
Linux - 19758

Octane

4K Nature 30 fps - Dropped Frames

Link - https://www.youtube.com/watch?v=RK1K2bCg4J8

Windows - 340/2027
Linux - 0/2478

8K Peru 60 fps(puszczone 1440p) - Dropped Frames

Link - https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ Zrzut ekranu z 2019-10-25 16-19-38
Windows - 417/2036
Linux - 128/2028

firefox

Podsumowanie

Jak widać oba systemy różnią się na tym laptopie wydajnością w programach.
To od użytkownika zależy jakie cechy są dla niego ważne czy np. bezpieczeństwo i prywatność w Linuxie czy np. dostęp do ogromnej ilości oprogramowania na Windowsie.

Należy podkreślić, że testowałem świeżo zainstalowane systemy i wyniki na używanych od pewnego czasu komputerach mogą się mocno różnić(z doświadczenia wiem, że wydajność systemu na Windowsie, może znacząco zmaleć z czasem)

You can’t perform that action at this time.