Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1694 lines (1356 sloc) 43.6 KB
# Hungarian translations for PACKAGE package.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Robert Cseh <tavir@tavir.hu>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Robert Cseh<tavir@tavir.hu>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-03 10:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-11 23:15-0400\n"
"Last-Translator: Robert Cseh <tavir@tavir.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian\n"
"Language: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: Editor.java:366
msgid "No files were added to the sketch."
msgstr "Nem lett file hozzáadva a Sketch-hez."
#: Editor.java:369 Sketch.java:996
msgid "One file added to the sketch."
msgstr "Egy file a Sketch-hez hozzáadásra került."
#: Editor.java:373
#, java-format
msgid "{0} files added to the sketch."
msgstr "{0} file a Sketch-hez hozzáadásra került."
#: Editor.java:484
msgid "File"
msgstr "File"
#: Editor.java:486 EditorToolbar.java:41
msgid "New"
msgstr "Új"
#: Editor.java:494 Base.java:903
msgid "Open..."
msgstr "Megnyit..."
#: Editor.java:503
msgid "Sketchbook"
msgstr "SketchBook"
#: Editor.java:509
msgid "Examples"
msgstr "Minták"
#: Editor.java:514 Editor.java:1977
msgid "Close"
msgstr "Kilépés"
#: Editor.java:522 Editor.java:2017 Editor.java:2421 EditorToolbar.java:41
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Save"
msgstr "Mentés"
#: Editor.java:530
msgid "Save As..."
msgstr "Mentés másként..."
#: Editor.java:538 EditorToolbar.java:41
msgid "Upload"
msgstr "Feltöltés"
#: Editor.java:546 EditorToolbar.java:46
msgid "Upload Using Programmer"
msgstr "Feltöltés programozóval"
#: Editor.java:556
msgid "Page Setup"
msgstr "Oldalbeállítás"
#: Editor.java:564
msgid "Print"
msgstr "Nyomtatás"
#: Editor.java:576 Preferences.java:287
msgid "Preferences"
msgstr "Beállítások"
#: Editor.java:586 Base.java:782
msgid "Quit"
msgstr "Kilépés"
#: Editor.java:600
msgid "Sketch"
msgstr "Sketch"
#: Editor.java:602
msgid "Verify / Compile"
msgstr "Ellenőrzés / Fordítás"
#: Editor.java:629
msgid "Import Library..."
msgstr "Függvény importálás..."
#: Editor.java:634
msgid "Show Sketch Folder"
msgstr "Sketch mappa mutatása"
#: Editor.java:643
msgid "Add File..."
msgstr "File hozzáadása..."
#: Editor.java:656
msgid "Tools"
msgstr "Eszközök"
#: Editor.java:662 EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Serial Monitor"
msgstr "Soros monitor"
#: Editor.java:682
msgid "Board"
msgstr "Alappanel"
#: Editor.java:690
msgid "Serial Port"
msgstr "Soros port"
#: Editor.java:695
msgid "Programmer"
msgstr "Programozó"
#: Editor.java:699
msgid "Burn Bootloader"
msgstr "Bootloader beégetése"
#: Editor.java:923
msgid "serialMenu is null"
msgstr "Üres a serialMenü"
#: Editor.java:927 Editor.java:934
msgid "name is null"
msgstr "a név: üres(nincs megadva)"
#: Editor.java:986
msgid "error retrieving port list"
msgstr "hiba a portlista lekérésekor"
#: Editor.java:1002
msgid "Help"
msgstr "Súgó"
#: Editor.java:1041
msgid "Getting Started"
msgstr "Első lépések"
#: Editor.java:1049
msgid "Environment"
msgstr "Környezet"
#: Editor.java:1057
msgid "Troubleshooting"
msgstr "Hibaelhárítás"
#: Editor.java:1065
msgid "Reference"
msgstr "Referencia"
#: Editor.java:1073 Editor.java:2728
msgid "Find in Reference"
msgstr "Keresés a Referenciák közt"
#: Editor.java:1083
msgid "Frequently Asked Questions"
msgstr "Gyakran Ismételt Kérdések"
#: Editor.java:1091
msgid "Visit Arduino.cc"
msgstr "arduino.cc honlap megnyitása"
#: Editor.java:1094
msgid "http://arduino.cc/"
msgstr "http://arduino.cc/"
#: Editor.java:1102
msgid "About Arduino"
msgstr "Arduino névjegye"
#: Editor.java:1116
msgid "Edit"
msgstr "Szerkesztés"
#: Editor.java:1119 Editor.java:1341
msgid "Undo"
msgstr "Mégse"
#: Editor.java:1124 Editor.java:1126 Editor.java:1376
msgid "Redo"
msgstr "Mégis"
#: Editor.java:1135 Editor.java:2652
msgid "Cut"
msgstr "Kivágás"
#: Editor.java:1143 Editor.java:2660
msgid "Copy"
msgstr "Másolás"
#: Editor.java:1151 Editor.java:2668
msgid "Copy for Forum"
msgstr "Másolás a Fórumhoz"
#: Editor.java:1163 Editor.java:2676
msgid "Copy as HTML"
msgstr "Másolás HTML-ként"
#: Editor.java:1175 Editor.java:2684
msgid "Paste"
msgstr "Beillesztés"
#: Editor.java:1184 Editor.java:2692
msgid "Select All"
msgstr "Minden kijelölése"
#: Editor.java:1194 Editor.java:2702
msgid "Comment/Uncomment"
msgstr "Megjegyzés/Mégsem"
#: Editor.java:1202 Editor.java:2710
msgid "Increase Indent"
msgstr "Behúzás növelése"
#: Editor.java:1210 Editor.java:2718
msgid "Decrease Indent"
msgstr "Behúzás csökkentése"
#: Editor.java:1220
msgid "Find..."
msgstr "Keresés..."
#: Editor.java:1235
msgid "Find Next"
msgstr "Következő keresése"
#: Editor.java:1245
msgid "Find Previous"
msgstr "Előző keresése"
#: Editor.java:1255
msgid "Use Selection For Find"
msgstr "Kiválasztás használata kereséshez"
#: Editor.java:1816
msgid "First select a word to find in the reference."
msgstr "Először egy szót kell választani a Referenciák közti kereséshez."
#: Editor.java:1823
#, java-format
msgid "No reference available for \"{0}\""
msgstr "Referencia nem található a {0} bejegyzéshez"
#: Editor.java:1826
#, java-format
msgid "{0}.html"
msgstr "{0}.html"
#: Editor.java:1843 Sketch.java:1612
msgid "Compiling sketch..."
msgstr "Sketch fordítása..."
#: Editor.java:1864 Editor.java:1881
msgid "Done compiling."
msgstr "Fordítás kész."
#: Editor.java:1973
#, java-format
msgid "Save changes to \"{0}\"? "
msgstr "Mentés a {0} állományba? "
#: Editor.java:2006
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Do you "
"want to save changes to this sketch<BR> before closing?</b><p>If you don't "
"save, your changes will be lost."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Változtatás "
"mentése a kilépés előtt a Sketch-be?</b><p>Mentés nékül a változtatások elvesznek."
#: Editor.java:2017 Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589
#: Sketch.java:741 Sketch.java:1046 Preferences.java:78
msgid "Cancel"
msgstr "Mégse"
#: Editor.java:2017
msgid "Don't Save"
msgstr "Nincs mentés"
#: Editor.java:2089
msgid "Bad file selected"
msgstr "Hibás file lett kiválasztva"
#: Editor.java:2090
msgid ""
"Processing can only open its own sketches\n"
"and other files ending in .ino or .pde"
msgstr ""
"Processing csak a saját állományát tudja megnyitni\n"
"vagy az .ino vagy .pde kiterjesztésűeket"
#: Editor.java:2098 Editor.java:2418 Sketch.java:589 Sketch.java:741
#: Sketch.java:1046 Preferences.java:79
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: Editor.java:2100
#, java-format
msgid ""
"The file \"{0}\" needs to be inside\n"
"a sketch folder named \"{1}\".\n"
"Create this folder, move the file, and continue?"
msgstr ""
"A \"{0}\" file-nak a(z) {1} mappán belül kell lennie.\n"
"Mi legyen?\n"
"Mappa létrehozása, file mozgatása és folytatás?"
#: Editor.java:2109
msgid "Moving"
msgstr "Átmozgatás"
#: Editor.java:2120 Editor.java:2131 Editor.java:2141 Editor.java:2159
#: Sketch.java:479 Sketch.java:485 Sketch.java:500 Sketch.java:507
#: Sketch.java:530 Sketch.java:547 Base.java:1861 Preferences.java:248
msgid "Error"
msgstr "Hiba"
#: Editor.java:2122
#, java-format
msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Can't open sketch."
msgstr "A {0} mappa már létezik. Sketch nem nyitható meg."
#: Editor.java:2132
msgid "Could not create the sketch folder."
msgstr "Sketch mappája nem hozható létre."
#: Editor.java:2141
msgid "Could not copy to a proper location."
msgstr "Nem másolható a megfelelő helyre."
#: Editor.java:2159
msgid "Could not create the sketch."
msgstr "Sketch nem hozható létre."
#: Editor.java:2166
#, java-format
msgid "{0} | Arduino {1}"
msgstr "{0} | Arduino {1}"
#: Editor.java:2223 Editor.java:2261
msgid "Saving..."
msgstr "Mentés..."
#: Editor.java:2228 Editor.java:2264
msgid "Done Saving."
msgstr "Mentés kész."
#: Editor.java:2270
msgid "Save Canceled."
msgstr "Mentés megszakítva."
#: Editor.java:2296
#, java-format
msgid ""
"Serial port {0} not found.\n"
"Retry the upload with another serial port?"
msgstr ""
"{0} soros port nem található.\n"
"Másik soros porton megismételjük?"
#: Editor.java:2331
msgid "Uploading to I/O Board..."
msgstr "Feltöltés alappanelre..."
#: Editor.java:2348 Editor.java:2384
msgid "Done uploading."
msgstr "Feltöltés kész."
#: Editor.java:2356 Editor.java:2392
msgid "Upload canceled."
msgstr "Feltöltés megszakítva."
#: Editor.java:2420
msgid "Save changes before export?"
msgstr "Exportálás előtt mentés?"
#: Editor.java:2435
msgid "Export canceled, changes must first be saved."
msgstr "Exportálás megszakítva. Először menteni kell!"
#: Editor.java:2457
msgid "Burning bootloader to I/O Board (this may take a minute)..."
msgstr "Bootloader égetése (néhány percet vesz igénybe)..."
#: Editor.java:2463
msgid "Done burning bootloader."
msgstr "Bootloader égetés kész."
#: Editor.java:2465 Editor.java:2469 Editor.java:2473
msgid "Error while burning bootloader."
msgstr "Hiba lépett fel a bootloader égetésekor."
#: Editor.java:2500
msgid "Printing..."
msgstr "Nyomtatás..."
#: Editor.java:2517
msgid "Done printing."
msgstr "Nyomtatás kész."
#: Editor.java:2520
msgid "Error while printing."
msgstr "Hiba a nyomtatás során."
#: Editor.java:2524
msgid "Printing canceled."
msgstr "Nyomtatás megszakítva."
#: Editor.java:2572
#, java-format
msgid "Bad error line: {0}"
msgstr "Hibás sor: {0}"
#: Editor.java:2641
msgid "Open URL"
msgstr "URL megnyitása"
#: UpdateCheck.java:53
msgid "http://www.arduino.cc/latest.txt"
msgstr "http://www.arduino.cc/latest.txt"
#: UpdateCheck.java:103
msgid ""
"A new version of Arduino is available,\n"
"would you like to visit the Arduino download page?"
msgstr ""
"Új kiadás jelent meg Arduino-ból,\n"
"megmutassam a letöltési oldalt?"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:76
msgid "Yes"
msgstr "Igen"
#: UpdateCheck.java:108 Preferences.java:77
msgid "No"
msgstr "Nem"
#: UpdateCheck.java:111
msgid "Update"
msgstr "Frissítés"
#: UpdateCheck.java:118
msgid "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
msgstr "http://www.arduino.cc/en/Main/Software"
#: FindReplace.java:80
msgid "Find:"
msgstr "Keresés:"
#: FindReplace.java:81
msgid "Replace with:"
msgstr "Csere erre:"
#: FindReplace.java:96
msgid "Ignore Case"
msgstr "Kisbetű-nagybetű független"
#: FindReplace.java:105
msgid "Wrap Around"
msgstr "Teljesen szövegben"
#: FindReplace.java:120 FindReplace.java:131
msgid "Replace All"
msgstr "Mindent cserél"
#: FindReplace.java:121 FindReplace.java:130 Sketch.java:1050
msgid "Replace"
msgstr "Cserél"
#: FindReplace.java:122 FindReplace.java:129
msgid "Replace & Find"
msgstr "Keres és cserél"
#: FindReplace.java:123 FindReplace.java:128
msgid "Previous"
msgstr "Előző"
#: FindReplace.java:124 FindReplace.java:127
msgid "Find"
msgstr "Keres"
#: SerialMonitor.java:93
msgid "Send"
msgstr "Küld"
#: SerialMonitor.java:110
msgid "Autoscroll"
msgstr "Autogörgetés"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "No line ending"
msgstr "Nincs sorlezárás"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Newline"
msgstr "Soremelés"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Carriage return"
msgstr "Kocsi-vissza"
#: SerialMonitor.java:112
msgid "Both NL & CR"
msgstr "Soremelés és Kocsi-vissza"
#: SerialMonitor.java:130 SerialMonitor.java:133
msgid " baud"
msgstr " baud"
#: Serial.java:120
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quitting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
#: Serial.java:124
#, java-format
msgid "Error touching serial port ''{0}''."
msgstr ""
#: Serial.java:173
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' already in use. Try quiting any programs that may be "
"using it."
msgstr ""
"A {0} soros port használatban van. A programból való"
"kilépés után próbálja újra."
#: Serial.java:180
#, java-format
msgid "Error opening serial port ''{0}''."
msgstr "Hiba a {0} soros port megnyitása során."
#: Serial.java:193
#, java-format
msgid ""
"Serial port ''{0}'' not found. Did you select the right one from the Tools > "
"Serial Port menu?"
msgstr ""
"A {0} soros port nem található. Választani az Eszközök > "
"Soros port alatt lehetséges."
#: Serial.java:450
#, java-format
msgid ""
"readBytesUntil() byte buffer is too small for the {0} bytes up to and "
"including char {1}"
msgstr ""
"readBytesUntil() byte buffer túl kicsi {0} byte befogadására "
"és ideértve a {1} karaktert"
#: Serial.java:592
#, java-format
msgid "Error inside Serial.{0}()"
msgstr "Hiba a Serial.{0}()-ban"
#: tools/AutoFormat.java:91
msgid "Auto Format"
msgstr "Autoformázás"
#: tools/AutoFormat.java:913 tools/format/src/AutoFormat.java:54
msgid "No changes necessary for Auto Format."
msgstr "Nem szükséges semmilyen változtatás autoformázáshoz."
#: tools/AutoFormat.java:919
msgid "Auto Format Canceled: Too many right parentheses."
msgstr "Autoformázás megszakítva: túl sok a záró zárójel."
#: tools/AutoFormat.java:922
msgid "Auto Format Canceled: Too many left parentheses."
msgstr "Autoformázás megszakítva: túl sok a nyitó zárójel."
#: tools/AutoFormat.java:928
msgid "Auto Format Canceled: Too many right curly braces."
msgstr "Autoformázás megszakítva: túl sok záró kapcsos-zárójel."
#: tools/AutoFormat.java:931
msgid "Auto Format Canceled: Too many left curly braces."
msgstr "Autoformázás megszakítva: túl sok nyitó kapcsos-zárójel."
#: tools/AutoFormat.java:941
msgid "Auto Format finished."
msgstr "Autoformázás befejeződött."
#: tools/FixEncoding.java:41 tools/FixEncoding.java:58
#: tools/FixEncoding.java:79
msgid "Fix Encoding & Reload"
msgstr "Betöltéskor autoformázás"
#: tools/FixEncoding.java:57
msgid "Discard all changes and reload sketch?"
msgstr "Módosítások elvetése és Sketch újratöltése?"
#: tools/FixEncoding.java:77
msgid ""
"An error occurred while trying to fix the file encoding.\n"
"Do not attempt to save this sketch as it may overwrite\n"
"the old version. Use Open to re-open the sketch and try again.\n"
msgstr ""
"Hiba lépett fel a file fixálása/javítása során.\n"
"Nem javasolt a felülírásos mentés.\n"
"A Sketch újra-megnyitása talán megoldja a problémát.\n"
#: tools/Archiver.java:48
msgid "Archive Sketch"
msgstr "Sketch archiválás"
#: tools/Archiver.java:59
msgid "yyMMdd"
msgstr "yyMMdd"
#: tools/Archiver.java:74
msgid "Couldn't archive sketch"
msgstr "Sketch nem archiválható"
#: tools/Archiver.java:75
msgid ""
"Archiving the sketch has been canceled because\n"
"the sketch couldn't save properly."
msgstr ""
"A Sketch archiválása megszakadt, mivel\n"
"a Sketch pontos mentése nem volt lehetséges."
#: tools/Archiver.java:109
msgid "Archive sketch as:"
msgstr "Sketch archiválása, mint:"
#: tools/Archiver.java:139
msgid "Archive sketch canceled."
msgstr "Sketch archiválás megszakítva."
#: SketchCode.java:83
#, java-format
msgid "Error while loading code {0}"
msgstr "Hiba a kód betöltése közben: {0}"
#: SketchCode.java:258
#, java-format
msgid ""
"\"{0}\" contains unrecognized characters.If this code was created with an "
"older version of Processing,you may need to use Tools -> Fix Encoding & "
"Reload to updatethe sketch to use UTF-8 encoding. If not, you may need "
"todelete the bad characters to get rid of this warning."
msgstr ""
"A {0} nem felismerhető karaktert tartalmaz. Ha a kód régebbi verziójú "
"Processing-gel készült, akkor az Eszközök -> Betöltéskor autoformázás "
"menüpont megoldja az UTF-8 kódolást. Ha mégsem, akkor a hibás karaktert "
"ki kell törölni az állományból."
#: Sketch.java:278 Sketch.java:307 Sketch.java:581 Sketch.java:970
msgid "Sketch is Read-Only"
msgstr "Sketch csak olvasható"
#: Sketch.java:279 Sketch.java:308 Sketch.java:582 Sketch.java:971
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save the sketch in another location,\n"
"and try again."
msgstr ""
"Néhány file csak olvasható, így más helyre mentés után\n"
"újra meg kell próbálni.\n"
"\n"
#: Sketch.java:286
msgid "Name for new file:"
msgstr "Új file neve:"
#: Sketch.java:298
msgid "Sketch is Untitled"
msgstr "A Sketch most Névtelen (Untitled)"
#: Sketch.java:299
msgid ""
"How about saving the sketch first \n"
"before trying to rename it?"
msgstr ""
"A Sketch csak mentés után\n"
"nevezhető át!"
#: Sketch.java:359 Sketch.java:366 Sketch.java:377
msgid "Problem with rename"
msgstr "Hiba az átnevezés során"
#: Sketch.java:360
msgid "The name cannot start with a period."
msgstr "A név nem kezdődhet periódus-jellel."
#: Sketch.java:368
#, java-format
msgid "\".{0}\" is not a valid extension."
msgstr "\".{0}\" nem megfelelő kiterjesztés."
#: Sketch.java:378
msgid ""
"The main file can't use an extension.\n"
"(It may be time for your to graduate to a\n"
"\"real\" programming environment)"
msgstr ""
"A fő-file nem tartalmazhat kiterjesztést.\n"
"(Talán itt az idő, hogy megismerje a\n"
"\"valódi\" programozási környezetet)"
#: Sketch.java:400 Sketch.java:414 Sketch.java:423 Sketch.java:863
msgid "Nope"
msgstr "Dehogy, nem"
#: Sketch.java:402
#, java-format
msgid "A file named \"{0}\" already exists in \"{1}\""
msgstr "A \"{0}\" file már létezik a \"{1}\" mappában!"
#: Sketch.java:415
msgid "You can't have a .cpp file with the same name as the sketch."
msgstr "Nem lehet azonos néven a .cpp állomány, mint a Sketch."
#: Sketch.java:425
msgid ""
"You can't rename the sketch to \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Nem nevezhető át a Sketch, mert létezik a \"{0}\"\n"
"nevű .cpp állomány."
#: Sketch.java:459
msgid "Cannot Rename"
msgstr "Átnevezési hiba"
#: Sketch.java:461
#, java-format
msgid "Sorry, a sketch (or folder) named \"{0}\" already exists."
msgstr "Hiba: Sketch (vagy mappa) már létezik \"{0}\" néven."
#: Sketch.java:479
msgid "Could not rename the sketch. (0)"
msgstr "A Sketch nem nevezhető át: (0)."
#: Sketch.java:487 Sketch.java:532
#, java-format
msgid "Could not rename \"{0}\" to \"{1}\""
msgstr "Nem nevezhető át: \"{0}\" -> \"{1}\""
#: Sketch.java:500
msgid "Could not rename the sketch. (1)"
msgstr "Nem nevezhető át a Sketch: (1)"
#: Sketch.java:507
msgid "Could not rename the sketch. (2)"
msgstr "Nem nevezhető át a Sketch: (2)."
#: Sketch.java:544
msgid "createNewFile() returned false"
msgstr "a createNewFile() hibát jelzett"
#: Sketch.java:591
msgid "Are you sure you want to delete this sketch?"
msgstr "Tényleg törölni kell a Sketch-et? Biztosan?"
#: Sketch.java:592
#, java-format
msgid "Are you sure you want to delete \"{0}\"?"
msgstr "A(z) \"{0}\" állomány tényleg törlésre kerüljön?"
#: Sketch.java:595 EditorHeader.java:314
msgid "Delete"
msgstr "Törlés"
#: Sketch.java:620
msgid "Couldn't do it"
msgstr "Nem tudom megtenni"
#: Sketch.java:621
#, java-format
msgid "Could not delete \"{0}\"."
msgstr "Nem törölhető file: \"{0}\"."
#: Sketch.java:651
msgid "removeCode: internal error.. could not find code"
msgstr "removeCode: belső hiba... Kód nem található"
#: Sketch.java:724
msgid "Sketch is read-only"
msgstr "A Sketch csak olvasható"
#: Sketch.java:725
msgid ""
"Some files are marked \"read-only\", so you'll\n"
"need to re-save this sketch to another location."
msgstr ""
"Néhány file csak olvasható, így el kell menteni a\n"
"Sketch-et egy másik mappába."
#: Sketch.java:743
msgid ""
"In Arduino 1.0, the default file extension has changed\n"
"from .pde to .ino. New sketches (including those created\n"
"by \"Save-As\" will use the new extension. The extension\n"
"of existing sketches will be updated on save, but you can\n"
"disable this in the Preferences dialog.\n"
"\n"
"Save sketch and update its extension?"
msgstr ""
"Az Arduino 1.0-ban az alappértelmezett kiterjesztés megváltozott\n"
".pde-ről .ino-ra. Az új Sketck-ek (ideértve a Mentés másként... létrehozottakat is)\n"
"már az új kiterjesztést használják. A mentés\n"
"közbeni átnevezés tiltható a Beállítások menüpontban.\n"
"\n"
"Sketch mentése és kiterjesztés frissítése?"
#: Sketch.java:750
msgid ".pde -> .ino"
msgstr ".pde -> .ino"
#: Sketch.java:829
msgid "Save sketch folder as..."
msgstr "Sketch mentése, mint..."
#: Sketch.java:865
msgid ""
"You can't save the sketch as \"{0}\"\n"
"because the sketch already has a .cpp file with that name."
msgstr ""
"Sketch nem menthető, mint \"{0}\"\n"
"mert már van ilyen .cpp állomány."
#: Sketch.java:886
msgid "How very Borges of you"
msgstr "Nono!"
#: Sketch.java:887
msgid ""
"You cannot save the sketch into a folder\n"
"inside itself. This would go on forever."
msgstr ""
"Sketch nem menthető a mappába.\n"
"Így egy végtelen történetté alakulna."
#: Sketch.java:979
msgid "Select an image or other data file to copy to your sketch"
msgstr "Kép vagy egyéb adat választása a Sketch-be másoláshoz"
#: Sketch.java:1047
#, java-format
msgid "Replace the existing version of {0}?"
msgstr "A meglevő {0} cseréje?"
#: Sketch.java:1069 Sketch.java:1092
msgid "Error adding file"
msgstr "File hozzáadási hiba"
#: Sketch.java:1070
#, java-format
msgid "Could not delete the existing ''{0}'' file."
msgstr "Nem törölhető a meglevő {0} file."
#: Sketch.java:1078
msgid "You can't fool me"
msgstr "Ne bolondozzon velem"
#: Sketch.java:1079
msgid ""
"This file has already been copied to the\n"
"location from which where you're trying to add it.\n"
"I ain't not doin nuthin'."
msgstr ""
"A file már másolásra került a mappába\n"
"ahonnan hozzá próbálta adni.\n"
"Még mindig nem végrehajtható."
#: Sketch.java:1093
#, java-format
msgid "Could not add ''{0}'' to the sketch."
msgstr "A {0} nem adható hozzá a Sketch-hez."
#: Sketch.java:1396 Sketch.java:1427
msgid "Build folder disappeared or could not be written"
msgstr "A fordítási mappa elérhetetlen vagy írásvédett."
#: Sketch.java:1411
msgid "Could not find main class"
msgstr "A fő programosztály (main class) nem található"
#: Sketch.java:1436
#, java-format
msgid "Uncaught exception type: {0}"
msgstr "Hibás kivétel típus: {0}"
#: Sketch.java:1468
#, java-format
msgid "Problem moving {0} to the build folder"
msgstr "Hiba a {0} fordítási mappába mozgatása során"
#: Sketch.java:1626
msgid "Uploading..."
msgstr "Feltöltés..."
#: Sketch.java:1649
#, java-format
msgid "Binary sketch size: {0} bytes (of a {1} byte maximum)"
msgstr "Sketch mérete: {0} byte (maximálisan lehetséges: {1} byte)"
#: Sketch.java:1654
msgid "Couldn't determine program size: {0}"
msgstr "Nem meghatározható a {0} program mérete"
#: Sketch.java:1659
msgid ""
"Sketch too big; see http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size for "
"tips on reducing it."
msgstr "Túl nagy a Sketch: méret csökkentéséhez a http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size oldalon találhatóak tippek."
#: Sketch.java:1719
msgid "Missing the */ from the end of a /* comment */"
msgstr "Hiányzik a megjegyzést záró */ jel"
#: Sketch.java:1761
msgid "Sketch Disappeared"
msgstr "A Sketch elveszett"
#: Sketch.java:1762
msgid ""
"The sketch folder has disappeared.\n"
" Will attempt to re-save in the same location,\n"
"but anything besides the code will be lost."
msgstr ""
"A Sketch mappája elveszett.\n"
"A Sketch újramentésre kerül,\n"
"a kód egyes részei megsemmisülhettek."
#: Sketch.java:1775
msgid "Could not re-save sketch"
msgstr "Nem lehetséges a Sketch újramentése"
#: Sketch.java:1776
msgid ""
"Could not properly re-save the sketch. You may be in trouble at this point,\n"
"and it might be time to copy and paste your code to another text editor."
msgstr ""
"Tökéletesen nem lehetséges a Sketch újramentése. A megoldás jelen helyzetben, hogy\n"
"a szerkesztőből a kódot kimásolja egy másik szerkesztőprogramba."
#: Sketch.java:2025
msgid ""
"The sketch name had to be modified. Sketch names can only consist\n"
"of ASCII characters and numbers (but cannot start with a number).\n"
"They should also be less less than 64 characters long."
msgstr ""
"A Sketch neve módosításra került. Az elnevezése csak\n"
"ASCII betűket, számokat tartalmazhat (de nem kezdődhet számmal).\n"
"Valamint a név hossza nem haladhatja meg a 64 karaktert."
#: debug/AvrdudeUploader.java:96
msgid "Forcing reset using 1200bps open/close on port "
msgstr ""
#: debug/AvrdudeUploader.java:151
msgid ""
"Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the "
"correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset "
"button after initiating the upload."
msgstr ""
#: debug/Uploader.java:52
msgid "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
msgstr "https://developer.berlios.de/bugs/?group_id=3590"
#: debug/Uploader.java:54 debug/Compiler.java:43
#, java-format
msgid "Compiler error, please submit this code to {0}"
msgstr "Fordítási hiba, ezt a kódot kérem küldje el a {0} címre"
#: debug/Uploader.java:209
#, java-format
msgid ""
"the selected serial port {0} does not exist or your board is not connected"
msgstr "kiválasztott {0} port nem elérhető vagy az alappanel nincs csatlakoztatva"
#: debug/Uploader.java:213
msgid ""
"Device is not responding, check the right serial port is selected or RESET "
"the board right before exporting"
msgstr ""
"Eszköz nem válaszol: talán hibás port lett kiválasztva, vagy a panel"
"újraindítása szükséges exportálás előtt"
#: debug/Uploader.java:223
msgid ""
"Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/"
"Troubleshooting#upload for suggestions."
msgstr ""
"Hiba a feltöltés során. A hiba elhárítása a "
"http://www.arduino.cc/en/Guide/ oldalon a Troubleshooting#upload alatt került leírásra."
#: debug/Uploader.java:227
msgid ""
"Wrong microcontroller found. Did you select the right board from the Tools "
"> Board menu?"
msgstr ""
"Nem megfelelő mikrokontroller lett kiválasztva. Pontosítani az Eszközök "
"> Alappanelek menüben lehet."
