Skip to content
Permalink
Browse files
Context help updates from Milena
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk@12446 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
borysiasty committed Dec 14, 2009
1 parent e924d16 commit bbe1ff1d0234c8cdd82c0aae2f932bf25153c4f6
@@ -15,30 +15,29 @@ Um ein Lesezeichen anzulegen:
<li>Zum interessanten Punkt zoomen,
<li>auf <label>Neues Lesezeichen</label> klicken oder Strg-B eingeben,
<li>einen beschreibenden Lesezeichennamen eingeben (bis zu 255 Zeichen),
<li>auf <label>OK</label> klicken, um das Lesezeichen hinzuzufügen oder <label>Abbruch</label> um den Vergang abzubrechen.
<li>auf <label>OK</label> klicken, um das Lesezeichen hinzuzufügen oder <label>Abbrechen</label> um den Vergang abzubrechen.
</ol>
Beachten Sie, dass Sie mehrere Lesezeichen gleichen Namens anlegen können.

<a name="working">
<h4>Mit Lesezeichen arbeiten</h4>
</a>
Um Ihre Lesezeichen zu bearbeiten, klicken Sie auf <label>Geographische
Lesezeichen anzeigen</label> oder wählen Sie <label>Lesezeichen
anzeigen</label> aus dem <label>Anzeige</label>-Menü. Aus dem Dialog können Sie
Um Ihre Lesezeichen zu bearbeiten, klicken Sie auf <label>Lesezeichen anzeigen</label> oder wählen Sie <label>Lesezeichen
anzeigen</label> aus dem <label>Ansicht</label>-Menü. Aus dem Dialog können Sie
zum Lesezeichen zoomen oder Lesezeichen löschen. Sie können den
Lesezeichennamen oder dessen Koordinaten jedoch nicht ändern.

<a name="zooming">
<h5>Zu einem Lesezeichen zoomen</h5>
</a>
Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen aus dem Dialog durch Anklicken und dann
auf den <label>Zoom auf</label>.
auf den <label>Zoom nach</label>.
<p>
Sie können auch durch Doppelklick auf das Lesezeichen zoomen.

<a name="deleting">
<h5>Ein Lesezeichen löschen</h5>
</a>
Um ein Lesezeichen im Dialog zu löschen, klicken Sie auf <label>Löschen</label>.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit <label>Ja</label> oder brechen Sie den Vorgang mit
<label>Nein</label> ab.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit <label>OK</label> oder brechen Sie den Vorgang mit
<label>Abbrechen</label> ab.
@@ -24,7 +24,7 @@ This plugin supports basic HTML markup tags for formatting text. For example:
<ul>
<li>&lt;B&gt;<b> Bold text </b>&lt;/B&gt;
</li>
<li>&lt;I&gt;<i>Italicss</i>&lt;/I&gt;
<li>&lt;I&gt;<i> Italics </i>&lt;/I&gt;
</li>
<li>&lt;U&gt;<u> Underlined text </u>&lt;/U&gt;
</li>
@@ -0,0 +1,30 @@
<h3>Wtyczka Informacje o prawach autorskich</h3>
Za pomocą tej wtyczki możesz dodać do mapy jakikolwiek tekst, nie tylko prawa autorskie.
<p>
<a href="#howto">How to</a><br/>
<a href="#text">Text formatting</a><br/>

<a name="howto">
<h4>How to</h4>
</a>
<ol>
<li>Upewnij się, że wtyczka jest włączona.
<li>Kliknij <label>Wtyczki > Dekoracje > Informacja o prawach autorskich</label> lub użyj przycisku <label>Informacja o prawach autorskich</label> z paska narzędzi.
<li>Wpisz tekst, który chcesz umieścić na mapie. Możesz użyć znaczników HTML.
<li>Wybierz położenie etykiety z listy rozwijalnej <label>Umiejscowienie</label>.
<li>Upewnij się, czy opcja <label>Włącz etykietę</label> jest zaznaczona.
<li>Kliknij <label>OK</label>.
</ol>
<a name="text">
<h4> Formatowanie tekstu </h4>
</a>
Do formatowania tekstu możesz użyć znaczników HTML, na przykład:

<ul>
<li>&lt;B&gt;<b> Tekst pogrubiony </b>&lt;/B&gt;
</li>
<li>&lt;I&gt;<i> Kursywa </i>&lt;/I&gt;
</li>
<li>&lt;U&gt;<u> Tekst podkreślony </u>&lt;/U&gt;
</li>
</ul>
@@ -1 +1,32 @@
<h3>Знак авторского права</h3>
<i>Данный файл справки недоступен на вашем языке. Если вы хотите создать его, свяжитесь с командой разработки QGIS.</i><hr>
Draws a copyright label with information.<br/>
You can add any random text to the map not only a copyright label.
<p>
<a href="#howto">How to</a><br/>
<a href="#text">Text formatting</a><br/>

