Skip to content

نسخه ۲.۰.۲

۱۵ شهریور ۱۳۹۸

 • رفع ایراد زبان لاتین در قسمت Charsets (با تشکر از معین)
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Aug 13, 2019 · 1 commit to master since this release

نسخه ۲.۰.۱

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

 • اصلاح عرض ۶
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Aug 10, 2019 · 2 commits to master since this release

نسخه ۲.۰.۰

۱۹ مرداد ۱۳۹۸

 • بازسازی کل فونت برای نسخه وریبل (با تشکر از @aminabedi68)
 • اضافه شدن نسخه جدید بولد (با تشکر از @aminabedi68)
 • بهبود و بهینه‌سازی سورس و حذف داده‌های اضافی (با تشکر از @aminabedi68)
 • بهبود برخی گلیف‌ها
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Jun 27, 2019 · 21 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰

۶ تیر ۱۳۹۸

 • بهبود ی ـی لا ـلا
 • بهبود ر و در تیتر
 • بهبود نقاط در تیتر
 • اضافه شدن کرنینگ ر ز ژ با هٔ (با تشکر از @iriman)
 • اصلاح کرنینگ ر ز ژ با ء
 • بهبود ـد و ارقام (با تشکر از @EhsanCh)
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Apr 24, 2019 · 22 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰-آلفا۲۴

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

 • بهبود ر و در تیتر
 • بهبود نقطه ز
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Apr 22, 2019 · 23 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰-آلفا۲۳

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

 • بهبود ـعـ ـع
 • اصلاح اتصال ـق
 • اصلاح اعراب ـا در معمولی
 • اصلاح اعراب ذ در تیتر
 • اصلاح ٤ ٥ ٦ عربی
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Aug 30, 2018 · 25 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰-آلفا۲۲

۰۸ شهریور ۱۳۹۷

 • بهبود ارقام
 • بهبود ٫ ٬
 • اضافه شدن کرنینگ «٬ ٫» با ۲ ۳ ۴
 • بهبود اتصال مـ بـ ـبـ سـ ـسـ ـا در تیتر
 • اصلاح ت در ضخیم
 • بهبود م ر و در تیتر
 • بهبود ی در ضخیم و تیتر
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Jul 22, 2018 · 26 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰-آلفا۲۱

۳۱ تیر ۱۳۹۷

 • اصلاح محل اتصال ـک ـگ
 • اصلاح نقاط ش در ضخیم
 • اصلاح گـ طـ ـطـ در ضخیم
 • اصلاح نقطه ظـ ـظـ در تیتر
 • بهبود جزئی قوس س ص ن ی در تیتر
Assets 3

@rastikerdar rastikerdar released this Jun 18, 2018 · 29 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰-آلفا۲۰

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

 • بهبود ل
 • بهبود پایه ح ع
 • بهبود ـی ی ر ـر و ـو ک گ ف در تیتر
 • اصلاح ـح در معمولی
 • بهبود ـی در معمولی
 • اصلاح نقاط ـچ در تیتر
 • اصلاح ـأ و ـآ
 • اصلاح گلیف الله
Assets 4

@rastikerdar rastikerdar released this Jun 10, 2018 · 30 commits to master since this release

نسخه ۱.۰.۰-آلفا۱۹

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • بهبود ـی ی
 • بهبود عرض ـنـ ـبـ ـر ـا ـلـ ـل ـلا ـه
 • بهبود ضخامت پایهٔ و ر در حالت تیتر
 • بهبود ا ک گ در حالت تیتر
 • بهبود ارتفاع در حالت معمولی
Assets 4
You can’t perform that action at this time.