Skip to content
Permalink
Browse files
Megred r6389 into trunk
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis@6390 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
 • Loading branch information
homann committed Jan 3, 2007
1 parent 0d15f1a commit d73d5e8077fd64e08baf9909c4cd2f94d14d41ee
Showing with 14,678 additions and 8,041 deletions.
 1. +820 −710 i18n/qgis_cs_CZ.ts
 2. +2,480 −8 i18n/qgis_es.ts
 3. +817 −704 i18n/qgis_fr.ts
 4. +816 −713 i18n/qgis_id.ts
 5. +816 −713 i18n/qgis_ja.ts
 6. +801 −739 i18n/qgis_nl.ts
 7. +3,009 −73 i18n/qgis_pl_PL.ts
 8. +815 −720 i18n/qgis_pt_BR.ts
 9. +999 −783 i18n/qgis_ro.ts
 10. +804 −732 i18n/qgis_ru.ts
 11. +819 −716 i18n/qgis_se.ts
 12. +815 −720 i18n/qgis_vi.ts
 13. +818 −710 i18n/qgis_zh_CN.ts
 14. +22 −0 resources/context_help/151694916_sv_SE
 15. +1 −0 resources/context_help/32338213_sv_SE
 16. +26 −0 resources/context_help/361087368_sv_SE

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

Large diffs are not rendered by default.

@@ -0,0 +1,22 @@
<h3>Georumsliga bokmärken</h3>
Georumsliga bokmärken ger dig möjlighet att sätta bokmärke vid en geografisk plats, och komma tillbaka senare.

<h4>Skapa ett bokmärke</h4>
För att skapa ett bokmärke:
<ol>
<li>Zooma eller panorera till vald plats
<li>Klicka på <i>Nytt bokmärke</i> eller använd Ctrl-B
<li>Skriv in beskrivningen på bokmärket (max 255 tecken)
<li>Klicka <i>OK</i> för att lägga till bokmärket, eller <i>Cancel</i> för att avsluta utan att lägga till det.
</ol>
Notera: Du kan ha flera bokmärken med samma namn.
<h4>Använda bokmärken</h4>
För att använda eller hantera bokmärken, klicka på knappen <i>Visa bokmärken</i> eller välj <i>Visa bokmärkens</i> i menyn <i>Visa</i>. Dialogrutan gör det möjligt att zooma till eller att ta bort bokmärken. Du kan inte redigera bokmärkets namn eller dess koordinater.
<h5>Zooma till ett bokmärke</h5>
Från dialogrutan för bokmärke, välj önskat bokmärke genom att klicka på det. Klicka sedan på knappen <i>Zooma till</i> button.
<p>
Du kan också zooma till ett bokmärke genom att dubbelklicka på det.

<h5>Ta bort bokmärke</h5>
Ta bort ett bokmärke från dialogrutan, genom att klicka på det och sedan klicka på knappen <i>Radera</i>. Bekräfta ditt val genom att klicka <i>Ja</i> eller ångra genom att klicka <i>Nej</i>.

@@ -0,0 +1 @@
<h3>Copyrighttext-plugin</h3>
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Projektinställningar</h3>
I denna dialogruta kan du justera många inställningar som berör <i>Projektet</i>. Ett projekt är en sparad mängd med lager och deras inställningar, samt annan infromation för att läsa in projektet från hårddisk.<p>

<h4>Fliken Allmänt</h4>
<table border=1>
<tr>
<td>Projekttitel</td><td>En beskrivande titel för projektet. Denna titel visas i titelfältet i QGIS-fönstret</td>
</tr>
<tr>
<td>Kartenheter</td><td>Välj lämplig kartenhet för lagren i projektet</td>
</tr>
<tr>
<td>Precision</td><td>Använda manuell inställning för att bestämma vilken precision som koordinaterna skall visas i. När muspekaren flyttas över kartvyn, ändras koordinaterna och visas i statusfältet med den precision du har valt. Automatisk (standard) använder sig av standardinställningen beroende på kartenhet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalisering</td><td>Här kan du ställa in toleransen för fästning i bildpunkter, linjens bredd vid digitalisering, och färgen på de digitaliserade linjerna.</td>
</tr>
<tr><td>Färg för valda</td><td>Valda objeket på kartan använder denna färg.</td>
</tr>
</table>
<a anchor="projections"></a><h4>Fliken Projektion</h4>
Under fliken Projektion kan du bestämma projektion för aktuellt projekt, och även sätta på projektion. Du behöver inte ha sparat ett projekt för att bestämma och sätta på projektion.<p>
För att använda projektion, markera rutan <i>Sätt på projektion</i>. Välj sedan projektion för projektet (kartvyn) från listan över geografiska eller projicerade koordinatsystem.
<p>
Du kan leta efter koordinatsystem genom att mata in PostGIS SRID, EPSG-kod, QGIS SRSRID eller namn och klicka på knappen<i>Hitta</i>.

0 comments on commit d73d5e8

Please sign in to comment.