#: debug/Compiler.java:41
msgid "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
msgstr "http://code.google.com/p/arduino/issues/list"
#: debug/Compiler.java:81
msgid "No board selected; please choose a board from the Tools > Board menu."
msgstr "Nincs alappanel kiválasztva. Választani az Eszközök > Alappanel menüből lehet."
#: debug/Compiler.java:425
#, java-format
msgid "{0} returned {1}"
msgstr "{0} eredménye {1}"
#: debug/Compiler.java:429
msgid "Error compiling."
msgstr "Hiba a fordítás során."
#: debug/Compiler.java:468
msgid "Please import the SPI library from the Sketch > Import Library menu."
msgstr "Az SPI függvények használatához a Sketch > Függvény import alatt az SPI-re van szüksége."
#: debug/Compiler.java:469
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 0019, the Ethernet library depends on the SPI library.\n"
"You appear to be using it or another library that depends on the SPI "
"library.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino-0019 óta az Ethernet függvények kapcsolódnak az SPI függvényekhez.\n"
"Ez így használható, vagy másik függvény alkalmazható az SPI kezelésére.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:474
msgid "The 'BYTE' keyword is no longer supported."
msgstr "A 'BYTE' kulcsszó nem támogatott."
#: debug/Compiler.java:475
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.\n"
"Please use Serial.write() instead.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino 1.0 alatt a 'BYTE' kulcsszó nem támogatott.\n"
"Helyette a Serial.write() használható.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:480
msgid "The Server class has been renamed EthernetServer."
msgstr "A Server függvényosztály EthernetServer névre hallgat."
#: debug/Compiler.java:481
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Server class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetServer.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino 1.0-ban, az Ethernet függvény Server osztálya EthernetServer-re változott.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:486
msgid "The Client class has been renamed EthernetClient."
msgstr "A Client osztály új neve: EthernetClient"
#: debug/Compiler.java:487
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Client class in the Ethernet library has been renamed "
"to EthernetClient.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino 1.0-ban az Ethernet függvény Client osztály új neve: EthernetClient.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:492
msgid "The Udp class has been renamed EthernetUdp."
msgstr "Az Udp osztály új neve: EthernetUdp."
#: debug/Compiler.java:493
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Udp class in the Ethernet library has been renamed to "
"EthernetUdp.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino 1.0-ban az Ethernet függvény Udp osztály új neve: EthernetUdp.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:498
msgid "Wire.send() has been renamed Wire.write()."
msgstr "A Wire.send() új neve: Wire.write()."
#: debug/Compiler.java:499
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.send() function was renamed to Wire.write() for "
"consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino 1.0-ban a Wire.send() funkció ún neve: Wire.write(), az egyéb függvényekkel analóg módon.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:504
msgid "Wire.receive() has been renamed Wire.read()."
msgstr "A Wire.receive() új neve: Wire.read()."
#: debug/Compiler.java:505
msgid ""
"\n"
"As of Arduino 1.0, the Wire.receive() function was renamed to Wire.read() "
"for consistency with other libraries.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Az Arduino 1.0-ban a Wire.receive() funkció ún neve: Wire.read(), az egyéb függvényekkel analóg módon.\n"
"\n"
#: debug/Compiler.java:510
msgid "'Mouse' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr ""
#: debug/Compiler.java:515
msgid "'Keyboard' only supported on the Arduino Leonardo"
msgstr ""
#: EditorConsole.java:152
msgid "Console Error"
msgstr "Konzol hiba"
#: EditorConsole.java:153
msgid ""
"A problem occurred while trying to open the\n"
"files used to store the console output."
msgstr ""
"Hiba lépett fel, miközben a megnyitott file\n"
"a konzolt használta volna."
#: Base.java:184
msgid "Non-fatal error while setting the Look & Feel."
msgstr "Nem-végzetes hiba a kinézet beállítása során (a program férfi géneket hordoz)."
#: Base.java:185
msgid "The error message follows, however Arduino should run fine."
msgstr "A hibaüzenetet követően az Arduino megfelelően működik."
#: Base.java:220
msgid "Problem Setting the Platform"
msgstr "A keretrendszer konfigurálása során hiba lépett fel"
#: Base.java:221
msgid ""
"An unknown error occurred while trying to load\n"
"platform-specific code for your machine."
msgstr "Rendszerfüggő kód betöltése során\n "
"hiba lépett fel (A hiba az Ön gépében van.)"
#: Base.java:232
msgid "Please install JDK 1.5 or later"
msgstr "A futtatáshoz telepített Java 1.5 vagy újabb szoftverkörnyezet szükséges"
#: Base.java:233
msgid ""
"Arduino requires a full JDK (not just a JRE)\n"
"to run. Please install JDK 1.5 or later.\n"
"More information can be found in the reference."
msgstr "Az Arduino futtatásához teljes telepítésű JDK (Java Fejlesztői Környezet)"
"szükséges, nem elegendő csak a JRE (Java futtatókörnyezet)"
"A JDK 1.5 vagy újabb szofver telepítése szükséges"
"Bővebb információ a Referenciák közt található."
#: Base.java:257
msgid "Sketchbook folder disappeared"
msgstr "A SketchBook mappa elérhetetlen"
#: Base.java:258
msgid ""
"The sketchbook folder no longer exists.\n"
"Arduino will switch to the default sketchbook\n"
"location, and create a new sketchbook folder if\n"
"necessary. Arduino will then stop talking about\n"
"himself in the third person."
msgstr "A SketchBook mappa nem érhető el.\n"
"Az alapértelmezett hely lesz kiválasztva, és\n"
"itt létrehozva a sketch mappa."
#: Base.java:532
msgid "Time for a Break"
msgstr "Itt az idő szünetet tartani"
#: Base.java:533
msgid ""
"You've reached the limit for auto naming of new sketches\n"
"for the day. How about going for a walk instead?"
msgstr "Meghaladtad az egy napra jutó új Sketch-ek létrehozási\n "
"számát. Nem kéne sétálni egyet - pihenésül?"
#: Base.java:537
msgid "Sunshine"
msgstr "Napfény"
#: Base.java:538
msgid "No really, time for some fresh air for you."
msgstr "Hoppá, itt az idő levegőznöd egyet."
