یکسان نبودن ارقام ۴ و ۵ و ۶ در مرورگر فایرفاکس و کروم #21

Closed
rastikerdar opened this Issue Nov 16, 2015 · 13 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@rastikerdar
Owner

rastikerdar commented Nov 16, 2015

دو گونه شکل از این ارقام در فونت موجود است. به نظر می آید گونه مناسب باید انتخاب و یکسان سازی انجام شود.
کدام ارقام خواناتر و زیباتر و همچنین مناسب رسم الخط فارسی می باشد؟

@rastikerdar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@rastikerdar

rastikerdar Nov 16, 2015

Owner

فایرفاکس:
digits-firefox

کروم:
digits-chrome

Owner

rastikerdar commented Nov 16, 2015

فایرفاکس:
digits-firefox

کروم:
digits-chrome

@artlesshand

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@artlesshand

artlesshand Nov 16, 2015

بالا عربیه و پایین فارسی

بالا عربیه و پایین فارسی

@rastikerdar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@rastikerdar

rastikerdar Nov 16, 2015

Owner

پس طبیعتا فارسی رو باید انتخاب کنیم. یه دوست عزیزی هم به نام سید علی توی وبلاگ به عربی بودن این ارقام انتقاد کرده بودند که حق داشتند.

تشکر

Owner

rastikerdar commented Nov 16, 2015

پس طبیعتا فارسی رو باید انتخاب کنیم. یه دوست عزیزی هم به نام سید علی توی وبلاگ به عربی بودن این ارقام انتقاد کرده بودند که حق داشتند.

تشکر

@artlesshand

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@artlesshand

artlesshand Nov 16, 2015

متنی که با کیبورد استاندارد نوشته شده باشه رو باید بررسی کرد باهاش.

مرسی از شما

متنی که با کیبورد استاندارد نوشته شده باشه رو باید بررسی کرد باهاش.

مرسی از شما

@ebraminio

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@ebraminio

ebraminio Nov 16, 2015

به نظر من هر دو را یکی نکنید، اگر چنین مشکلی وجود دارد احتمالاً راه حل دیگری دارد که می‌توان با دیدن سایر قلم‌ها آن را بررسی کرد. اگر می‌خواهید اعداد عربی-هندی را حذف کنید، به نظرم مشکلی نیست به این دلیل که حداقل با یکی از قلم‌های پشتیبان نمایش داده شود ولی یکی کردن آن‌ها فونت را حداقل برای کاربرد من نامناسب می‌کند که بر روی استاندارد بودن نگاشت نویسه به گلیف‌های موجود در قلم حساب می‌کنم

به نظر من هر دو را یکی نکنید، اگر چنین مشکلی وجود دارد احتمالاً راه حل دیگری دارد که می‌توان با دیدن سایر قلم‌ها آن را بررسی کرد. اگر می‌خواهید اعداد عربی-هندی را حذف کنید، به نظرم مشکلی نیست به این دلیل که حداقل با یکی از قلم‌های پشتیبان نمایش داده شود ولی یکی کردن آن‌ها فونت را حداقل برای کاربرد من نامناسب می‌کند که بر روی استاندارد بودن نگاشت نویسه به گلیف‌های موجود در قلم حساب می‌کنم

@rastikerdar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@rastikerdar

rastikerdar Nov 16, 2015

Owner

وقتی گلیف های ارقام عربی رو حذف می کنم توی فایرفاکس از فونت سیستم (مثلا دژاوو یا تاهوما یا ...) استفاده می کنه که منطقی به نظر میرسه. نمی دونم چرا بین فایرفاکس و کروم تفاوت هست. توی گوشی هم همینطوره.

به نظرتون چه فکری کنیم؟

Owner

rastikerdar commented Nov 16, 2015

وقتی گلیف های ارقام عربی رو حذف می کنم توی فایرفاکس از فونت سیستم (مثلا دژاوو یا تاهوما یا ...) استفاده می کنه که منطقی به نظر میرسه. نمی دونم چرا بین فایرفاکس و کروم تفاوت هست. توی گوشی هم همینطوره.

به نظرتون چه فکری کنیم؟

@aziz

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@aziz

aziz Nov 16, 2015

Contributor

این که برای من درست کار میکنه.
مشکل از کجاست. بگو چی جوری این باگ رو باز تولید کنیم
screen shot 2015-11-16 at 5 18 22 pm

Contributor

aziz commented Nov 16, 2015

این که برای من درست کار میکنه.
مشکل از کجاست. بگو چی جوری این باگ رو باز تولید کنیم
screen shot 2015-11-16 at 5 18 22 pm

@aziz

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@aziz

aziz Nov 16, 2015

Contributor

Maybe your keyboard layout is wrong

Contributor

aziz commented Nov 16, 2015

Maybe your keyboard layout is wrong

@rastikerdar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@rastikerdar

rastikerdar Nov 16, 2015

Owner

فکر می کنم از تنظیمات خود فایرفاکس باشه و گرنه بقیه جاها از جمله توی سیستم درست نشون میده.
بسیار خب پس به نظر خود فونت استاندارده و نباید دست بخوره.

Owner

rastikerdar commented Nov 16, 2015

فکر می کنم از تنظیمات خود فایرفاکس باشه و گرنه بقیه جاها از جمله توی سیستم درست نشون میده.
بسیار خب پس به نظر خود فونت استاندارده و نباید دست بخوره.

@aziz

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@aziz

aziz Nov 16, 2015

Contributor

@rastikerdar این ایشو‌ها که فیصله پیدا می‌کنه رو ببند تو رو خدا. یکی از بچه‌ها تو وزیر هم به این نکته اشاره کرده بود

Contributor

aziz commented Nov 16, 2015

@rastikerdar این ایشو‌ها که فیصله پیدا می‌کنه رو ببند تو رو خدا. یکی از بچه‌ها تو وزیر هم به این نکته اشاره کرده بود

@rastikerdar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@rastikerdar

rastikerdar Nov 16, 2015

Owner

آخه هنوز توی برنچ اصلی کامیت نشده که با بگیم انجام شد. ببندیم قبلش یعنی؟

Owner

rastikerdar commented Nov 16, 2015

آخه هنوز توی برنچ اصلی کامیت نشده که با بگیم انجام شد. ببندیم قبلش یعنی؟

@aziz

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@aziz

aziz Nov 16, 2015

Contributor

آخه این ایشو مثلا مگه تغییری داشته تو کد؟ اگه داشته که حق با توست

Contributor

aziz commented Nov 16, 2015

آخه این ایشو مثلا مگه تغییری داشته تو کد؟ اگه داشته که حق با توست

@rastikerdar

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@rastikerdar

rastikerdar Nov 17, 2015

Owner

ایشو رو می بندم ولی اگر کسی فکر می کنه نیاز به بررسی بیشتری هست حتما ایشو رو باز کنه.

Owner

rastikerdar commented Nov 17, 2015

ایشو رو می بندم ولی اگر کسی فکر می کنه نیاز به بررسی بیشتری هست حتما ایشو رو باز کنه.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment