Ghost için Türkçeleştirilip zenginleştirilmiş Vapor teması.
CSS JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
partials
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
default.hbs
index.hbs
post.hbs

README.md

VapoRA

Ghost için olan Vapor temasının Türkiye şubesi. Canlı yayındaki halini buradan görebilirsiniz.

Yapılanlar

0.1

  • Tema Türkçeleştirildi.
  • Disqus eklendi.
  • Disqus için tema fixi uygulandı.
  • Analytics eklendi.
  • Türkçe karakter desteği olan Forum fontu kullanıldı.
  • Syntax Highlighting desteği eklendi.
  • Syntax Highlighting için yardımcı script eklendi.