Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

30 lines (29 sloc) 3.883 kb
${LangFileString} WIN2KERROR "Rainmeter ${VER} ne podržava Windowse 2000. Za korištenje Rainmetera na Windowsima 2000, skinite stariju verziju, Rainmeter 2.0."
${LangFileString} WINXPS2ERROR "Rainmeter ${VER} zahtjeva Windowse XP SP2 ili više. Molimo vas nadogradite na najnoviji service pack i pokušajte ponovo."
${LangFileString} WIN2003SP1ERROR "Rainmeter ${VER} zahtjeva Windows 2003 SP1 ili više. Molimo vas nadogradite na najnoviji service pack i pokušajte ponovo."
${LangFileString} ADMINERROR "Potrebne su adminstrativne ovlasti."
${LangFileString} LOGONERROR "Logon servis nije pokrenut."
${LangFileString} UACERROR "Nije moguće uzdići prava."
${LangFileString} WRITEERROR "Prijenosni Rainmeter mora biti instaliran u lokaciju s punim pravima čitanja i pisanja (kao običan korisnik).$\nUkoliko želite instalirati Rainmeter u '$0', vratite se i izaberite 'Standardna instalacija'.$\n$\nInače, nađite drugu lokaciju s punim pravima čitanja i pisanja."
${LangFileString} VCINSTERROR "Visual C++ $instArc instalacija nije uspjela s kodom greške $0.$\n$\nPokušajte ručno skinuti Visual C++ 2010 SP1 $instArc redistributable package sa http://rainmeter.net/redist$\n$\nKliknite OK za izlaz."
${LangFileString} DOTNETINSTERROR ".NET $instArc instalacija nije uspjela s kodom greške $0.$\n$\nPokušajte skinuti .NET $instArc redistributable package ručno sa http://rainmeter.net/redist$\n$\nPritisnite OK za izlaz."
${LangFileString} RAINMETERCLOSEERROR "Gašenje Rainmetera nije uspjelo.$\n$\nMolimo vas ručno ugasite Rainmeter i pokušajte ponovo."
${LangFileString} SETTINGSFILEERROR "Datoteka s postavkama (Rainmeter.ini) nalazi se u instalacijskom direktoriju. Ukoliko ju ostavite tamo, može prouzročiti probleme ako aplikaciju koristi više korisnika ili bilo tko sa ograničenim pravima pristupa.$\n$\nŽelite li premjestiti datoteku u podatkovni direktorij aplikacije?"
${LangFileString} SETTINGSMOVEERROR "Nije moguće premjestiti '$INSTDIR\Rainmeter.ini' u '$APPDATA\Rainmeter\Rainmeter.ini'."
${LangFileString} SELECTLANGUAGE "Molimo vas izaberite jezik instalacijske procedure."
${LangFileString} INSTALLOPTIONS "Instalacijske opcije"
${LangFileString} INSTALLOPTIONSDESC "Izaberite dodatne instalacijske opcije"
${LangFileString} STANDARDINST "Standardna instalacija (preporučeno)"
${LangFileString} STANDARDINSTDESC "Instalira Rainmeter i skida potrebne biblioteke."
${LangFileString} PORTABLEINST "Prijenosna instalacija"
${LangFileString} PORTABLEINSTDESC "Nemojte izabrati ovu opciju osim ako točno znate što radite. Prečice neće biti kreirane i .rmskin ekstenzija neće biti registrirana. Možda će biti potrebno ručno instalirati Visual C++ 2010 i .NET 2.0 biblioteke."
${LangFileString} AUTOSTARTUP "Pokreni Rainmeter na pokretanje računala"
${LangFileString} ADDITIONALOPTIONS "Dodatne opcije"
${LangFileString} INSTALL64BIT "Instaliraj 64-bitnu verziju"
${LangFileString} SENDINFORMATION "Send information about your computer"
${LangFileString} SENDINFORMATIONDESC "Your computer's Windows version, language, and hardware capabilities will be reported once during installation to improve Rainmeter. No personal information will be sent."
${LangFileString} UNSTALLOPTIONS "Deinstalacijske mogućnosti"
${LangFileString} UNSTALLOPTIONSDESC "Izaberite dodatne mogućnosti"
${LangFileString} UNSTALLRAINMETER "Deinstaliraj Rainmeter"
${LangFileString} UNSTALLSETTINGS "U potpunosti izbriši sve osobne postavke i datoteke."
${LangFileString} UNSTALLSETTINGSDESC "(uključujući skinove, teme, dodatke, registry postavke i stavke u start meniju.)"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.