Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

NPO Start NOS Journaal heeft geen tijdsaanduiding meer #1253

Closed
ErikBrown2 opened this issue Nov 6, 2019 · 4 comments
Assignees
Labels
bug
Milestone

Comments

@ErikBrown2
Copy link

@ErikBrown2 ErikBrown2 commented Nov 6, 2019

Bug report

Describe the bug

Here is a clear and concise description of what the problem is:

Het NPO Start NOS Journaal had voorheen de uitzendingstijd als onderdeel van de episode naam. Iets in de geest van NOS Journaal 20:00 . Maar nu is het alleen nog maar NOS Journaal. Dus het is erg lastig om uit te vinden welke episode op welke tijd was uitgezonden.

Expected Behavior

Here is a clear and concise description of what was expected to happen:

In de lijsten TV Shows(Full list) en TV Shows (A-Z) en dan NOS Journaal hadden voorheen alle uitzendingen van het journaal de naam NOS Journaal 20:00 of zo. Dus de tijd van uitzending was deel van de episode naam.

Actual Behavior

In de lijst TV Shows(Full list) - NOS Journaal hebben alle uitzendingen van het journaal de naam NOS Journaal. Er is geen onderscheid meer op uitzendingstijd.

Possible Fix

Voeg de tijd toe aan de naam NOS Journaal zoals NOS Journaal 20:00

To Reproduce

Steps to reproduce the behavior:

 1. Start NPO Start
 2. Ga naar TV Shows (full list) of ga naar TV Shows (A-Z) en dan naar N
 3. Ga naar NOS Journaal
 4. Alle uitzendingen hebben de naam NOS Journaal

Debuglog

The debug retrospect.log can be found here:
https://paste.kodi.tv/atabahupor

Screenshots

Here are some links or screenshots to help explain the problem:

Additional context or screenshots (if appropriate)

Here is some additional context or explanation that might help:

Your Environment

Used Operating system:

 • Android
 • iOS
 • Linux
 • OSX
 • Raspberry-Pi
 • Windows
 • Windows UWP

Used versions:

 • Kodi version: LibreELEC (Leia) 9.2 Beta 2
 • Retrospect version: 5..1.0
@ErikBrown2 ErikBrown2 added the bug label Nov 6, 2019
@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 6, 2019

Ik ga er naar kijken, daar had ik iets voor ingebouwd, maar dat werkt wellicht niet meer. Ik gok als gevolg van de wintertijd...

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 10, 2019

Zou je deze via de "install from zip" feature kunnen installeren? Volgens mij moet het zo weer werken. Ik heb ook nog wat gefixed met de zomer/wintertijd dus nu zou het allemaal weer OK moeten zijn.

plugin.video.retrospect-5.1.0-NPO-Journaal.zip

@ErikBrown2

This comment has been minimized.

Copy link
Author

@ErikBrown2 ErikBrown2 commented Nov 10, 2019

Hallo Bas,

Werkt als een trein! Heel mooi. Hartelijk bedankt!

@basrieter

This comment has been minimized.

Copy link
Collaborator

@basrieter basrieter commented Nov 10, 2019

Mooi zo! Dan ga ik het in de volgende release stoppen.

@basrieter basrieter added this to the v5.1.1 milestone Nov 10, 2019
@basrieter basrieter added this to To do in Retrospect Development via automation Nov 10, 2019
@basrieter basrieter self-assigned this Nov 10, 2019
@basrieter basrieter closed this in 779bfc3 Nov 10, 2019
Retrospect Development automation moved this from To do to Done Nov 10, 2019
@basrieter basrieter removed the tobereleased label Nov 23, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
2 participants
You can’t perform that action at this time.