<a name="howto">
<h4>How to</h4>
</a>
<ol>
<li>Make sure the plugin is loaded.
<li>Click on <label>Plugins > Decorations > Copyright Label</label> or use the <label>Copyright Label</label> button from the Toolbar.
<li>Enter the text you want to place on the map. You can use HTML.
<li>Choose the placement of the label from the <label>Placement Bottom Right</label> drop-down box.
<li>Make sure the <label>Enable Copyright Label checkbox</label> is checked.
<li>Click <label>OK</label>.
</ol>
<a name="text">
<h4> Text formatting </h4>
</a>
This plugin supports basic HTML markup tags for formatting text. For example:

<ul>
<li>&lt;B&gt;<b> Bold text </b>&lt;/B&gt;
</li>
<li>&lt;I&gt;<i> Italics </i>&lt;/I&gt;
</li>
<li>&lt;U&gt;<u> Underlined text</u>&lt;/U&gt;
</li>
</ul>
@@ -1 +1,32 @@
<h3>Zásuvný modul na označenie autorských práv</h3>
<i>Tento súbor pomocníka nie je preložený do vášho jazyka. Pokiaľ aby ste radi pomohli s jeho vytvorením, kontaktujte vývojársky tím QGIS.</i><hr>
Draws a copyright label with information.<br/>
You can add any random text to the map not only a copyright label.
<p>
<a href="#howto">How to</a><br/>
<a href="#text">Text formatting</a><br/>

<a name="howto">
<h4>How to</h4>
</a>
<ol>
<li>Make sure the plugin is loaded.
<li>Click on <label>Plugins > Decorations > Copyright Label</label> or use the <label>Copyright Label</label> button from the Toolbar.
<li>Enter the text you want to place on the map. You can use HTML.
<li>Choose the placement of the label from the <label>Placement Bottom Right</label> drop-down box.
<li>Make sure the <label>Enable Copyright Label checkbox</label> is checked.
<li>Click <label>OK</label>.
</ol>
<a name="text">
<h4> Text formatting </h4>
</a>
This plugin supports basic HTML markup tags for formatting text. For example:

<ul>
<li>&lt;B&gt;<b> Bold text </b>&lt;/B&gt;
</li>
<li>&lt;I&gt;<i> Italics </i>&lt;/I&gt;
</li>
<li>&lt;U&gt;<u> Underlined text </u>&lt;/U&gt;
</li>
</ul>
@@ -1 +1,32 @@
<h3>Copyrighttext-plugin</h3>
<i>Denna hjälpfil finns inte för ditt språk. Vill du skapa den, kontakta QGIS utvecklingsteam.</i><hr>
Draws a copyright label with information.<br/>
You can add any random text to the map not only a copyright label.
<p>
<a href="#howto">How to</a><br/>
<a href="#text">Text formatting</a><br/>

<a name="howto">
<h4>How to</h4>
</a>
<ol>
<li>Make sure the plugin is loaded.
<li>Click on <label>Plugins > Decorations > Copyright Label</label> or use the <label>Copyright Label</label> button from the Toolbar.
<li>Enter the text you want to place on the map. You can use HTML.
<li>Choose the placement of the label from the <label>Placement Bottom Right</label> drop-down box.
<li>Make sure the <label>Enable Copyright Label checkbox</label> is checked.
<li>Click <label>OK</label>.
</ol>
<a name="text">
<h4> Text formatting </h4>
</a>
This plugin supports basic HTML markup tags for formatting text. For example:

<ul>
<li>&lt;B&gt;<b> Bold text </b>&lt;/B&gt;
</li>
<li>&lt;I&gt;<i> Italics </i>&lt;/I&gt;
</li>
<li>&lt;U&gt;<u> Underlined text </u>&lt;/U&gt;
</li>
</ul>
@@ -0,0 +1,36 @@
<h3>Tworzenie warstw z danych tekstowych</h3>
<i>Plik pomocy nie istnieje dla Twojego języka. Jeśli chciałbyś go przetłumaczyć, skontaktuj się z zespołem twórców QGIS</i><hr>
Loads and displays delimited text files containing x,y coordinates.
<p>
<p>
<a href="#re">Requirements</a><br/>
<a href="#example">Example of a valid text file</a><br/>
<a href="#notes">Notes</a><br/>

<a name="re">
<h4>Requirements</h4>
</a>
To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
<ol>
<li>A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.</li>
<li>The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.</li>
<li>The <B>x</B> and <B>y</B> coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.</li>
</ol>
<a name="example">
<h4>Example of a valid text file</h4>
</a>
X;Y;ELEV<br/>
-300120;7689960;13<br/>
-654360;7562040;52<br/>
1640;7512840;3<br/>
[...]<br/>
<a name="notes">
<h4>Notes</h4>
</a>
<ol>
<li>The example text file uses <b>;</b> as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.</li>
<li>The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.</li>
<li>No quotes (") are used to delimit text fields.</li>
<li>The x coordinates are contained in the X field.</li>
<li>The y coordinates are contained in the Y field.</li>
</ol>
@@ -1 +1,36 @@
<h3>Текст с разделителями</h3>
<i>Данный файл справки недоступен на вашем языке. Если вы хотите создать его, свяжитесь с командой разработки QGIS.</i><hr>
Loads and displays delimited text files containing x,y coordinates.
<p>
<p>
<a href="#re">Requirements</a><br/>
<a href="#example">Example of a valid text file</a><br/>
<a href="#notes">Notes</a><br/>

