Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

155 lines (143 sloc) 17 KB
#define NUM_BUTTONWIDTH 85
#define NUM_LABELWIDTH 80
#define LANGUAGE_LTR
// ============================================================================
// Context menus
// ============================================================================
// Rainmeter menu
#define STR_UPDATEAVAILABLE "Доступне оновлення"
#define STR_MANAGE "Управління"
#define STR_ABOUT "Про програму"
#define STR_HELP "Допомога"
#define STR_SKINS "Скіни"
#define STR_NOSKINS "Немає доступних скінів"
#define STR_OPENFOLDER "Відкрити папку скіна"
#define STR_DISABLEDRAGGING "Відключити перетаскування"
#define STR_THEMES "Теми"
#define STR_NOTHEMES "Немає доступних тем"
#define STR_EDITSETTINGS "Змінити Налаштунки"
#define STR_REFRESHALL "Оновити все"
#define STR_LOGGING "Логгінг"
#define STR_SHOWLOGFILE "Показати Лог-Файл"
#define STR_STARTLOGGING "Запустити Лог"
#define STR_STOPLOGGING "Зупинити Лог"
#define STR_DELETELOGFILE "Видалити Лог-Файл"
#define STR_DEBUGMODE "Дебуг Режим"
#define STR_EXIT "Вихід"
// Skin menu
#define STR_VARIANTS "Варіанти"
#define STR_SETTINGS "Налаштунки"
#define STR_POSITION "Позиція"
#define STR_DISPLAYMONITOR "Дисплей Монітору"
#define STR_USEDEFAULTMONITOR "За замовчуванням: Основний"
#define STR_VIRTUALSCREEN "@0: Віртуальний"
#define STR_AUTOSELECTMONITOR "Автовизначення на основі розташування вікна"
#define STR_STAYTOPMOST "залишайтеся верхній"
#define STR_TOPMOST "самий верхній"
#define STR_NORMAL "Нормально"
#define STR_BOTTOM "Позаду"
#define STR_ONDESKTOP "на робочий стіл"
#define STR_FROMRIGHT "Праворуч"
#define STR_FROMBOTTOM "Знизу"
#define STR_XASPERCENTAGE "Процентне відношення X"
#define STR_YASPERCENTAGE "Процентне відношення Y"
#define STR_TRANSPARENCY "Прозорість"
#define STR_FADEIN "Проявлення"
#define STR_FADEOUT "Згасання"
#define STR_HIDEONMOUSEOVER "Сховати при наведенні миші"
#define STR_DRAGGABLE "Рухливість"
#define STR_SAVEPOSITION "Зберігати Позицію"
#define STR_SNAPTOEDGES "Чіплятися за край"
#define STR_CLICKTHROUGH "Не Клікабельно"
#define STR_KEEPONSCREEN "Залишатися на екрані"
#define STR_MANAGESKIN "Управління скіном"
#define STR_EDITSKIN "Редагувати Скін"
#define STR_REFRESHSKIN "Оновити Скін"
#define STR_UNLOADSKIN "Закрити Скін"
// ============================================================================
// Dialogs
// ============================================================================
#define STR_CLOSE "Закрити"
// About dialog
#define STR_ABOUTRAINMETER "Про Rainmeter"
#define STR_LOG "Лог"
#define STR_MEASURES "Вимірювання"
#define STR_VARIABLES "Змінні"
#define STR_PLUGINS "Плагіни"
#define STR_VERSION "Версія"
#define STR_TYPE "Тип"
#define STR_TIME "Час"
#define STR_MESSAGE "Повідомлення"
#define STR_NAME "Ім'я"
#define STR_RANGE "Діапазон"
#define STR_VALUE "Значення"
#define STR_AUTHOR "Автор"
#define STR_ERROR "Помилка"
#define STR_WARNING "Застереження"
#define STR_NOTICE "Зауваження"
#define STR_DEBUG "Дебуг"
#define STR_GETLATESTVERSION "Отримати останню версію на <a href=""http://rainmeter.net"">rainmeter.net</a>."
#define STR_COPYRIGHTNOTICE "Розповсюджується під <a href=""http://www.gnu.org/licenses"">GNU GPL v2</a> ліцензією."
#define STR_COPYTOCLIPBOARD "Скопіювати в буфер обміну"
// Manage dialog
#define STR_MANAGERAINMETER "Управління Rainmeter"
#define STR_ACTIVESKINS "Активні скіни"
#define STR_EXPAND "Розгорнути"
#define STR_COLLAPSE "Згорнути"
#define STR_OPENLOG "Відкрити Лог"
#define STR_LOAD "Завантажити"
#define STR_UNLOAD "Закрити"
#define STR_REFRESH "Оновити"
#define STR_EDIT "Редагувати"
#define STR_AUTHORSC "Автор:"
#define STR_VERSIONSC "Версія:"
#define STR_LICENSESC "Ліцензія:"
#define STR_INFORMATIONSC "Інформація:"
#define STR_ADDMETADATA "<a>Добавити метадані</a>"
#define STR_COORDINATESSC "Координати:"
#define STR_POSITIONSC "Позиція:"
#define STR_LOADORDERSC "Порядок завантаження:"
#define STR_TRANSPARENCYSC "Прозорість:"
#define STR_ONHOVERSC "При наведенні мишею:"
#define STR_DONOTHING "Нічого не робити"
#define STR_HIDE "Сховати"
#define STR_SAVENEWTHEME "Зберегти нову тему"
#define STR_THEMEDESCRIPTION "Тема дозволяє Вам зберігати поточну схему ваших Rainmeter скінів, і дозволяє відновити їх пізніше. Відновлення старої теми відновить схему розташування, але не буде скасовувати зміни або оновлення ваших скінів."
#define STR_SAVEASEMPTYTHEME "Зберегти як порожню тему"
#define STR_EXCLUDEUNUSEDSKINS "Виключити невживані скіни"
#define STR_INCLUDEWALLPAPER "Додати поточні шпалери робочого столу"
#define STR_NAMESC "Імя:"
#define STR_SAVE "Зберегти"
#define STR_SAVEDTHEMES "Збережені теми"
#define STR_DELETE "Видалити"
#define STR_BACKUP "Бекап"
#define STR_BACKUPDESCRIPTION "Резервне копіювання дозволяє зберігати і повністю відновити Rainmeter в попередній стан, у тому числі скіни і статистики. На відміну від теми, установка резервної копії замінить всі зміни та оновлення ваших скінів на момент створення резервної копії."
#define STR_BACKUPE "Бекап..."
#define STR_LANGUAGESC "Мова (Language):"
#define STR_GENERAL "Основні"
#define STR_CHECKFORUPDATES "Перевірити оновлення"
#define STR_RESETSTATISTICS "Обнулити статистику"
#define STR_LOGTOFILE "Зберігати лог в файл"
// ============================================================================
// Messages
// ============================================================================
#define STR_SETTINGSNOTWRITABLE "Неможливо записати в RainMeter.ini. Параметри не будуть збережені."
#define STR_SETTINGSMOVEFILE "Закрийте Rainmeter і перемістіть файл налаштувань із:\n%1\n\nв:\n%2\n\nАбо ж, просто видаліть файл (настройки будуть втрачені) і він буде автоматично створений заново при наступному запуску."
#define STR_SETTINGSREADONLY "Переконайтеся, що файлу не задані властивості ''тільки для читання'' і що папка доступна для запису. Цей файл розташований в:\n%1"
#define STR_THEMEALREADYEXISTS "Тема ""%1"" вже існує.\n\nВи хочете замінити її?"
#define STR_THEMESAVEFAIL "Не вдається зберегти тему:\n%1"
#define STR_THEMEDELETE "Ви впевнені, що хочете видалити тему ""%1""?"
#define STR_LOGFILECREATEFAIL "Не вдається створити лог файл:\n%1"
#define STR_LOGFILEDELETE "Ви дійсно хочете видалити файл журналу (лог)?\n%1"
#define STR_NOAVAILABLESKINS "Немає доступних скінів в:\n%1"
#define STR_UNABLETOACTIVATESKIN "Не вдалося активувати скін ""%1\\%2"": Файл не знайдений."
#define STR_UNABLETOREFRESHSKIN "Не вдалося оновити скін ""%1\\%2"": Файл не знайдений."
#define STR_NEWVERSIONREQUIRED "Для роботи скіна ""%1\\%2"" потрібно Rainmeter %3 або вище. Закачайте останню версію з rainmeter.net."
#define STR_NOMETERSINSKIN "Скін ""%1\\%2"" не містить будь-яких значень і він буде деактивовано.\n\nФайл може бути пошкоджений або він не є скіном зовсім."
#define STR_INCLUDEINFINITELOOP "Ви створили нескінченний цикл з @include. Будь ласка, перевірте Ваш скін."
// ============================================================================
// Notifications
// ============================================================================
#define STR_WELCOME "Ласкаво просимо до Rainmeter"
#define STR_CLICKTOMANAGE "Натисніть на іконку Rainmeter для управління скіниами і налаштунками."
#define STR_CLICKTODOWNLOAD "Натисніть тут щоб завантажити Rainmeter %1."
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.