A Refaktor Magazin clean code blog implementációja
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.idea
bin
config
htdocs
src
tests
.gitignore
.travis.yml
README.md
composer.json
composer.lock
phpmd.xml
phpunit.xml

README.md

Build Status

A Refaktor Magazin tiszta kód sorozathoz készült egyszerű blogmotor. Sajnos a projekt egy része nincs egységtesztelve, mert a kódrészek egy másik projektből kerültek átemelésre.

Üzembe helyezés:

  • Töltsd le a forráskódot
  • Készítsd el a config/local.php fájlt a minta alapján
  • Futtasd le a bin/migrate.php fájlt
  • Indítsd el a fejlesztői PHP szervert a htdocs mappában: php -S 127.0.0.1:8000
  • Nyisd meg a http://localhost:8000 oldalt a böngésződben.