Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (23 sloc) 1.64 KB
id title layout sectionid permalink redirect_from
support
Nereden Destek Almalı
community
community
community/support.html
support.html

React, milyonlarca yazılım geliştiriciden oluşan bir topluluğa sahiptir.

Bu sayfada, üyesi olabileceğiniz, React ile ilgili bazı toplulukları listeledik; çevrimiçi ve yüzyüze öğrenme ek materyalleri için bu kısımdaki diğer sayfalara bakın.

Stack Overflow {#stack-overflow}

Stack Overflow, kod düzeyinde sorular sorabileceğiniz veya belirli bir hataya takılıp kaldığınızda başvurabileceğiniz popüler bir forumdur. Reactjs etiketli mevcut soruları okuyun veya kendiniz sorun!

Popüler Tartışma Forumları {#popular-discussion-forums}

En iyi uygulama yöntemlerinin ve uygulama mimarilerinin veya React'in geleceğinin tartışıldığı pek çok harika çevrimiçi forum mevcut. Eğer cevaplanabilir, kod düzeyinde bir sorunuz varsa, Stack Overflow genellikle bunun için daha uygun olur.

Her bir topluluk, binlerce React kullanıcısından oluşmaktadır.

Haberler {#news}

React hakkında en güncel haberler için Twitter'da @reactjs hesabını ve bu sitede resmi React blog'unu takip edin.

You can’t perform that action at this time.