Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
master
Switch branches/tags
Code

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
app
 
 
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakturama build

Fakturama to prosta aplikacja do fakturowania, napisana w całości w języku JavaScript, z wykorzystaniem frameworka Ember. Dane składowane są w bazie danych Firebase, kursy walut ściąganę są za pośrednictwem YQL z serwerów Narodowego Banku Polskiego. Ogólnodostępna wersja aplikacji znajduje się pod adresem https://fakturama.pl/, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić własną.

Uruchamianie środowiska programistycznego

Aby uruchomić aplikację lokalnie, musisz posiadać node.js (wersja w okolicy 8.9.0) i yarn (okolice 1.3.2). Wszelkie zależności aplikacji instalowane są po wywołaniu yarn install. Aby uruchomić lokalną wersję serwera w środowisku development, należy uruchomić polecenie ember server i otworzyć w przeglądarce adres http://localhost:8000/.

Budowanie wersji produkcyjnej

Do budowania wersji produkcyjnej aplikacji służy polecenie ember build --environment production. Po wykonaniu polecenia w katalogu dist powinno znajdować się kilka plików, wśród których najważniejsze to:

  • index.html - strona startowa
  • assets/fakturama.xxxxxxxx.css - arkusz styli
  • assets/fakturama.xxxxxxxx.js - kod źródłowy aplikacji
  • assets/vendor.xxxxxxxx.js - kod źródłowy zależności (zewnętrznych bibliotek)
  • assets/vendor.xxxxxxxx.css - arkusz styli zależności

Publikowanie

Ogólnodostępna wersja hostowana jest przy pomocy Firebase Hosting i Cloudflare. Do publikowania aplikacji służy polecenie ember build --environment production && firebase use production && firebase deploy.

Licencja

Autorem Fakturamy jest Kuba Kuźma. Kod aplikacji udostępniany jest na zasadach licencji MIT.

About

Wystawiaj faktury za darmo i bez ograniczeń

Topics

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •