Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машина за гласуване!

Примерното приложение от ръководството за Sinatra, използвано в Rails Girls уъркшопи в България.

Можете да тествате приложението тук: https://rails-girls-sofia-voter.herokuapp.com/

Инсталация

Трябва да имате инсталирана скорошна версия на езика за програмиране Ruby и библиотеката Sinatra.

Ако вече имате Ruby, Sinatra може да инсталирате като изпълните следната команда в конзолата си:

gem install sinatra

Стартиране

След като клонирате това хранилище локално, от конзолата влезте в папката, в която сте го клонирали и просто изпълнете:

ruby app.rb

Вече би трябвало да може да отворите в браузъра си приложението: http://localhost:4567/

About

Примерното приложение от ръководството за Sinatra.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published