Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: master
Commits on Feb 22, 2014
 1. Update README.md

  authored
 2. Prism & Css.Light & Hbs.Post

  authored
  - post.hbs "Etiketleme" "Etiketler" olarak düzenlendi.
  - PrismJS için yardımcı JavaScript yazıldı. (Bknz:
  http://ramesaliyev.com/ghosta-syntax-highlighting-eklemek/)
  - Css içerisine .light class'ı eklendi
Commits on Feb 21, 2014
 1. Prism & Code / Pre & Less Silindi

  authored
  - Less dosyası silindi Sass ile baştan yazılacak.
  - Prism içine Line-Numbers ve Line-Highlight dahil edildi.
  - Code ve Pre elementlerinin Prism olmadan düzgün gözükmeleri için
  "bare" classı eklendi.
Commits on Feb 19, 2014
 1. Prism & BlockQuote Fix

  authored
  - Prism Scriptinden kullanılamayan eklentiler çıkarıldı.
  - BlockQuote stillendirmesi düzeltildi.
 2. Update README.md

  authored
Commits on Feb 18, 2014
 1. Update README.md

  authored
 2. Update README.md

  authored
 3. Dosyalar eklendi.

  authored
Something went wrong with that request. Please try again.