<a name="re">
<h4>Requirements</h4>
</a>
To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
<ol>
<li>A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.</li>
<li>The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.</li>
<li>The <B>x</B> and <B>y</B> coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.</li>
</ol>
<a name="example">
<h4>Example of a valid text file</h4>
</a>
X;Y;ELEV<br/>
-300120;7689960;13<br/>
-654360;7562040;52<br/>
1640;7512840;3<br/>
[...]<br/>
<a name="notes">
<h4>Notes</h4>
</a>
<ol>
<li>The example text file uses <b>;</b> as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.</li>
<li>The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.</li>
<li>No quotes (") are used to delimit text fields.</li>
<li>The x coordinates are contained in the X field.</li>
<li>The y coordinates are contained in the Y field.</li>
</ol>
@@ -1 +1,36 @@
<h3>Modul na prácu s vrstvou z oddeleného textu</h3>
<i>Tento súbor pomocníka nie je preložený do vášho jazyka. Pokiaľ aby ste radi pomohli s jeho vytvorením, kontaktujte vývojársky tím QGIS.</i><hr>
Loads and displays delimited text files containing x,y coordinates.
<p>
<p>
<a href="#re">Requirements</a><br/>
<a href="#example">Example of a valid text file</a><br/>
<a href="#notes">Notes</a><br/>

<a name="re">
<h4>Requirements</h4>
</a>
To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
<ol>
<li>A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.</li>
<li>The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.</li>
<li>The <B>x</B> and <B>y</B> coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.</li>
</ol>
<a name="example">
<h4>Example of a valid text file</h4>
</a>
X;Y;ELEV<br/>
-300120;7689960;13<br/>
-654360;7562040;52<br/>
1640;7512840;3<br/>
[...]<br/>
<a name="notes">
<h4>Notes</h4>
</a>
<ol>
<li>The example text file uses <b>;</b> as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.</li>
<li>The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.</li>
<li>No quotes (") are used to delimit text fields.</li>
<li>The x coordinates are contained in the X field.</li>
<li>The y coordinates are contained in the Y field.</li>
</ol>
@@ -1 +1,36 @@
<h3>Separerad text plugin</h3>
<i>Denna hjälpfil finns inte för ditt språk. Vill du skapa den, kontakta QGIS utvecklingsteam.</i><hr>
Loads and displays delimited text files containing x,y coordinates.
<p>
<p>
<a href="#re">Requirements</a><br/>
<a href="#example">Example of a valid text file</a><br/>
<a href="#notes">Notes</a><br/>

<a name="re">
<h4>Requirements</h4>
</a>
To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
<ol>
<li>A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.</li>
<li>The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.</li>
<li>The <B>x</B> and <B>y</B> coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.</li>
</ol>
<a name="example">
<h4>Example of a valid text file</h4>
</a>
X;Y;ELEV<br/>
-300120;7689960;13<br/>
-654360;7562040;52<br/>
1640;7512840;3<br/>
[...]<br/>
<a name="notes">
<h4>Notes</h4>
</a>
<ol>
<li>The example text file uses <b>;</b> as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.</li>
<li>The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.</li>
<li>No quotes (") are used to delimit text fields.</li>
<li>The x coordinates are contained in the X field.</li>
<li>The y coordinates are contained in the Y field.</li>
</ol>
@@ -0,0 +1,4 @@
<h3> North Arrow Plugin</h3>
Displays a north arrow overlayed onto the map.
<p>
At present there is only one style available. You can adjust the angle of the arrow or let QGIS set the direction automatically. If you choose to let QGIS determine the direction, it makes its best guess as to how the arrow should be oriented. For placement of the arrow you have four options, corresponding to the four corners of the map canvas.
@@ -0,0 +1,15 @@
<h3>Scalebar Plugin</h3>
Draws a scale bar on the map.
<p>
You can control the style and placement, as well as the labeling of the bar.
QGIS only supports displaying the scale in the same units as your map frame. So if the units of your layers are in meters, you can't create a scale bar in feet. Likewise if you are using decimal degrees, you can't create a scale bar to display distance in meters.
To add a scale bar:
<ol>
<li>Choose the placement from the <label>Placement</label> drop-down list.</li>
<li>Choose the style from the <label>Scale bar style</label> list.</li>
<li>Select the color for the bar <label>Color of bar</label> or use the default black color.</li>
<li>Set the size of the bar and its label <label>Size of bar</label>. </li>
<li>Make sure the x <label>Enable scale bar</label> checkbox is checked.</li>
<li>Optionally choose to automatically snap to a round number when the canvas is resized x <label>Automatically snap to round number on resize</label>.</li>
<li>Click OK.</li>
</ol>

0 comments on commit bbe1ff1

Please sign in to comment.