Skip to content
Permalink
Browse files

XML 8.4.23

  • Loading branch information...
Cueie committed Apr 25, 2018
1 parent 432c03a commit ce49d3fb44fb4b84685f5fba797288609d773cb5

This file was deleted.

Oops, something went wrong.

This file was deleted.

Oops, something went wrong.
@@ -221,6 +221,14 @@
<string name="guide_virus_dialog_negative">Annuleren</string>
<string name="guide_virus_dialog_positive">Scannen</string>
<string name="guide_virus_dialog_title">Antivirus scan</string>
<string name="guide_secure_dialog_message">De optimalisatiescore van uw apparaat is lager dan 80 punten. Nu optimaliseren?</string>
<string name="guide_secure_dialog_negative">Annuleren</string>
<string name="guide_secure_dialog_positive">Optimaliseren</string>
<string name="guide_secure_dialog_title">Prestaties optimaliseren</string>
<string name="guide_virus_dialog_message">Het scannen van apps en installatiepakketten beschermt uw apparaat tegen virussen en malware. Apparaat nu scannen?</string>
<string name="guide_virus_dialog_negative">Annuleren</string>
<string name="guide_virus_dialog_positive">Scannen</string>
<string name="guide_virus_dialog_title">Antivirus scan</string>
<string name="header_optimizer">Door gebruik te maken van deze functie gaat u akkoord met %s</string>
<string name="hint_clean_select_items">Duplicaten verwijderen…</string>
<string name="hints_ad_header_left">Verouderde bestanden</string>
@@ -313,7 +321,7 @@
<string name="msg_update_error_code_network_error">Kan geen verbinding maken met netwerk</string>
<string name="msg_update_error_code_no_newer_db">Opruimer is up to date</string>
<string name="msg_update_error_code_success">Klaar</string>
<string name="msg_update_error_code_unknown_error">Onbekende fout</string>
<string name="msg_update_error_code_unknown_error">Servers hebben het te druk, probeer het later opnieuw</string>
<string name="name_debuglog_dir">Bsp Debug Log</string>
<string name="name_optimizer">Privacybeleid</string>
<string name="nb_clear_set">Cache wissen, batterij bekijken en zwarte lijst-info op notificatiescherm</string>
@@ -859,6 +859,18 @@ om de galerij te personaliseren"</string>
<string name="recovery_merge_or_rename_message">Er bestaat al een album met deze naam. Samenvoegen?</string>
<string name="recovery_rename">Hernoemen</string>
<string name="refocus_desc">Opnieuw focussen</string>
<string name="refocus_discard_confirm_message">Wijzigingen opslaan?</string>
<string name="refocus_discard_negative_btn">Afwijzen</string>
<string name="refocus_discard_positive_btn">Opslaan</string>
<string name="refocus_photo_not_support">Kan geen vervaging toepassen op deze foto</string>
<string name="refocus_save_cancel">Annuleren</string>
<string name="refocus_save_title">Formaat selecteren</string>
<string name="refocus_save_to_photo">Opslaan als afbeelding</string>
<string name="refocus_save_to_video">Opslaan als video</string>
<string name="refocus_saving">Bezig met opslaan…</string>
<string name="refocus_title">Vervagen</string>
<string name="refocus_type_static">BlVervaag niveau</string>
<string name="refocus_type_video">Licht paden</string>
<string name="relation_text_empty_alert">Relatie-info toevoegen</string>
<string name="relation_text_family">Familielid</string>
<string name="relation_text_father">Vader</string>
@@ -2,7 +2,7 @@
<resources>
<string name="accessibility_enter_lock_wallpaper">Tik om muziek te openen</string>
<string name="btn_camera">Uw gezicht invoeren</string>
<string name="change_to_ac_charging">Switched to wireless charging</string>
<string name="change_to_ac_charging">Overgeschakeld naar bedraad opladen</string>
<string name="click_to_enter_text">Tik om weer te geven</string>
<string name="confirm_pin_msg">PIN opnieuw invoeren</string>
<string name="custom_lock_wallpaper_enter">Invoeren</string>
@@ -139,7 +139,7 @@ Probeer het opnieuw over %d seconden.</string>
