wszechwiedzacy
PHP JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
admin
cron
gra
gracze
images
includes
js
kontakt
lib
polityka_prywatnosci
pomoc
ranking
regulamin
rejestracja
stylesheets
.gitignore
README
favicon.ico
index.php
php.ini
phpinfo.php
sitemap.xml.gz

README

wszechwiedzacy.pl
autor: Marcin Kumorek
programowanie / kodowanie / grafika: Marcin Kumorek
date: pażdziernik 2009 - kwiecień 2010
url: http://wszechwiedzacy.pl
strona autora: http://qmmr.pl