#: Base.java:633
msgid "Open an Arduino sketch..."
msgstr "Arduino Sketch megnyitása..."
#: Base.java:772
msgid ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Are you "
"sure you want to Quit?</b><p>Closing the last open sketch will quit Arduino."
msgstr ""
"<html> <head> <style type=\"text/css\">b { font: 13pt \"Lucida Grande\" }p "
"{ font: 11pt \"Lucida Grande\"; margin-top: 8px }</style> </head><b>Biztosan ki akarsz lépni?</b><p>Az utolsó Sketch bezárásával az Arduino kilép."
#: Base.java:970
msgid "Contributed"
msgstr "Hozzáadás"
#: Base.java:1095
msgid "Sketch Does Not Exist"
msgstr "Sketch nem megnyitható"
#: Base.java:1096
msgid ""
"The selected sketch no longer exists.\n"
"You may need to restart Arduino to update\n"
"the sketchbook menu."
msgstr ""
"A kiválasztott Sketch nem érhető el.\n"
"A SketchBook menü frissítéséhez az Arduino\n"
"újraindítása szükséges."
#: Base.java:1125
#, java-format
msgid ""
"The sketch \"{0}\" cannot be used.\n"
"Sketch names must contain only basic letters and numbers\n"
"(ASCII-only with no spaces, and it cannot start with a number).\n"
"To get rid of this message, remove the sketch from\n"
"{1}"
msgstr ""
"A \"{0}\" Sketch nem használható.\n"
"A Sketch neve csak angol abc betűit, számokat\n"
"tartalmazhat, szóköz nélkül és az első betűje nem lehet szám.\n"
"A hibás Sketch-et távolítsd el\n"
"a(z) {1} mappából!"
#: Base.java:1132
msgid "Ignoring sketch with bad name"
msgstr "Hibás Sketch név kihagyása"
#: Base.java:1202
#, java-format
msgid ""
"The library \"{0}\" cannot be used.\n"
"Library names must contain only basic letters and numbers.\n"
"(ASCII only and no spaces, and it cannot start with a number)"
msgstr ""
"A \"{0}\" könyvtár nem használható.\n"
"A neve az angol abc betűit és számokat tartalmazhat\n"
"(szóköz nem lehet benne és nem kezdődhet számmal)."
#: Base.java:1207
msgid "Ignoring bad library name"
msgstr "Hibás könyvtárnév kihagyása"
#: Base.java:1432
msgid "Problem getting data folder"
msgstr "Probléma a könyvtár elérésekor"
#: Base.java:1433
msgid "Error getting the Arduino data folder."
msgstr "Hiba az Arduino data könyvtár elérésekor."
#: Base.java:1440
msgid "Settings issues"
msgstr "Kimenetek beállítása"
#: Base.java:1441
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your settings."
msgstr ""
"Arduino nem futtatható, mert nem hozható létre\n"
"a felhasználói beállítások mappája."
#: Base.java:1602
msgid "You forgot your sketchbook"
msgstr "Felejtsd el a SketchBook-ot"
#: Base.java:1603
msgid ""
"Arduino cannot run because it could not\n"
"create a folder to store your sketchbook."
msgstr ""
"Arduino nem futtatható, mert nem hozható létre\n"
"a felhasználói Sketch mentések mappája."
#: Base.java:1623
msgid "Select (or create new) folder for sketches..."
msgstr "Válassz (vagy hozz létre) mappát a Sketch-eknek..."
#: Base.java:1647
msgid "Problem Opening URL"
msgstr "Hiba az URL megnyitásakor"
#: Base.java:1648
#, java-format
msgid ""
"Could not open the URL\n"
"{0}"
msgstr ""
"Nem nyitható meg az URL:\n"
"{0}"
#: Base.java:1671
msgid "Problem Opening Folder"
msgstr "Hiba a mappa megnyitásakor"
#: Base.java:1672
#, java-format
msgid ""
"Could not open the folder\n"
"{0}"
msgstr ""
"Nem nyitható meg a mappa:\n"
"{0}"
#: Base.java:1785
msgid "Guide_MacOSX.html"
msgstr "Guide_MacOSX.html"
#: Base.java:1787
msgid "Guide_Windows.html"
msgstr "Guide_Windows.html"
#: Base.java:1789
msgid "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
msgstr "http://www.arduino.cc/playground/Learning/Linux"
#: Base.java:1794
msgid "index.html"
msgstr "index.html"
#: Base.java:1799
msgid "Guide_Environment.html"
msgstr "Guide_Environment.html"
#: Base.java:1804
msgid "environment"
msgstr "környezet"
#: Base.java:1804
msgid "platforms.html"
msgstr "platforms.html"
#: Base.java:1809
msgid "Guide_Troubleshooting.html"
msgstr "Guide_Troubleshooting.html"
#: Base.java:1814
msgid "FAQ.html"
msgstr "FAQ.html"
#: Base.java:1826
msgid "Message"
msgstr "Üzenet"
#: Base.java:1842
msgid "Warning"
msgstr "Figyelmeztetés"
#: Base.java:2196
#, java-format
msgid "Could not remove old version of {0}"
msgstr "Nem törölhető a {0} régi verziója"
#: Base.java:2206
#, java-format
msgid "Could not replace {0}"
msgstr "Nem cserélhető: {0}"
#: Base.java:2247 Base.java:2270
#, java-format
msgid "Could not delete {0}"
msgstr "Nem törölhető: {0}"
#: EditorHeader.java:292
msgid "New Tab"
msgstr "Új fül"
#: EditorHeader.java:300
msgid "Rename"
msgstr "Átnevezés"
#: EditorHeader.java:326
msgid "Previous Tab"
msgstr "Előző fül"
#: EditorHeader.java:340
msgid "Next Tab"
msgstr "Következő fül"
#: EditorToolbar.java:41 EditorToolbar.java:46
msgid "Verify"
msgstr "Ellenőrzés"
#: EditorToolbar.java:41
msgid "Open"
msgstr "Megnyitás"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "New Editor Window"
msgstr "Új szerkesztőablak"
#: EditorToolbar.java:46
msgid "Open in Another Window"
msgstr "Megnyitás új ablakban"
#: Platform.java:167
msgid "No launcher available"
msgstr "Nem indítható"
#: Platform.java:168
msgid ""
"Unspecified platform, no launcher available.\n"
"To enable opening URLs or folders, add a \n"
"\"launcher=/path/to/app\" line to preferences.txt"
msgstr ""
"Nem ismert platform, indítás nem lehetséges.\n"
"Az URL vagy mappa megnyitásához a preferences.txt-ben a\n"
"\"launcher=/path/to/app\" sor hozzáadása szükséges"
#: Theme.java:52
msgid ""
"Could not read color theme settings.\n"
"You'll need to reinstall Processing."
msgstr ""
"Nem olvasható a színséma,\n"
"a Processing újratelepítésére van szükség."
