Skip to content
Permalink
Browse files
Translation of some context help
git-svn-id: http://svn.osgeo.org/qgis/branches/Release-0_8_0@6389 c8812cc2-4d05-0410-92ff-de0c093fc19c
  • Loading branch information
homann committed Jan 3, 2007
1 parent f5dfd0c commit fb25d84bb32fa5d09be00052fe1d6bf2b28888f1
@@ -0,0 +1,22 @@
<h3>Georumsliga bokmärken</h3>
Georumsliga bokmärken ger dig möjlighet att sätta bokmärke vid en geografisk plats, och komma tillbaka senare.

<h4>Skapa ett bokmärke</h4>
För att skapa ett bokmärke:
<ol>
<li>Zooma eller panorera till vald plats
<li>Klicka på <i>Nytt bokmärke</i> eller använd Ctrl-B
<li>Skriv in beskrivningen på bokmärket (max 255 tecken)
<li>Klicka <i>OK</i> för att lägga till bokmärket, eller <i>Cancel</i> för att avsluta utan att lägga till det.
</ol>
Notera: Du kan ha flera bokmärken med samma namn.
<h4>Använda bokmärken</h4>
För att använda eller hantera bokmärken, klicka på knappen <i>Visa bokmärken</i> eller välj <i>Visa bokmärkens</i> i menyn <i>Visa</i>. Dialogrutan gör det möjligt att zooma till eller att ta bort bokmärken. Du kan inte redigera bokmärkets namn eller dess koordinater.
<h5>Zooma till ett bokmärke</h5>
Från dialogrutan för bokmärke, välj önskat bokmärke genom att klicka på det. Klicka sedan på knappen <i>Zooma till</i> button.
<p>
Du kan också zooma till ett bokmärke genom att dubbelklicka på det.

<h5>Ta bort bokmärke</h5>
Ta bort ett bokmärke från dialogrutan, genom att klicka på det och sedan klicka på knappen <i>Radera</i>. Bekräfta ditt val genom att klicka <i>Ja</i> eller ångra genom att klicka <i>Nej</i>.

@@ -0,0 +1 @@
<h3>Copyrighttext-plugin</h3>
@@ -0,0 +1,26 @@
<h3>Projektinställningar</h3>
I denna dialogruta kan du justera många inställningar som berör <i>Projektet</i>. Ett projekt är en sparad mängd med lager och deras inställningar, samt annan infromation för att läsa in projektet från hårddisk.<p>

<h4>Fliken Allmänt</h4>
<table border=1>
<tr>
<td>Projekttitel</td><td>En beskrivande titel för projektet. Denna titel visas i titelfältet i QGIS-fönstret</td>
</tr>
<tr>
<td>Kartenheter</td><td>Välj lämplig kartenhet för lagren i projektet</td>
</tr>
<tr>
<td>Precision</td><td>Använda manuell inställning för att bestämma vilken precision som koordinaterna skall visas i. När muspekaren flyttas över kartvyn, ändras koordinaterna och visas i statusfältet med den precision du har valt. Automatisk (standard) använder sig av standardinställningen beroende på kartenhet.</td>
</tr>
<tr>
<td>Digitalisering</td><td>Här kan du ställa in toleransen för fästning i bildpunkter, linjens bredd vid digitalisering, och färgen på de digitaliserade linjerna.</td>
</tr>
<tr><td>Färg för valda</td><td>Valda objeket på kartan använder denna färg.</td>
</tr>
</table>
<a anchor="projections"></a><h4>Fliken Projektion</h4>
Under fliken Projektion kan du bestämma projektion för aktuellt projekt, och även sätta på projektion. Du behöver inte ha sparat ett projekt för att bestämma och sätta på projektion.<p>
För att använda projektion, markera rutan <i>Sätt på projektion</i>. Välj sedan projektion för projektet (kartvyn) från listan över geografiska eller projicerade koordinatsystem.
<p>
Du kan leta efter koordinatsystem genom att mata in PostGIS SRID, EPSG-kod, QGIS SRSRID eller namn och klicka på knappen<i>Hitta</i>.

0 comments on commit fb25d84

Please sign in to comment.