Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
54 lines (49 sloc) 3.76 KB
;Installer strings
;LangString inst_qbt_req ${LANG_ENGLISH} "qBittorrent (required)"
LangString inst_qbt_req ${LANG_DANISH} "qBittorrent (påkrævet)"
;LangString inst_dekstop ${LANG_ENGLISH} "Create Desktop Shortcut"
LangString inst_dekstop ${LANG_DANISH} "Opret skrivebordsgenvej"
;LangString inst_startmenu ${LANG_ENGLISH} "Create Start Menu Shortcut"
LangString inst_startmenu ${LANG_DANISH} "Opret genvej i menuen Start"
;LangString inst_torrent ${LANG_ENGLISH} "Open .torrent files with qBittorrent"
LangString inst_torrent ${LANG_DANISH} "Åbn .torrent-filer med qBittorrent"
;LangString inst_magnet ${LANG_ENGLISH} "Open magnet links with qBittorrent"
LangString inst_magnet ${LANG_DANISH} "Åbn magnet-links med qBittorrent"
;LangString inst_firewall ${LANG_ENGLISH} "Add Windows Firewall rule"
LangString inst_firewall ${LANG_DANISH} "Tilføj Windows Firewall-regel"
;LangString inst_firewallinfo ${LANG_ENGLISH} "Adding Windows Firewall rule"
LangString inst_firewallinfo ${LANG_DANISH} "Tilføjer Windows Firewall-regel"
;LangString inst_warning ${LANG_ENGLISH} "qBittorrent is running. Please close the application before installing."
LangString inst_warning ${LANG_DANISH} "qBittorrent kører. Luk venligst programmet inden installation."
;LangString inst_uninstall_question ${LANG_ENGLISH} "A previous installation was detected. It will be uninstalled without deleting user settings."
LangString inst_uninstall_question ${LANG_DANISH} "En tidligere installation blev registreret. Den vil blive afinstalleret uden at brugerindstillingerne slettes."
;LangString inst_unist ${LANG_ENGLISH} "Uninstalling previous version."
LangString inst_unist ${LANG_DANISH} "Afinstallerer tidligere version."
;LangString launch_qbt ${LANG_ENGLISH} "Launch qBittorrent."
LangString launch_qbt ${LANG_DANISH} "Start qBittorrent."
;LangString inst_requires_64bit ${LANG_ENGLISH} "This installer works only in 64-bit Windows versions."
LangString inst_requires_64bit ${LANG_DANISH} "Dette installationsprogram virker kun i 64-bit Windows versioner."
;------------------------------------
;Uninstaller strings
;LangString remove_files ${LANG_ENGLISH} "Remove files"
LangString remove_files ${LANG_DANISH} "Fjern filer"
;LangString remove_shortcuts ${LANG_ENGLISH} "Remove shortcuts"
LangString remove_shortcuts ${LANG_DANISH} "Fjern genveje"
;LangString remove_associations ${LANG_ENGLISH} "Remove file associations"
LangString remove_associations ${LANG_DANISH} "Fjern filtilknytninger"
;LangString remove_registry ${LANG_ENGLISH} "Remove registry keys"
LangString remove_registry ${LANG_DANISH} "Fjern registreringsnøgler"
;LangString remove_conf ${LANG_ENGLISH} "Remove configuration files"
LangString remove_conf ${LANG_DANISH} "Fjern konfigurationsfiler"
;LangString remove_firewall ${LANG_ENGLISH} "Remove Windows Firewall rule"
LangString remove_firewall ${LANG_DANISH} "Fjern Windows Firewall-regel"
;LangString remove_firewallinfo ${LANG_ENGLISH} "Removing Windows Firewall rule"
LangString remove_firewallinfo ${LANG_DANISH} "Fjerner Windows Firewall-regel"
;LangString remove_cache ${LANG_ENGLISH} "Remove torrents and cached data"
LangString remove_cache ${LANG_DANISH} "Fjern torrents og mellemlagret data"
;LangString uninst_warning ${LANG_ENGLISH} "qBittorrent is running. Please close the application before uninstalling."
LangString uninst_warning ${LANG_DANISH} "qBittorrent kører. Luk venligst programmet inden afinstallation."
;LangString uninst_tor_warn ${LANG_ENGLISH} "Not removing .torrent association. It is associated with:"
LangString uninst_tor_warn ${LANG_DANISH} "Fjerner ikke .torrent-tilknytning. Det er tilknyttet:"
;LangString uninst_mag_warn ${LANG_ENGLISH} "Not removing magnet association. It is associated with:"
LangString uninst_mag_warn ${LANG_DANISH} "Fjerner ikke magnet-tilknytning. Det er tilknyttet:"