#: Preferences.java:80
msgid "Browse"
msgstr "Tallóz"
#: Preferences.java:83
msgid "System Default"
msgstr ""
#: Preferences.java:84
msgid "Arabic"
msgstr ""
#: Preferences.java:85
msgid "Aragonese"
msgstr ""
#: Preferences.java:86
msgid "Catalan"
msgstr "Katalán"
#: Preferences.java:87
msgid "Chinese Simplified"
msgstr "Egyszerüsített kínai"
#: Preferences.java:88
msgid "Chinese Traditional"
msgstr ""
#: Preferences.java:89
msgid "Danish"
msgstr "Dán"
#: Preferences.java:90
msgid "Dutch"
msgstr "Holland"
#: Preferences.java:91
msgid "English"
msgstr "Angol"
#: Preferences.java:92
msgid "Estonian"
msgstr ""
#: Preferences.java:93
msgid "Filipino"
msgstr "Fülöp-szigetek"
#: Preferences.java:94
msgid "French"
msgstr "Francia"
#: Preferences.java:95
msgid "Galician"
msgstr "Gall"
#: Preferences.java:96
msgid "German"
msgstr "Német"
#: Preferences.java:97
msgid "Greek"
msgstr "Görög"
#: Preferences.java:98
msgid "Hindi"
msgstr ""
#: Preferences.java:99
msgid "Hungarian"
msgstr "Magyar"
#: Preferences.java:100
msgid "Indonesian"
msgstr ""
#: Preferences.java:101
msgid "Italian"
msgstr "Olasz"
#: Preferences.java:102
msgid "Japanese"
msgstr "Japán"
#: Preferences.java:103
msgid "Korean"
msgstr ""
#: Preferences.java:104
msgid "Latvian"
msgstr "Lett"
#: Preferences.java:105
msgid "Lithuaninan"
msgstr ""
#: Preferences.java:106
msgid "Marathi"
msgstr ""
#: Preferences.java:107
msgid "Norwegian"
msgstr ""
#: Preferences.java:108
msgid "Persian"
msgstr "Perzsa"
#: Preferences.java:109
msgid "Polish"
msgstr ""
#: Preferences.java:110 Preferences.java:111
msgid "Portuguese"
msgstr ""
#: Preferences.java:112
msgid "Romanian"
msgstr "Román"
#: Preferences.java:113
msgid "Russian"
msgstr "Orosz"
#: Preferences.java:114
msgid "Spanish"
msgstr "Spanyol"
#: Preferences.java:115
msgid "Tamil"
msgstr ""
#: Preferences.java:218
msgid ""
"Could not read default settings.\n"
"You'll need to reinstall Arduino."
msgstr ""
"Az alapértelezett beállítások nem olvashatóak\n"
"Az Arduino újratelepítése szükséges."
#: Preferences.java:250
#, java-format
msgid "Could not read preferences from {0}"
msgstr "A beállítások nem olvashatóak: {0}"
#: Preferences.java:269
msgid "Error reading preferences"
msgstr "Alapbeállítások olvasása közben hiba lépett fel"
#: Preferences.java:271
#, java-format
msgid ""
"Error reading the preferences file. Please delete (or move)\n"
"{0} and restart Arduino."
msgstr ""
"Hiba a beállítások olvasása során. Kérem törölje (vagy mozgassa el) a\n"
"{0} file-t és indítsa újra az Arduino-t!"
#: Preferences.java:307
msgid "Sketchbook location:"
msgstr "SketchBook helye:"
#: Preferences.java:322
msgid "Select new sketchbook location"
msgstr "Válasszon új SketchBook mappát"
#: Preferences.java:345
msgid "Editor language: "
msgstr ""
#: Preferences.java:350 Preferences.java:366
msgid " (requires restart of Arduino)"
msgstr " (Arduino újraindítása szükséges)"
#: Preferences.java:362
msgid "Editor font size: "
msgstr "Szerkesztő betűméret:"
#: Preferences.java:379
msgid "Show verbose output during: "
msgstr "Log mutatása:"
#: Preferences.java:381
msgid "compilation "
msgstr "fordításkor "
#: Preferences.java:383
msgid "upload"
msgstr "feltöltéskor"
#: Preferences.java:392
msgid "Verify code after upload"
msgstr "Kód ellenőrzés feltöltés után"
#: Preferences.java:401
msgid "Use external editor"
msgstr "Külső szerkesztő használata"
#: Preferences.java:411
msgid "Check for updates on startup"
msgstr "Újabb verzió ellenőrzése indításkor"
#: Preferences.java:420
msgid "Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)"
msgstr "Sketch frissítése az új kiterjesztéssel (.pde -> .ino)"
#: Preferences.java:431
msgid "Automatically associate .ino files with Arduino"
msgstr "Automatikus kiterjesztés-hozzárendelés: .ino->Arduino"
#: Preferences.java:441
msgid "More preferences can be edited directly in the file"
msgstr "További számos beállítás elérhető a file közvetlen szerkesztésével"
#: Preferences.java:470
msgid "(edit only when Arduino is not running)"
msgstr "(csak akkor szerkeszthető, ha az Arduino nem fut)"
#: Preferences.java:617
#, java-format
msgid "ignoring invalid font size {0}"
msgstr "hibás fontméret kihagyása: {0}"