Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

29 lines (29 sloc) 3.749 kb
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} støtter ikke Windows 2000. For å benytte Rainmeter på Windows 2000, last ned den eldre versjonen, Rainmeter 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter ${VER} krever Windows XP SP2 eller nyere. Vennligst oppdater til siste service pakke og prøv igjen."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter ${VER} krever Windows 2003 SP1 eller nyere. Vennligst oppdater til siste service pakke og prøv igjen."
${LangFileString} ADMINERROR "Administratortilgang kreves."
${LangFileString} LOGONERROR "Påloggingstjenesten kjører ikke."
${LangFileString} UACERROR "Kunne ikke heve."
${LangFileString} WRITEERROR "Portabel Rainmeter må installeres på en lokasjon med full lese- og skrivetilgang (som en normal bruker).$\nHvis du vil installere Rainmeter til '$0', gå tilbake og velg 'Standard installasjon'.$\n$\nEllers bla til en annen lokasjon med lese- og skrivetilgang."
${LangFileString} VCINSTERROR "Kunne ikke installere Visual C++ $instArc (feilkode $0).$\n$\nDu kan forsøke å laste ned Visual C++ 2010 SP1 $instArc redistributable package manuelt fra http://rainmeter.net/redist$\n$\nKlikk OK for å avslutte."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR "Kunne ikke installere .NET $instArc (feilkode $0).$\n$\nDu kan forsøke å laste ned .NET $instArc redistributable package manuelt fra http://rainmeter.net/redist$\n$\nKlikk OK for å avslutte."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR "Kunne ikke avslutte Rainmeter.$\n$\nVennligst avslutt Rainmeter manuelt og prøv igjen."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR "Konfigurasjonsfilen (Rainmeter.ini) er lokalisert i installasjonsmappen. Å beholde filen der kan føre til problemer hvis programmet benyttes av flere brukere eller brukere med begrensede rettigheter.$\n$\nØnsker du å flytte filen til mappen for brukerdata?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR "Kunne ikke flytte filen '$INSTDIR\Rainmeter.ini' til '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE "Velg språk for installasjonsveilederen."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS "Innstillinger"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC "Velg flere innstillinger"
${LangFileString} STANDARDINST "Standard installasjon (anbefalt)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC "Installerer Rainmeter og laster ned påkrevde biblioteker."
${LangFileString} PORTABLEINST "Portabel installasjon"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC "Ikke velg denne dersom du ikke er helt sikker på hva du gjør. Snarveier blir ikke opprettet og filtypen .rmskin blir ikke registrert. Visual C++ 2010 og .NET 2.0 bibliotek må installeres manuelt."
${LangFileString} AUTOSTARTUP "Kjør Rainmeter ved oppstart"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS "Flere innstillinger"
${LangFileString} INSTALL64BIT "Installer 64-bit versjon"
${LangFileString} SENDINFORMATION "Send informasjon om din datamaskin"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC "Din datamaskins Windows-versjon, språk og maskinvarefunksjoner vil sendes kun én gang, under installasjon, for å bidra til å forbedre Rainmeter. Ingen personlig informasjon vil bli sendt."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS "Innstillinger for avinstallering"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC "Velg flere innstillinger"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER "Avinstaller Rainmeter"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS "Fjern alle personlige innstillinger og filer"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC "(inkludert skins, temaer, tillegg, registerinnstillinger, og Startmenyvalg)"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.