<string name="phone_locked_forget_password_suggesstion_two_content">Selecteer \"Wissen &amp; Resetten\" en wacht tot het apparaat opnieuw opstart.</string>
<string name="phone_locked_forget_password_suggesstions_title">Hoe moet ik gegevens verwijderen?</string>
<string name="phone_locked_string">Telefoon is vergrendeld</string>
<string name="reset_device_detail_tip">Plaats uw apparaat correct op de draadloze oplader om een hoge oplaadsnelheid te garanderen.</string>
<string name="reset_device_detail_tip">Plaats uw apparaat correct op de draadloze oplader.</string>
<string name="reset_device_tip">Het opladen gaat langzaam. Plaats apparaat goed.</string>
<string name="unlock_camera_steady">Stabiel houden</string>
<string name="unlock_failed">Interne fout</string>
@@ -150,9 +150,9 @@ Probeer het opnieuw over %d seconden.</string>
<string name="unlockscreen_recharge_completed">Batterij vol</string>
<string name="unlockscreen_recharging_message">Opladen %d%%</string>
<string name="wallpaper_global_des_drop_down_notify_text">Laat los om details te bekijken</string>
<string name="wireless_charge_dialog_cancel">Annuleren</string>
<string name="wireless_charge_dialog_title">Plaats uw apparaat goed op de draadloze oplader</string>
<string name="wireless_charge_dialog_cancel">Begrepen</string>
<string name="wireless_charge_dialog_title">Plaats uw apparaat in het midden van de draadloze oplader</string>
<string name="wireless_charge_stop">Draadloos opladen is gestopt</string>
<string name="wireless_current_charge">Huidige lading</string>
<string name="wireless_current_charge">Laden</string>
<string name="wrong_password">Verkeerd wachtwoord</string>
</resources>
@@ -132,10 +132,10 @@
<string name="bluetooth_disable_absolute_volume_summary">Schakel het absolute volume voor Bluetooth uit in het geval van volumeproblemen met externe apparaten, zoals een onaanvaardbaar groot volume of de onmogelijkheid om het te bedienen.</string>
<string name="bluetooth_disconnected">Verbinding verbroken</string>
<string name="bluetooth_disconnecting">Verbinding verbreken…</string>
<string name="bluetooth_dun_profile_summary_connected">Connected to DUN Server</string>
<string name="bluetooth_dun_profile_summary_use_for">Use for dial-up network access</string>
<string name="bluetooth_enable_inband_ringing">Enable in-band ringing</string>
<string name="bluetooth_enable_inband_ringing_summary">Allow ringtones on the phone to be played on Bluetooth headsets</string>
<string name="bluetooth_dun_profile_summary_connected">Verbonden met de DUN Server</string>
<string name="bluetooth_dun_profile_summary_use_for">Gebruik voor inbelnetwerktoegang</string>
<string name="bluetooth_enable_inband_ringing">In-band beltoon inschakelen</string>
<string name="bluetooth_enable_inband_ringing_summary">Toestaan dat beltonen op de telefoon worden afgespeeld op Bluetooth headsets</string>
<string name="bluetooth_headset_profile_summary_connected">Verbonden met telefoonaudio</string>
<string name="bluetooth_headset_profile_summary_use_for">Gebruiken voor telefoonaudio</string>
<string name="bluetooth_hid_profile_summary_connected">Verbonden met invoerapparaat</string>
@@ -163,7 +163,7 @@
<string name="bluetooth_profile_dun">Gebruikt voor toegang tot dial-up-netwerken</string>
<string name="bluetooth_profile_headset">Telefoonaudio</string>
<string name="bluetooth_profile_hid">Invoerapparaat</string>
<string name="bluetooth_profile_map">Used for accessing messages</string>
<string name="bluetooth_profile_map">Gebruikt voor toegang tot berichten</string>
<string name="bluetooth_profile_opp">Bestandsoverdracht</string>
<string name="bluetooth_profile_pan">Internettoegang</string>
<string name="bluetooth_profile_pan_nap">Used for sharing internet connection</string>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit ce49d3f

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.