Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (29 sloc) 3.885 kB
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} Windows 2000 üzerinde çalışmaz. Rainmeter'i Windows 2000 üzerinde kullanmak için, Rainmeter 2.0 sürümünü indirin."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter ${VER} Windows XP SP2 veya daha sonraki sürümlerini gerektirir. Lütfen son sürüme güncelleyip tekrar deneyin."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter ${VER} Windows 2003 SP1 veya daha sonraki sürümlerini gerektirir. Lütfen son sürüme güncelleyip tekrar deneyin."
${LangFileString} ADMINERROR "Yönetici hakları gerektirir."
${LangFileString} LOGONERROR "Giriş servisi çalışmıyor."
${LangFileString} UACERROR "Yükseltilemiyor."
${LangFileString} WRITEERROR "Taşınabilir Rainmeter, (normal kullanıcı olarak) tam yazma ve okuma haklarının olduğu bir dizine kurulmalıdır.$\nEğer Rainmeter'ı '$0' dizinine kurmak istiyorsanız, geri dönüp 'Standart kurulum'u seçin.$\n$\nAksi hallerde tam yazma ve okuma hakları olan bir dizin seçin."
${LangFileString} VCINSTERROR "Visual C++ $instArc kurulumu $0 hata kodu ile sonlandı.$\n$\nVisual C++ 2010 SP1 $instArc dağıtım paketini http://rainmeter.net/redist adresinden kendiniz indirmek isteyebilirsiniz.$\n$\nÇıkmak için Tamam tuşuna basın."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR ".NET $instArc kurulumu $0 hata kodu ile sonlandı.$\n$\nVisual C++ 2010 SP1 $instArc dağıtım paketini http://rainmeter.net/redist adresinden kendiniz indirmek isteyebilirsiniz.$\n$\nÇıkmak için Tamam tuşuna basın."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR "Rainmeter kapatılamadı.$\n$\nLütfen Rainmeter'i elle kapatıp yeniden deneyiniz."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR "Kurulum dosyası (Rainmeter.ini) kurulum dizinindedir. Bu dizinde kalması farklı veya yetkisi olmayan kullanıcılar tarafından kullanıldığında sorun yaratabilir.$\n$\nDosyayı uygulama veri dizinine kopyalamak ister misiniz?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR "'$INSTDIR\Rainmeter.ini' dosyası '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini' dizinine kopyalanamadı."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE "Lütfen kurulum dilini seçiniz."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS "Kurulum Seçenekleri"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC "Ek kurulum seçeneklerini seçin"
${LangFileString} STANDARDINST "Standart Kurulum (Önerilen)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC "Rainmeter'i kurar ve gerekli kütüphaneleri indirir."
${LangFileString} PORTABLEINST "Taşınabilir Kurulum"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC "Eğer ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız bunu seçmeyin. Kısayollar yaratılmayacak ve .rmskin uzantısı kayıt anahtarına eklenmeyecek. Visual C++ 2010 ve .NET 2.0 kütüphanelerinin elle yüklenmesi gerekebilir."
${LangFileString} AUTOSTARTUP "Rainmeter'ı başlangıçta çalıştır"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS "Ek Seçenekler"
${LangFileString} INSTALL64BIT "64-bit sürümü kur"
${LangFileString} SENDINFORMATION "Bilgisayar hakkındaki bilgileri gönder"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC "Bilgisayarınızın Windows sürümü, dili ve donanım kapasitesi Rainmeter'ı geliştirmek için kurulum esnasında bir kez rapor edilecektir. Herhangi bir kişisel bilgi gönderilmeyecektir."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS "Kaldırma seçenekleri"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC "Herhangi bir ek seçeneği seçin"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER "Rainmeter'ı kaldır"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS "Tüm kişisel ayar ve dosyaları tamamen kaldır"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC "(Kabuklar, temalar, eklentiler, kayıt ayarları ve başlangıç menüsü maddelerini içerir)"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.