Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
  • 8 commits
  • 3 files changed
  • 0 comments
  • 2 contributors
Aug 29, 2011
Rafał Krypa Ponowne uwzględnienie dni na zwolnieniu przy obliczaniu podstawy auto…
…rskich kosztów uzyskania przychodu.
9433077
Sep 05, 2011
Rafał Krypa Poprawienie wysokości płacy minimalnej w 2011. 2181a87
Oct 20, 2011
Rafał Krypa Poprawka obliczania narastającej podstawy opodatkowania. 02a875b
Dec 29, 2011
Rafał Krypa Arkusz na rok 2012. b0054c2
Apr 20, 2012
Rafał Krypa Projekt arkusza na rok 2013.
Uwzględniono plany ograniczenia autorskich kosztów uzyskania przychodu.
83d392b
Rafał Krypa Ponowne zapisanie arkusza na rok 2011 w aktualnej wersji LibreOffice.
LibreOffice 3.3 zapisywał pliki fods w trochę innym formatowaniu niż 3.4.
Ta zmiana ułatwi śledzenie modyfikacji w arkuszu zapisanych w LO 3.4.
Zawartość arkusza niezmieniona.
2d2f21f
Rafał Krypa Poprawione wartości progu podatku dochodowego na rok 2011. 452b161
Rafał Krypa Obliczanie podatku dochodowego na podstawie skali i progów podatkowych. ef34df6

Showing 3 changed files with 6,973 additions and 3,694 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +2,296 3,694 payroll-2011.fods
  2. +2,310 0 payroll-2012.fods
  3. +2,367 0 payroll-2013.fods
5,990 payroll-2011.fods
2,296 additions, 3,694 deletions not shown
2,310 payroll-2012.fods
2,310 additions, 0 deletions not shown
2,367 payroll-2013.fods
2,367 additions, 0 deletions not shown

No commit comments for this range

Something went wrong with that request. Please try again.