Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
29 lines (29 sloc) 3.66 KB
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} støtter ikke Windows 2000. For å benytte Rainmeter på Windows 2000, last ned den eldre versjonen, Rainmeter 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter ${VER} krever Windows XP SP2 eller nyere. Vennligst oppdater til siste service pakke og prøv igjen."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter ${VER} krever Windows 2003 SP1 eller nyere. Vennligst oppdater til siste service pakke og prøv igjen."
${LangFileString} ADMINERROR "Administratortilgang kreves."
${LangFileString} LOGONERROR "Påloggingstjenesten kjører ikke."
${LangFileString} UACERROR "Kunne ikke heve."
${LangFileString} WRITEERROR "Portabel Rainmeter må installeres på en lokasjon med full lese- og skrivetilgang (som en normal bruker).$\nHvis du vil installere Rainmeter til '$0', gå tilbake og velg 'Standard installasjon'.$\n$\nEllers bla til en annen lokasjon med lese- og skrivetilgang."
${LangFileString} VCINSTERROR "Kunne ikke installere Visual C++ $instArc (feilkode $0).$\n$\nDu kan forsøke å laste ned Visual C++ 2010 SP1 $instArc redistributable package manuelt fra http://rainmeter.net/redist$\n$\nKlikk OK for å avslutte."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR "Kunne ikke installere .NET $instArc (feilkode $0).$\n$\nDu kan forsøke å laste ned .NET $instArc redistributable package manuelt fra http://rainmeter.net/redist$\n$\nKlikk OK for å avslutte."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR "Kunne ikke avslutte Rainmeter.$\n$\nVennligst avslutt Rainmeter manuelt og prøv igjen."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR "Konfigurasjonsfilen (Rainmeter.ini) er lokalisert i installasjonsmappen. Å beholde filen der kan føre til problemer hvis programmet benyttes av flere brukere eller brukere med begrensede rettigheter.$\n$\nØnsker du å flytte filen til mappen for brukerdata?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR "Kunne ikke flytte filen '$INSTDIR\Rainmeter.ini' til '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE "Velg språk for installasjonsveilederen."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS "Innstillinger"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC "Velg flere innstillinger"
${LangFileString} STANDARDINST "Standard installasjon (anbefalt)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC "Installerer Rainmeter og laster ned påkrevde biblioteker."
${LangFileString} PORTABLEINST "Portabel installasjon"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC "Ikke velg denne dersom du ikke er helt sikker på hva du gjør. Snarveier blir ikke opprettet og filtypen .rmskin blir ikke registrert. Visual C++ 2010 og .NET 2.0 bibliotek må installeres manuelt."
${LangFileString} AUTOSTARTUP "Kjør Rainmeter ved oppstart"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS "Flere innstillinger"
${LangFileString} INSTALL64BIT "Installer 64-bit versjon"
${LangFileString} SENDINFORMATION "Send informasjon om din datamaskin"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC "Din datamaskins Windows-versjon, språk og maskinvarefunksjoner vil sendes kun én gang, under installasjon, for å bidra til å forbedre Rainmeter. Ingen personlig informasjon vil bli sendt."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS "Innstillinger for avinstallering"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC "Velg flere innstillinger"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER "Avinstaller Rainmeter"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS "Fjern alle personlige innstillinger og filer"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC "(inkludert skins, temaer, tillegg, registerinnstillinger, og Startmenyvalg)"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.