Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

"error retrieving list of items" #1196

Closed
basrieter opened this issue Aug 18, 2019 · 7 comments

Comments

@basrieter
Copy link
Collaborator

commented Aug 18, 2019

Original report by G Maas (Bitbucket: gj, GitHub: gj).


"error retrieving list of items" bij Jinek onder programma’s A-Z

Is het mogelijk om dat te fixen?

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Ik ga kijken, maar zou jij Retrospect via de Kodi repository kunnen installeren? En niet meer via de ZIP hier? Die is enkel nog voor Krypton en lager. Met Kodi Leia moet je het nu gewoon via de officiele repo installeren vanuit Kodi zelf.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by G Maas (Bitbucket: gj, GitHub: gj).


Wacht even, je zegt dat deze addon via de zip hier het ook doet met de NPO streams op Kodi 17.6?? Die wil ik eigenlijk gebruiken omdat daar ook een alwaysontop edition van bestaat en die heb ik heel erg nodig.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Er zijn een paar shows zonder title, dat gaat fout.

Zou je de bestaande bestanden van Retrospect kunnen overschrijven met de bestanden in deze zip? Dan Kodi herstarten en kijken of het dan werkt?

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by G Maas (Bitbucket: gj, GitHub: gj).


Jinek opent nu wel nu ik de py van je bestand vervangen heb. Bedankt.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by G Maas (Bitbucket: gj, GitHub: gj).


Maar je zegt dus dat deze addon via de zip hier het ook doet met de NPO streams op Kodi 17.6?? Die wil ik eigenlijk gebruiken omdat daar ook een alwaysontop edition van bestaat en die heb ik heel erg nodig.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Nope. Kodi Krypton ondersteund geen DRM. Je hebt voor NPO echt Kodi Leia nodig.

Goed om te horen dat het nu wel werkt. Ik ga ergens deze week nieuwe versie richting Kodi pushen.

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator Author

commented Aug 18, 2019

Original comment by Bas Rieter (Bitbucket: basrieter, GitHub: basrieter).


Fixed: some NPO Start shows don't have a title in the metadata, which broken parsing (Fixes #1196)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.