Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Branch: master
Find file History

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Bàn phím cơ Varmilo Panda Bluetooth VD87M

Bàn phím cơ Varmilo Panda Bluetooth VD87M- Sử dụng Cherry switch của Đức, độ bền 50 triệu lần bấm.- Keycap thick PBT font Panda độc đáo, cherry profile.- Bluetooth 4.0 kết nối cùng lúc 3 thiết bị.- Pin 1200 mAh, có chế độ tiết kiệm pin.- Dây kết nối (+ sạc) chuẩn Mini-USB.- Hỗ trợ: Win 8, 10 và MacOs.- Phụ kiện: Bộ 11 keycap tặng kèm + keypuller thép, Gấu bông Panda + Lót chuột Panda, sách HDSD song ngữ, cover nhựa chống bụi, USB bluetooth cho PC (ugreen).- Bảo hành 2 năm (1 đổi 1 trong 10 ngày đầu nếu lỗi).*** HDSD cơ bản:- Bật/tắt bluetooth: Fn + Insert  3 giây (đèn F1 hoặc F2 hoặc F3 sẽ sáng).- Fn + Delete: Chuyển đổi chế độ dây qua bluetooth và ngược lại.- Chuyển thiết bị đã pair: Fn + F1 (F2, F3).- Chế độ tiết kiệm pin: - FN + 1 trong 5 giây đến khi đèn Caplocks nháy 3 lần (bàn phím sẽ sleep sau 5 phút không sử dụng).                                    - Fn + 2 trong 5 giây đến khi đèn Caplocks nháy 3 lần (bàn phím sẽ sleep sau 30 phút không sử dụng).- Sạc pin:    + Đèn ESC sáng: Đang sạc.                   + Đèn ESC tắt: Pin đầy.                   + Đèn ESC nháy: Pin yếu.- Fn + ESC trong 5 giây: Reset factory.


Sản Phẩm Khác Khác :

Keycap Logo Apple
Lót chuột Red Feather Lake 32x24cm
Keycap Trái Tim 1.25U
Bàn phím cơ Keychron K2 RGB Light - Aluminum

You can’t perform that action at this time.