@rails-girls-sofia-study-group

rails-girls-sofia-study-group

 • Ruby Updated Aug 4, 2016
 • Извлечени знания от групите, за преговаряне.

  4 Updated Nov 24, 2014
 • Ruby lectures 2014/2015

  CSS 47 Updated Nov 12, 2014
 • Учебни групи по Ruby on Rails

  CSS Updated Sep 24, 2014
 • Няма да съм трудовак цял живот!

  JavaScript 1 1 Updated Sep 19, 2014